Město Zákupy
Město Zákupy

Zakázky na stavební práce

Zakázky na stavební práce

Veřejná zakázka -  VZ 7/2016
Oprava místních komunikací - Zákupy

28.4.2016 Zakázky malého rozsahu (§ 12, odst. 3), Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky na stavební práce

Výzva k podání nabídky VZ 7/2016 - Oprava místních komunikací - Zákupy

Příloha č. 1 Návrh - Smlouvy o dilo

Příloha č. 2 - Výkaz výměr - Nádražní + U stadionu

Příloha č. 3 Mapový zákres

Příloha č. 4 Krycí list nabídky


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek - VZ 7/2016 - Oprava místních komunikací Zákupy

Výpis z usnesení 14. ZM - 22 6 2016

Smlouva o dílo - Oprava místních komunikací - Zákupy - Strabag, a.s.

Veřejná zakázka -  VZ 4/2016
Zvýšení bezpečnosti – rekonstrukce chodníku v Božíkově u Zákup

22. 3. 2016 Zakázky malého rozsahu (§ 12, odst. 3), Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky na stavební práce

Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace VZ 42016 - Zvýšení bezpečnosti - rekonstrukce chodníku v Božíkově u Zákup

Zadávací dokumentace k VZ 42016 - Zvýšení bezpečnosti - rekonstrukce chodníku v Božíkově u Zákup


Příloha č.1 Projektová dokumentace

Příloha č. 2 Krycí list nabídky

Příloha č. 3 Výkaz výměr - soupis prací

Příloha č. 4 Čestné prohlášení

Příloha č. 5 Návrh smlouvy o dilo

Příloha č. 6 Stanoviska dotčených orgánů státní správy a samosprávy a stanoviska správců sítí


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo 20. 4. 2016


Smlouva o dílo

Dodatek č. 1 - SaM Děčín

Veřejná zakázka -  VZ 3/2016
Výměna oken za dřevěná okna  - Borská čp. 34, Zákupy

17. 3. 2016 Zakázky malého rozsahu (§ 12, odst. 3), Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky na stavební práce

Výzva k podání nabídky VZ 32016 - Výměna oken za dřevěná okna - Borská čp. 34, Zákupy


Příloha č. 1 Popis poptávaných prvků

Příloha č. 2 KRYCÍ LIST varianta A

Příloha č. 2 KRYCÍ LIST varianta B

Příloha č. 3 - Návrh SOD

Příloha č. 4 - Rozhodnutí - úsek památkové péče Č. Lípa


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo 20. 4. 2016


Smlouva o dílo

Veřejná zakázka - VZ 16/2015
Vyhotovení průkazů energetické náročnosti budov PENB

24.11.2015 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Zakázky malého rozsahu (§ 12, odst. 3), Zakázky na stavební práce

Výzva k VZ 16 2015 - Vyhotovení průkazů energetické náročnosti budov PENB

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky

Příloha č. 2 - Seznam posuzovaných budov

Příloha č. 3 - Požadované podklady pro zpracování PENB-kompletní dokumentace

Příloha č. 4 - Návrh smlouvy o dílo


Zpráva z hodnotící komise - Průkazy PENB.doc

VZ 16 2015 Výpis z usnesení 28. RM - 8. 12. 2015

Veřejná zakázka - VZ 9/2015
Rekonstrukce fotbalových kabin - Kamenice
1.6.2015 - Zakázky malého rozsahu (§ 12, odst. 3), Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky na stavební práce

Výzva k podání nabídky VZ 9/2015 - Rekonstrukce fotbalových kabin - Kamenice

Smlouva o dílo - návrh

Výkaz výměr

Krycí list nabídky


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek VZ 92015 - Rekonstrukce fotbalových kabin - Kamenice

Výpis z usnesení 16. RM konané dne 23. 6. 2015

Veřejná zakázka - VZ 8/2015
Oprava místních komunikacích - Zákupy
1.6.2015 - Zakázky malého rozsahu (§ 12, odst. 3), Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky na stavební práce

Výzva k podání nabídky VZ 8/2015 - Oprava místních komunikací - Zákupy

Smlouva o dílo - návrh

Výkaz výměr

Mapový zákres

Krycí list nabídky - oprava komunikací


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek - VZ 82015 - Oprava místních komunikací - Zákupy

