Město Zákupy
Město Zákupy

Zakázky na služby

Zakázky na služby

 

Výzva k veřejné zakázce -  VZ 14/2017
Snížení energetické náročnosti Městského úřadu v Zákupech – Projektová dokumentace

18.9.2017 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na služby

Výzva k podání nabídky - zadávací dokumentace

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky

Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo


Zpráva o jednání hodnotící komise

Rozhodnutí o vyloučení uchazeče - SaS, s.r.o.

Výpis z usnesení 70. RM - 21. 9. 2017

Smlouva o dílo - Energy Benefit Centre a.s.

Veřejná zakázka - Zjednodušené podlimitní řízení
Snížení energetické náročnosti bytových domů v Zákupech – Projektová dokumentace

12.7.2017 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Podlimitní zakázky (§12, odst. 2), Zakázky na služby

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace, zadávácí dokumentace

Příloha č. 1 - Krycí list

Příloha č. 2 - Vzor Smlouvy o dílo

Příloha č. 3 - Čestné prohlášení - Kvalifikace

Příloha č. 4 - Tabulka hodnotících kritérií

Příloha č. 5 - Vrácení jistotyPříloha č. 5 - Vrácení jistoty

Příloha č. 6 - Čestné prohlášení - Bankovní záruka

Příloha č. 7 - Rozsah plnění


Zpráva z jednání hodnotící komise

Rozhodnutí a Oznámení o výběru dodavatele

Výpis z usnesení 26. ZM - 21. 8. 2017


SoD 74-2017 Družstevní 385-386

SoD 75-2017 Družstevní 387-388

SoD 76-2017 Družstevní 389-390

SoD 77-2017 Gagarinova 395-396

SoD 78-2017 Nové Zákupy 507-509

SoD 79-2017 Nové Zákupy 510-512

SoD 80-2017 Nové Zákupy 513-515

SoD 81-2017 Nové Zákupy 517-519

SoD 82-2017 Školní 339-340

SoD 83-2017 Školní 341-342

SoD 84-2017 Školní 343-344

SoD 85-2017 Školní 345-346

SoD 86-2017 Školní 366-367


Písemná zpráva zadavatele


Skutečně uhrazená cena za plnění VZ

Design - Skutečně uhrazená cena za plnění VZ_2018

Veřejná zakázka - VZ 10/2017
Snížení energetické náročnosti bytových domů v Zákupech - energetické hodnocení a dotační management

10.4.2017 Zakázky malého rozsahu (§ 12, odst. 3), Vedoucí organizačních složek města Zákupy, Zakázky na služby

Výzva k podání nabídky VZ 10/2017 - Snížení energetické náročnosti bytových domů v Zákupech - energetické hodnocení a dotační management


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek VZ 10/2017

Výpis z usnesení 23. ZM - 10. 5. 2017

Příkazní smlouva - Družstevní 385,386

Příkazní smlouva - Družstevní 387,388

Příkazní smlouva - Družstevní 389,390

Příkazní smlouva - Družstevní 395,396

Příkazní smlouva - Školní 339,340

Příkazní smlouva - Školní 341,342

Příkazní smlouva - Školní 343,344

Příkazní smlouva - Školní 345,346

Příkazní smlouva - Školní 366,367

Příkazní smlouva - Nové Zákupy 507,508,509

Příkazní smlouva - Nové Zákupy 510,511,512

Příkazní smlouva - Nové Zákupy 513,514,515

Příkazní smlouva - Nové Zákupy 517,518,519


Skutečně uhrazená cena za plnění VZ

Energie Benefit - Skutečně uhrazená cena za plnění VZ za rok 2018

Veřejná zakázka - VZ 3/2017
Zahraniční jazykově - vzdělávací pobyt pro žáky

15.2.2017 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Zakázky malého rozsahu (§ 12, odst. 3), Zakázky na služby

Výzva k podání nabídek - zahraniční jazykově vzdělávací pobyt pro žáky

Specifikace předmětu zakázky

Krycí list

Čestné prohlášení - kvalifikační předpoklady

Čestné prohlášení - podmínky výzvy

Návrh smlouvy


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Výpis z usnesení 57. RM - 13. 3. 2017

 

Veřejná zakázka - VZ 11/2016
Dodávka audiovizuální techniky pro ZŠ a MŠ Zákupy

25.11. 2016 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Zakázky malého rozsahu (§ 12, odst. 3), Zakázky na služby

Výzva k podání nabídky audiovizuální technika pro ZŠ a MŠ Zákupy

Příloha č. 1 - Nabídkový list

Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek - Dodávka audiovizuální techniky pro ZŠ a MŠ Zákupy

