Město Zákupy
Město Zákupy

Zakázky na stavební práce

Veřejná zakázka - VZ 8/2019
Rekonstrukce stezky Zákupy

23.12.2019 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce

 

Výzva

Zadávací dokumentace

Výkaz výměr

Projektová dokumentace

Návrh smlouvy o dílo

Krycí list nabídky

Čestné prohlášení 1

Čestné prohlášení 2


Dodatečné informace č. 1

Výkaz výměr - upravený


Dodatečná informace č. 2

Veřejná zakázka - Zjednodušené podlimitní řízení
Kamenice - chodník

22.05.2019 - Podlimitní zakázky (§12, odst. 2), Zakázky na stavební práce

Výzva k podání nabídky

Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 ZD - projektová dokumentace a soupis prací

Příloha č. 2 ZD - závazný vzor smlouvy o dílo

Příloha č. 3 ZD - čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti vzor

Příloha č. 4 ZD - uživatelská příručka pro el. nástroj


Více informací - VZ Kamenice - chodník

Veřejná zakázka - VZ 16/2018
Dostavba vodohospodářské infrastruktury k RD - Zákupy

28.11.2018 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce

Výzva k podání nabídky VZ 16/2018 Dostavba vodohospodářské infrastruktury k RD - Zákupy

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky

Příloha č. 2 - Výkaz výměr

Příloha č. 3 - Návrh SoD

Příloha č. 4 - Projektová dokumentace s přílohami

Příloha č. 5 - Stavební povolení


Výpis z usnesení 4. ZM - 23. 1. 2019

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek VZ 16/2018

Smlouva o dílo - VZ 16/2018 Dostavba vodohospodářské infrastruktury k RD-Zákupy

Skutečně uhrazená cena

Veřejná zakáza -  VZ 11/2018
Výměna oken a vchodových dveří – ul.  Koželužská č. p. 214, Zákupy

30. 7. 2018 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce

Výzva k podání nabídky VZ 11/2018 - Výměna oken a vchodových dveří, Koželužská 214, Zákupy

Příloha č. 1 Popis poptávaných prvků

Příloha č. 2 Krycí list

Příloha č. 3 - Návrh SOD

Příloha č. 4 Závazné stanovisko

Vysvětlení zadání č. 1 k Výzvě podání nabídky č. 11/2018. Výměna oken a vchodových dveří - ul. Koželužská č.p. 214, Zákupy


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek VZ 112018- Výměna oken a vchodových dveří - ul. Koželužská č.p. 214, Zákupy


Usnesení ze 76. schůze Rady města Zákupy, která se konala dne 22. 2. 2018


Smlouva o dílo VZ 112018 Výměna oken a vchodových dveří - ul. Koželužská č.p. 214, Zákupy

skutecne-uhrazena-cena-Výměna oken a vchodových dveří, Koželužská 214, Zákupy

Veřejná zakázka -  VZ 10/2018
"PĚŠÍ STEZKA „KAMENICKÝ KOPEC“ K.Ú. ZÁKUPY“

18. 6. 2018 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce

Výzva k podání nabídky VZ 102018 Pěší stezka, Kamenický kopec, k.ú. Zákupy

Příloha č. 1 - Zadávací dokumentace

Příloha c. 2 - Výkaz výměr

Příloha č. 3 - Projektová dokumentace

Příloha č. 4 - Smlouva o dílo - návrh

Příloha č. 5 - Krycí list nabídky

Příloha č. 6 - Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti

Příloha č. 7 - Čestné prohlášení o ekonomické způsobilosti


Více informací zde

Skutečně uhrazená cena za rok 2018

Skutečně uhrazená cena za plnění veřejné zakázky VZ 10/2018

Veřejná zakázka -  VZ 7/2018
Obslužný objekt koupaliště, novostavba Zákupy

9. 4. 2018 - Vedoucí organizačních složek města Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce

Výzva k podání nabídky VZ 7/2018 - Obslužný objekt koupaliště, novostavba Zákupy

Příloha č. 1 - Krycí list k doplnění

Příloha č. 2 - Výkaz výměr

Příloha č. 3 - Návrh SOD


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek VZ 7/2018


Rozhodnutí zadavatele - Obslužný objekt koupaliště, novostavba Zákupy

Usnesení z 31. Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 25. 4. 2018

Smlouva o dílo VZ 7/2018 Obslužný objekt koupaliště, novostavba Zákupy


Skutečně uhrazená cena za plnění veřejné zakázky - Obslužný objekt koupaliště, novostavba Zákupy

Veřejná zakázka -  VZ 4/2018
Rekonstrukce fasády a sanační práce bytový dům č.p. 51, Zákupy

7. 3. 2018 - Vedoucí organizačních složek města Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce

Výzva k podání nabídky VZ 4/2018 - Rekonstrukce fasády a sanační práce bytový dům č.p. 51, Zákupy

Příloha č. 1 - Krycí list k doplnění

Příloha č. 2 - Návrh SOD

Příloha č. 3 - Výkaz výměr

Příloha č. 4 - Závazné stanovisko


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek VZ 4/2018 - Rekonstrukce fasády a sanační práce bytový dům č.p. 51, Zákupy.doc

Výpis z usnesení 31. ZM - 25. 4. 2018


Smlouva o dílo VZ 4/2018 - Rekonstrukce fasády č.p. 51, Zákupy


Skutečně uhrazená cena za plnění veřejné zakázky VZ 4/2018

Veřejná zakázka -  VZ 3/2018
Opravy výtluků na místních komunikacích metodou SILKOT-Zákupy

7. 3. 2018 - Vedoucí organizačních složek města Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce

Výzva k podání nabídky VZ 3/2018 - Opravy výtluků na místních komunikacích metodou SILKOT - Zákupy

Příloha č. 1 Krycí list k doplnění

Příloha č. 2 - Návrh SoD


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek VZ 32018 - Oprava výtluků na místních komunikacích metodou SILKOT, Zákupy

Výpis z usnesení 78. RM - 29. 3. 2018

Smlouva o dílo - Asfaltservis, Praha

Veřejná zakázka -  VZ 2/2018
Opravy místních komunikací-Zákupy

7. 3. 2018 - Vedoucí organizačních složek města Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce

Výzva k podání nabídky VZ 2/2018 - Opravy místních komunikací - Zákupy

Příloha č. 1 Krycí list k doplnění

Příloha č. 2 - Výkaz výměr

Příloha č. 3 - Návrh SoD

Příloha č. 4 - Snímky katastrální mapy

Vysvětlení zadání č. 1


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek VZ 2/2018 Opravy místních komunikací-Zákupy

Výpis z usnesení 31. ZM - 25. 4. 2018


Smlouva o dílo - Bitunova - Opravy místních komunikací - Zákupy


Skutečně uhrazená cena za plnění veřejné zakázky - Opravy místních komunikací - Zákupy

Veřejná zakázka - Zjednodušené podlimitní řízení
Rekonstrukce rozvodů teplé vody, cirkulace a vytápění Město Zákupy

29.11.2017 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Podlimitní zakázky (§12, odst. 2), Zakázky na stavební práce

Výzva a zadávací dokumentace

Přílohy k Výzvě a zadávací dokumentaci


Vysvětlení, doplnění, změna zadávací dokumentace

Veřejná zakázka -  VZ 8/2017
Opravy místních komunikací - Zákupy

10.4.2017 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce

Výzva k podání nabídky VZ 8/2017 - Opravy místních komunikací-Zákupy

Příloha č. 1 Krycí list k doplnění

Příloha č. 2 Výkaz výměr k doplnění

Příloha č. 3 Návrh SoD

Příloha č. 4 - Snímky katastrální mapy


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek VZ 8/2017 - Oprava místních komunikací -Zákupy

Výpis z usnesení 23. ZM - 10. 5. 2017


Smlouva o dílo

skutecne-uhrazena-cena-Oprava místních komunikací-Zákupy

Veřejná zakázka -  VZ 7/2017
Oprava výtluků na místních komunikacích metodou SILKOT, Zákupy