Výpis z usnesení 5. zasedání ZM, které se konalo 24. 6. 2015


Smlouva o dílo - Oprava místních komunikací- SaM silnice a mosty, a.s., Česká Lípa

Veřejná zakázka - VZ 3/2015
Celková rekonstrukce kaple v Mostecké ulici v Zákupech
13.3.2015 - Zakázky malého rozsahu (§ 12, odst. 3), Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky na stavební práce

Výzva k podání nabídky - Celková rekonstrukce kaple v Mostecké ulici

Návrh - Smlouva o dílo - oprava kaple

Krycí list nabídky - oprava kaple

Závazné stanovisko


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek VZ 3/2015

Usnesení 8. RM - 9. 4. 2015

Veřejná zakázka - VZ 2/2015
Oprava výtluků na místních komunikacích metodou SILKOT
13.3.2015 - Zakázky malého rozsahu (§ 12, odst. 3), Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky na stavební práce

Výzva k podání nabídky - Oprava výtluků na místních komunikacích metodou SILKOT

Návrh- Smlouva o dílo - oprava komunikací

Krycí list nabídky - oprava komunikací


Zpráva o posouzení hodnocení nabídek VZ 2/2015

Usnesení 8. RM - 9. 4. 2015

Veřejná zakázka – VZ 19/2014
Oprava podlahy tělocvičny ZŠ a MŠ Zákupy

20. 11. 2014 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce

Výzva k podání nabídky - VZ 19/2014 - Oprava podlahy tělocvičny ZŠ a MŠ Zákupy

Příloha č. 1 - nabídkový list

Příloha č. 2 - návrh smlouvy o dílo


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek VZ 19/2014

Výpis z usnesení 2. RM - 10. 12. 2014

 

Veřejná zakázka  - VZ 13/2014
Restaurování barokních soch - sv. Walburgy, sv. Prokopa, sv. Kosmase

13. 6. 2014 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce

Výzva k podání nabídky VZ 132014 - Restaurování barokních soch - sv. Walburgy, sv. Prokopa, sv. Kosmase

Závazné stanovisko

Výkaz výměr - sv.WALBURGA

Výkaz výměr - sv.PROKOP

Výkaz výměr - sv.KOSMAS

Návrh - smlouva o dílo

Krycí list nabídky


 

Zpráva z hodnotící komise - Restaurování barokních soch - sv. Walburgy, sv. Prokopa a sv. Kosmase

Výpis z usnesení 72. RM - 25. 6. 2014

Podlimitní zakázka na stavební práce - Snížení energetické náročnosti objektu KD v Zákupech a Snížení energetické náročnosti objektu DD a DPS v Zákupech

14.8.2014 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy,Podlimitní zakázky (§12, odst. 2), Zakázky na stavební práce

Snížení energetické náročnosti objektu KD v Zákupech a Snížení energetické náročnosti objektu DD a DPS v Zákupech
Veřejná zakázka – VZ 12/2014
Provedení sanačních prací - ul. Koželužská č.p. 214, Nádražní č.p. 264, Zákupy

11. 6. 2014 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce

Výzva k podání nabídky VZ 12/2014 - Provedení sanačních prací - ul. Koželužská č.p. 214, Nádražní č.p. 264, Zákupy

Návrh Smlouvy o dílo - VZ Provedení sanačních prací - ul. Koželužská č. p. 214, Nádražní č. p. 264, Zákupy

Příloha 1a)

Příloha 1b)

Příloha 1c)

Příloha č. 2 - Technické parametry sanačních prvků


 

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek - Provedení sanačních prací - ul. Koželužská č. p. 214, Nádražní č. p. 264, Zákupy

Výpis z usnesení 73 RM - 7. 7. 2014

Veřejná zakázka  - VZ 11/2014
Oprava místní komunikace - Kamenice, Božíkov

11. 6. 2014 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce

Výzva k podání nabídky VZ 112014 - Oprava místní komunikace - Kamenice, Božíkov

Návrh smlouvy o dílo

Výkaz výměr

Krycí list nabídky


 

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek - Oprava místní komunikace - Kamenice, Božíkov

Výpis z usnesení 73 RM - 7. 7. 2014

Veřejná zakázka - VZ 10/2014
Výměna střešní krytiny bytového domu Školní č.p. 366 - 367, Zákupy a objektu Gagarinova č. p. 356 (kotelna), Zákupy

6. 6. 2014 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Veřejné zakázky, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce

Výzva k podání nabídky - Výměna střešní krytiny bytového domu Školní č. p. 366 - 367, Zákupy a objektu Gagarinova č. p. 356 (kotelna), Zákupy

Krycí list nabídky

Výkaz výměr - Školní 366 - 367, Zákupy

Výkaz výměr - Gagarinova 356

Smlouva o dílo - VZ - výměna střechy čp. 366-367, Zákupy

Smlouva o dílo - VZ - výměna střechy Gagarinova 356


 

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek - Výměna střešní krytiny bytového domu Školní č. p. 366-367 , Zákupy a objektu Gagarinova č. p. 356 (kotelna), Zákupy

Výpis z usnesení 35 ZM - 25. 6. 2014


Smlouva o dílo - Petr Dostál, Zákupy

Veřejná zakázka – VZ/8/2014
Stavební úpravy domu č.p. 91- rekonstrukce fasády, výměna oken, hydroizolace

29. 4. 2014 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Veřejné zakázky, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce

Výzva k podání nabídky č. VZ82014 - Stavební úpravy domu č.p. 91 Zákupy - rekonstrukce fasády, výměna oken, hydroizolace

Smlouva o dílo - VZ - Stavební úpravy domu č.p. 91 Zákupy - rekonstrukce fasády, výměna oken, hydroizolace

Závazné stanovisko - čp. 91

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek - Stavební úpravy domu čp. 91 Zákupy - rekonstrukce fasády, výměna oken

Výpis z usnesení 34 ZM - 26 5 2014


Smlouva o dílo - Stavební úpravy domu č.p. 91 - rekonstrukce fasády, výměna oken, hydroizolace


Dodatek č. 1 - Syban

Dodatek č. 2 - Syban

Veřejná zakázka  - VZ 7/2014
Stavební úpravy požární zbrojnice Zákupy
 

29. 4. 2014 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce

Výzva k podání nabídky - VZ - Stavební úpravy požární zbrojnice Zákupy

Smlouva o dílo - VZ - Stavební úpravy požární zbrojnice Zákupy


 

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek - Stavební úpravy požární zbrojnice Zákupy

Výpis z usnesení 69. RM - 28. 5. 2014

Veřejná zakázka  - VZ 6/2014
Obnova lávky L-01, Zákupy
 

26. 3. 2014 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce

Výzva k podání nabídky - VZ 6/2014 - Obnova lávky L-01, Zákupy

Smlouva o dílo

Výkaz výměr - Obnova lávky Zákupy


 

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek - VZ 6/2014 - Obnova lávky L-01, Zákupy

Výpis z usnesení 66. RM - 23. 4. 2014

Veřejná zakázka – VZ/5/2014

25. 3. 2014 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Veřejné zakázky, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce

Výzva k podání nabídky VZ 5/2014 - Výměna oken a balkonových sestav za plastové prvky, výměna MIV - ul. Nové Zákupy čp. 513 - 515, Zákupy

Smlouva o dilo -Výměna oken, MIV NZ 513-515

Příloha č. 1 - Popis poptávaných prvků

Příloha č. 2 NZ 513 -515 Cenová nabídka-krycí list


 

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek I.kolo - VZ 5/2014

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek II.kolo VZ 5/2014

Výpis z usnesení 33. ZM - 16. 4. 2014


Smlouva o dílo - Brex

Veřejná zakázka – VZ/4/2014

25. 3. 2014 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Veřejné zakázky, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce

Výzva k podání nabídky VZ 4/2014 - Výměna oken a balkonových sestav za plastové prvky - ul. Školní čp. 339 - 342 a čp. 333 - 334, Gagarinova čp. 327 - 332

Smlouva o dilo - Výměna oken Školní, Gagarinova

Příloha č. 1 - Popis poptávaných prvků

Priloha_c _2_Cenova_nabidka-kryci_list_2


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek I.kolo - VZ 4/2014

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek II. kolo - VZ 4/2014

Výpis z usnesení 33. ZM - 16. 4. 2014


Smlouva o dílo - J PLUS L group

Veřejná zakázka  - VZ 3/2014
Oprava místní komunikace - Tichá ulice, Zákupy
 

24. 2. 2014 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce

Výzva k podání nabídky - Oprava místní komunikace - Tichá ulice, Zákupy

Smlouva o dílo

Výkaz výměr


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek - Oprava místní komunikace - Tichá ulice, Zákupy