15.3.2017 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce

Výzva k podání nabídky VZ 7/2017 - Oprava výtluků na místních komunikací metodou SILKOT, Zákupy

Příloha č. 1 Krycí list k doplnění

Příloha č. 2 - Návrh Smlouvy o dílo


Zpráva o posouzení a hodnocení komise - VZ 7/2017 - Oprava výtluků na místních komunikací metodou SILKOT, Zákupy

Výpis z usnesení 59. RM - 6. 4. 2017

Veřejná zakázka -  VZ 5/2017
Plynofikace a provizorní komunikace 6 RD-Zákupy

15.3.2017 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce

Výzva k podání nabídky VZ 5/2017 - Plynofikace a provizorní komunikace 6 RD - Zákupy

Příloha č. 1 - Krycí list k doplnění

Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo k doplnění


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek - VZ 5/2017 - Plynofikace a provizorní komunikace 6 RD-Zákupy

Výpis z usnesení 59. RM - 6. 4. 2017


Smlouva o dílo - VZ 5/2017 - Plynofikace a provizorní komunikace 6 RD_Zákupy

 

Veřejná zakázka - VZ 4/2017
Rekonstrukce střechy městského domu - Borská 51, Zákupy - USKP: 33758/5-3444

15.3.2017 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Zakázky malého rozsahu (§ 12, odst. 3), Zakázky na stavební práce

Výzva k podání nabídky

Příloha č. 1 - Krycí list k doplnění

Příloha č. 2 - Výkaz výměr k doplnění

Příloha č. 3 - Návrh Smlouvy o dílo


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek - VZ 4/2017 - Rekonstrukce střechy, Borská 51, Zákupy

Výpis z u snesení 59. RM - 6. 4. 2017


Smlouva o dílo

Veřejná zakázka -  VZ 2/2017
Rekonstrukce školní kuchyně - ZŠ a MŠ Zákupy

3.1.2017 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace VZ 2 2017 - Rekonstrukce školní kuchyně - ZŠ a MŠ Zákupy

Dodatečná informace č. 1 - Rekonstrukce školní kuchyně - ZŠ a MŠ Zákupy

Dodatečná informace č. 2 - Rekonstrukce školní kuchyně - ZŠ a MŠ Zákupy


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek - Rekonstrukce školní kuchyně - ZŠ a MŠ Zákupy

Výpis z u snesení 20. ZM - 8. 2. 2017

Smlouva o dílo - Borská stavební s.r.o.

Dodatek č.1 - SoD - Borská stavební s.r.o.

skutecne-uhrazena-cena-Rekonstrukce školní kuchyně - ZŠ a MŠ Zákupy

Veřejná zakázka -  VZ 1/2017
Vodohospodářská infrastruktura pro 6 RD - Zákupy

3.1.2017 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace VZ 1 2017 - Vodohospodářská infrastruktura pro 6 RD - Zákupy

Dodatečná informace č. 1 - Vodohospodářská infrastruktura pro 6 RD - Zákupy


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek - Vodohospodářská infrastruktura pro 6 RD - Zákupy

Výpis z u snesení 20. ZM - 8. 2. 2017

Smlouva o dílo - VOKA CL

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo - Vodohospodářská infrastruktura pro 6 RD-Zákupy


Skutečně uhrazená cena za plnění veřejné zakázky - Vodohospodářská infrastruktura pro 6 RD - Zákupy

Archív zakázek na stavební práce

Překlad (translations)

Živé vysílání ZM

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:407
TÝDEN:1902
CELKEM:1801801

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace V Obraze

Informace z našeho webu v chytrých telefonech.  

Google play
App Store

Infokanál

Registrace infokanálu

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 30. 5. 2024
slabý déšť 18 °C 12 °C
pátek 31. 5. déšť 20/10 °C
sobota 1. 6. déšť 13/12 °C
neděle 2. 6. déšť 12/9 °C