Usnesení z 65. schůze Rady města Zákupy, která se konala 24. 3. 2014

Veřejná zakázka  - VZ 19/2013
"REVITALIZACE TOKU KAMENIČÁK V ZÁKUPECH"

20.10.2013 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce

Výzva k podání nabídky

Příloha č. 1 - Titulní list nabídky

Příloha č. 2 - Projektová dokumentace

Příloha č. 3 - Výkaz výměr

Příloha č. 4 - Smlouva o dílo


Protokol z hodnocení nabídek

Smlouva o dílo - 1.jizerskohorská stavební společnost

Usnesení z 31. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo 29. 1. 2014

Veřejná zakázka - VZ/17/2013 - Etapa č. 2 Arboretum

16.10.2013 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce

Výzva k VZ 172013 Etapa č. 2 Arboretum

Smlouva o dílo

Příloha 1

smlouva o dílo - ke stažení


SEZNAM PŘÍLOH

A. Úvodní údaje

B. Průvodní zpráva

C. Souhrnná technická zpráva

D.1 Přehledná situace

D.2 Katastrální situace

D.3 Situace stavby

D.4 Vzorové řezy

Desky


Úsek A - Rekonstrukce arboreta - Povalové chodníky [zadání]

Úsek B - Rekonstrukce arboreta - Povalové chodníky [zadání](1)

Úsek C - Rekonstrukce arboreta - Povalové chodníky [zadání]

Úsek D - Rekonstrukce arboreta - Povalové chodníky [zadání]

Úsek E - Rekonstrukce arboreta - Povalové chodníky [zadání]

Úsek F - Rekonstrukce arboreta - Povalové chodníky [zadání]


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek


Usnesení z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo 16. 12. 2013

Veřejná zakázka VZ/15/2013 - Etapa č. 2

23.9.2013 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce

Výzva VZ 152013 - Etapa č. 2

Příloha 1


SEZNAM PŘÍLOH

A. Úvodní údaje

B. Průvodní zpráva

C. Souhrnná technická zpráva

D.1 Přehledná situace

D.2 Katastrální situace

D.3 Situace stavby

D.4 Vzorové řezy

Desky


Úsek A - Rekonstrukce arboreta - Povalové chodníky [zadání]

Úsek B - Rekonstrukce arboreta - Povalové chodníky [zadání](1)

Úsek C - Rekonstrukce arboreta - Povalové chodníky [zadání]

Úsek D - Rekonstrukce arboreta - Povalové chodníky [zadání]

Úsek E - Rekonstrukce arboreta - Povalové chodníky [zadání]

Úsek F - Rekonstrukce arboreta - Povalové chodníky [zadání]


Dodatečné informace č. 1 


Zápis z komise VZ 15/2013


Usnesení z 57. schůze Rady města Zákupy, která se konala 10. 10. 2013

Veřejná zakázka
VZ/13/2013 - Etapa č. 2

2.9.2013 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce

Výzva k VZ 132013 - Etapa č. 2

Příloha 1


SEZNAM PŘÍLOH

A. Úvodní údaje, identifikace

B. Průvodní zpráva

C. Souhrnná technická zpráva

D. Výkresová dokumentace

D.1 Přehledná situace

D.2 Katastrální situace

D.3 Situace stavby

D.4 Vzorové řezy


Úsek A - Rekonstrukce arboreta - Povalové chodníky [zadání]

Úsek B - Rekonstrukce arboreta - Povalové chodníky [zadání](1)

Úsek C - Rekonstrukce arboreta - Povalové chodníky [zadání]

Úsek D - Rekonstrukce arboreta - Povalové chodníky [zadání]

Úsek E - Rekonstrukce arboreta - Povalové chodníky [zadání]

Úsek F - Rekonstrukce arboreta - Povalové chodníky [zadání]


Dodatečné informace č. 1 - arboretum


Usnesení z 56. schůze Rady města Zákup

Veřejná zakázka - VZ/11/2013

22.8.2013 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Veřejné zakázky, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce

Výzva k VZ 112013 - II. Výměna oken za dřevěná eurookna – ul. Mimoňská č. p. 241, Zákupy

Smlouva o dílo - II. Výměna oken za dřevěná eurookna – ul. Mimoňská č. p. 241, Zákupy

Příloha č. 1 Popis poptávaných prvků

Příloha č. 2 Cenová nabídka-krycí list


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Usnesení 55. RM - 9. 9. 2013

Veřejná zakázka – VZ/10/2013

31.7.2013 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Veřejné zakázky, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce

Výzva k VZ 102013 - Výměna oken za dřevěná eurookna - ul.Mimoňská č.p. 241, Zákupy

Smlouva o dílo -Výměna oken ul. Družstevní, Gagarinova, Zákupy

Příloha č. 1 Popis poptávaných prvků

Příloha č. 2 Cenová nabídka-krycí list

Usnesení 53. RM - 21. 8. 2013

Veřejná zakázka VZ/9/2013

25.6.2013 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce

Výzva k veřejné zakázce VZ/9/2013

Návrh smlouvy o dílo na realizaci akce „Oprava místních komunikací města Zákupy“

Výkaz výměr

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Usnesení z 50. schůze RM, která se konala dne 17.7.2013

Veřejná zakázka – VZ 8/2013 – Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Zákupy

28.5.2013 - Aktuality, Podlimitní zakázky (§12, odst. 2), Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Zakázky na stavební práce 

VZ/8/2013 Snížení energetické náročnosti budov v areálu ZŠ a MŠ Zákupy

Zadávací dokumentace – ZŠ

Příloha 1 – Krycí list nabídkyPříloha 2 – Soupis prací – ZŠ a MŠ Zákupy

Příloha 3a

Příloha 3b

Příloha 4 – Smlouva o dílo

Příloha 5 – Seznam subdodavatelů


Dodatečné informace č. 1 –

Příloha 2 – Soupis prací – ZŠ a MŠ Zákupy oprava


Dodatečné informace č. 2 – ZŠ

Příloha 2 – Soupis prací 2 – ZŠ a MŠ Zákupy oprava


Dodatečné informace č. 3 – ZŠ

Příloha 3 – Soupis prací 3 – ZŠ a MŠ Zákupy oprava


Dodatečné informace č. 4 – ZŠ

Příloha 2 – Soupis prací 4 – ZŠ a MŠ Zákupy oprava


Písemná zpráva zadavatele


Smlouva o dílo

Veřejná zakázka – VZ/7/2013

16.5.2013 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Veřejné zakázky, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce 

VZ 7/2013 II. Výměna oken a balkonových sestav za plastové prvky – ul. Nové Zákupy č. p. 507 – 509, Zákupy

Smlouva o dílo -Výměna oken ul. Nové Zákupy, Zákupy

Příloha č.1 Popis prvků NZ

Příloha č. 2 Cenová nabídka (krycí list) NZ 507-509


Zpráva z komise VZ/7/2013

Výpis ze zápisu z 26. ZM Zákupy, které se konalo 5. 6. 2013

Veřejná zakázka – VZ/6/2013

16.5.2013 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Veřejné zakázky, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce 

VZ 6/2013 I. Výměna oken a balkonových sestav za plastové prvky – ul. Družstevní č. p. 385 – 390, Gagarinova č. p. 395 – 396, Školní č. p. 342 a výměna vchodových dveří Školní č. p. 339 – 340, Zákupy

Smlouva o dílo -Výměna oken ul. Družstevní, Gagarinova, Zákupy

Příloha č.1 Popis poptávaných prvků- Družstevní

Příloha č. 2 Cenová nabídka-krycí list- Družstevní

Uzavřená smlouva o dílo - Výměna oken a balkonových sestav za plastové prvky


Zpráva z komise VZ/6/2013

Výpis z usnesení 26. ZM Zákupy, které se konalo 5. 6. 2013

Veřejná zakázka VZ/5/2013

19.4.2013 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Veřejné zakázky, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce 

VZ 5/2013 Výměna oken a balkonových sestav za palstové prvky – ul. Nové Zákupy č.p. 507-509, Zákupy

Smlouva o dílo -Výměna oken ul. Nové Zákupy, Zákupy

Příloha č.1 Popis prvků NZ

Příloha č. 2 Cenová nabídka (krycí list) NZ 507-509


Zpráva z komise VZ/5/2013

Výpis z usnesení ze 45. schůze Rady města Zákupy, která se konala dne 15.5.2013

Veřejná zakázka VZ/4/2013

19.4.2013 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Veřejné zakázky, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce 

VZ 4/2013 Výměna oken a balkonových sestav za palstové prvky – ul. Družstevní č.p. 385-390, Gagarinova č.p. 395-396, Zákupy

Smlouva o dílo -Výměna oken ul. Družstevní, Gagarinova, Zákupy

Příloha č.1 Popis poptávaných prvků

Příloha č. 2 Cenová nabídka-krycí list


Zpráva z komise VZ/4/2013

Výpis z usnesení ze 45. schůze Rady města Zákupy, která se konala dne 15.5.2013

Veřejná zakázka VZ/2/2013

5.4.2013 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Veřejné zakázky, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce 

Veřejná zakázka 2/2013- rekonstrukce střechy čp. 91

Smlouva o dílo č.p. 91

Krycí list rozpočtu


Fotografie


Zpráva z komise VZ/2/2013

Usnesení z 44. schůze Rady města Zákupy, která se konala 30. 4. 2013
 

Veřejná zakázka VZ/1/2013

20.3.2013 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce 

VZ 1/2013 – střecha 345 – 346

Smlouva o dílo Školní 345-346

Bytový dům Školní č.p.345-346

 


Fotografie


Zpráva z komise VZ/1/2013

Usnesení z 25. zasedání Zastupitelstva města Zákupy,které se konalo 24. 4. 2013

Uzavřená Smlouva o dílo – střecha
 

Veřejná zakázka VZ/16/2012

11.10.2012 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Veřejné zakázky, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce 

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace VZ/16/2012

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídekUsnesení z 32. schůze Rady města Zákupy, která se konala 22. 10. 2012
(č. usnesení 292/2012 – 301/2012)

Výzva k veřejné zakázce VZ/13/2012

3.9.2012 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce 

Výzva k veřejné zakázce VZ/13/2012

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Usnesení z 30. schůze Rady města Zákupy – 17. 9. 2012

Výzva k veřejné zakázce VZ/12/2012

14.8.2012 - Veřejné zakázky, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce 

Oprava komunikace Benátky a centrum po povodni v 08/2010, Zákupy

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Smlouva o dílo – Benátky

Usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva města Zákupy,které se konalo 5. 9. 2012
(č. usnesení 170/2012 – 173/2012)

Výzva k veřejné zakázce VZ/10/2012

30.4.2012 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce 

Výzva k veřejné zakázce VZ/10/2012

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Usnesení z 26. schůze Rady města Zákupy, která se konala 6. 6. 2012

Veřejná zakázka VZ/9/2012

30.3.2012 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce 

Výměna oken a balkonových dveří určených bytů za plastové prvky, výměna MIV – ul. Nové Zákupy, Zákupy

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Smlouva o dílo – výměna oken Nové Zákupy

Usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva města Zákupy,které se konalo 28. 5. 2012

Veřejná zakázka VZ/8/2012

30.3.2012 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Veřejné zakázky, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce 

Výměna oken a balkonových dveří určených bytů za plastové prvky – ul. Školní, Zákupy

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Smlouva o dílo – výměna oken a balkonových dveří

Usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva města Zákupy,které se konalo 28. 5. 2012

Výzva k veřejné zakázce VZ/7/2012

30.3.2012 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Veřejné zakázky, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce 

Rekonstrukce chodníku před Základní školou a Mateřskou školou v Zákupech

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Usnesení z 24. schůze Rady města Zákupy, která se konala 26. 4. 2012
(č. usnesení 235/2012 – 247/2012)

Výzva k veřejné zakázce VZ/19/2011

4.10.2011 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce 

Oprava střechy bytového objektu Nové Zákupy č.p. 513-515, Zákupy.

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Usnesení z 16. schůze rady města Zákupy, která se konala 24. 10. 2011

Výzva k veřejné zakázce VZ/18/2011

4.10.2011 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce 

Oprava střechy bytového objektu Nové Zákupy č.p. 507-509,Zákupy.

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Usnesení z 16. schůze rady města Zákupy, která se konala 24. 10. 2011

Výzva k veřejné zakázce VZ/17/2011

4.10.2011 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce 

Přeložka regulační stanice VTL plynu.

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Usnesení z 10. zasedání ZM Zákupy, které se konalo 26. 10. 2011

Výzva k veřejné zakázce VZ/4/2011

1.10.2011 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce 

Výzva k veřejné zakázce VZ/4/2011Oprava střechy bytového objektu na nám. Svobody čp. 249 Zákupy – druhá část

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Usnesení 9. RM – 30. 5. 2011

Výzva k veřejné zakázce VZ/7/2011

1.10.2011 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce 

Výzva k veřejné zakázce VZ/7/2011Dokončení komunikací, přístupových chodníků a zpevněných ploch v areálu DD a DPS Zákupy

Usnesení z 10. schůze rady města Zákupy, která se konala dne 21. 6. 2011
(č. usnesení 99/2011 – 109/2011)

Výzva k veřejné zakázce VZ/11/2011

1.10.2011 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce 

Výzva k veřejné zakázce VZ/11/2011Oprava druhé části střechy bytového objektu ve vlastnictví Města Zákupy na adrese Zákupy, nám. Svobody č.p. 249.

Usnesení z 11. schůze rady města Zákupy, která se konala dne 18. 7. 2011

Výzva k veřejné zakázce VZ/10/2011

1.10.2011 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce 

Výzva k veřejné zakázce VZ/10/2011Výměna střešní krytiny bytového domu Školní č.p. 343-344, Zákupy.

Usnesení z 11. schůze rady města Zákupy, která se konala dne 18. 7. 2011

Výzva k veřejné zakázce VZ/9/2011

1.10.2011 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce 

Výzva k veřejné zakázce VZ/9/2011Kompletní výměna oken bytových domů Zákupy, Školní č.p. 345-346 a Nové Zákupy č.p. 517-519.

Usnesení z 8. zasedání ZM Zákupy ze dne 20. 7. 2011

Výzva k veřejné zakázce VZ/8/2011

1.10.2011 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce 

Výzva k veřejné zakázce VZ/8/2011Oprava střech bytových objektů Nové Zákupy č.p. 532-533 a Nové Zákupy č.p. 534-535

11. schůze rady města Zákupy, která se konala dne 18. 7. 2011

Výzva k veřejné zakázce VZ/16/2011

1.10.2011 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce 

Výzva k veřejné zakázce VZ/16/2011Restaurování sochy sv. Jana Evangelisty v Zákupech a restaurování sochy sv. Jana Křtitele v Zákupech

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Usnesení z 12. schůze rady města Zákupy konané dne 22. 8. 2011

Výzva k veřejné zakázce VZ/15/2011

1.10.2011 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce 

Výzva k veřejné zakázce VZ/15/2011Oprava části střechy bytového domu Zákupy, náměstí Svobody 249 – druhá část.

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Usnesení z 12. schůze rady města Zákupy konané dne 22. 8. 2011

Výzva k veřejné zakázce VZ/14/2011

1.10.2011 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce 

Výzva k veřejné zakázce VZ/14/2011Výměna střešní krytiny bytového domu Zákupy, Školní č.p. 343-344

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 31. srpna 2011 v Nových Zákupech

Výzva k veřejné zakázce VZ/13/2011

1.10.2011 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce 

Výzva k veřejné zakázce VZ/13/2011Dokončení komunikací, přístupových chodníků a zpevněných ploch v areálu DD a DPS Zákupy

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 31. srpna 2011 v Nových Zákupech

Výzva k veřejné zakázce VZ/12/2011

1.10.2011 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce 

Výzva k veřejné zakázce VZ/12/2011Oprava střech bytových objektů Nové Zákupy 532 – 533 a Nové Zákupy 534 – 535

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Usnesení z 12. schůze rady města Zákupy konané dne 22. 8. 2011


 

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace V Obraze

Informace z našeho webu v chytrých telefonech.  

Google play
App Store

Infokanál

Registrace infokanálu

Aktuální počasí

dnes, pátek 14. 6. 2024
zataženo 19 °C 7 °C
sobota 15. 6. zataženo 23/10 °C
neděle 16. 6. slabý déšť 23/11 °C
pondělí 17. 6. oblačno 26/12 °C