Výpis z usnesení 53. RM - 13. 12. 2016

Veřejná zakázka - VZ 5/2016
Výměna svítidel ve sportovní hale ZŠ a MŠ Zákupy

25. 4. 2016 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Zakázky malého rozsahu (§ 12, odst. 3), Zakázky na služby

Výzva k podání nabídky VZ 5/2016 - Výměna svítidel ve sportovní hale ZŠ a MŠ Zákupy

Příloha č. 1 - Nabídkový list

Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek VZ 5/2016 - Výměna svítidel ve sportovní hale ZŠ a MŠ Zákupy

Výpis z usnesení 40. RM - 9. 6. 2016

Veřejná zakázka -  VZ 2/2016
Výzva k VZ 2/2016 - II.- Oprava vodního čerpadla CAS 24K TATRA 815 VVN

15. 1. 2016  - Zakázky malého rozsahu (§ 12, odst. 3), Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky na služby

Výzva k podání nabídky 2/2016 - II. - Oprava vodního čerpadla CAS 24K TATRA 815 VVN

Příloha č. 1 - krycí list


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek VZ 22016 - II. Oprava vodního čerpadla CAS 24K TATRA 815 VVN

Usnesení 34.RM 14.3.2016

Veřejná zakázka -  VZ 1/2016
Výzva k VZ 1/2016 Oprava vodního čerpadla CAS 24K TATRA 815 VVN

15. 1. 2016  - Zakázky malého rozsahu (§ 12, odst. 3), Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky na služby

Výzva k VZ 1/2016 Oprava vodního čerpadla CAS 24K TATRA 815 VVN

Příloha č. 1 - krycí list


Výpis z usnesení 33. RM - 11. 2. 2016

 

Veřejná zakázka - VZ 15/2015
Pojištění majetku a odpovědnosti města Zákupy, Pojištění lesů a dřevní hmoty v majetku města Zákupy, Pojištění vozidel v majetku města Zákupy

6. 11.2015  - Zakázky malého rozsahu (§ 12, odst. 3), Vedoucí organizačních složek města Zákupy, Zakázky na služby

Výzva - Pojištění majetku a odpovědnosti města Zákupy, Pojištění lesů a dřevní hmoty v majetku města Zákupy, Pojištění vozidel v majetku města Zákupy

Př. č. 5 - Čestné prohlášení - zákl. kvalifik. předpoklady

Př. č. 6 - Čestné prohlášení - ekonomická a finanční způsobilost

Př. č. 7 - Krycí list nabídky


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek - Pojištění majetku

Výpis z usnesení 10. ZM ze dne 16. 12. 2015

Pojistná smlouva č. 2730317908

Pojistná smlouva č. 2733317905

Pojistná smlouva č. 2738901251

Pojistná smlouva č. 4113268115

Veřejná zakázka - VZ 13/2015
Zajištění zahraničního jazykového kurzu dle výzvy č. 56
MŠMT – Zahraniční jazykový kurz pro učitele

28.8.2015 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Zakázky malého rozsahu (§ 12, odst. 3), Zakázky na služby

Výzva - VZ, Zajištění zahraničního jazykového kurzu dle výzvy č. 56 MŠMT - Zahraniční jazykový kurz pro učitele

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

Příloha č. 5

Zádávací dokumentace - kurzy pro učitele, ZŠ a MŠ Zákupy


Výsledek výběrového řízení

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Výpis z usnesení 22. RM - 10. 9. 2015

Veřejná zakázka - VZ 12/2015
Zahraniční jazykově - vzdělávací pobyt pro žáky

28.8.2015 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Zakázky malého rozsahu (§ 12, odst. 3), Zakázky na služby

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Zahraniční jazykově - vzdělávací pobyt pro žáky, ZŠ a MŠ Zákupy

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

Příloha č. 5

Zádávací dokumentace - pobyt pro žáky, ZŠ a MŠ Zákupy


Výsledek výběrového řízení

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Výpis z usnesení 22. RM - 10. 9. 2015

Veřejná zakázka - VZ 11/2015
Zahraniční jazykově - vzdělávací pobyt pro žáky

6.8.2015 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Zakázky malého rozsahu (§ 12, odst. 3), Zakázky na služby

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Zahraniční jazykově - vzdělávací pobyt pro žáky

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4


Zápis o posouzení a hodnocení nabídek - kurz pro žáky - REVOKACE

Výpis z usnesení 21. RM - 25. 8. 2015

Veřejná zakázka - VZ 10/2015
Zajištění zahraničního jazykového kurzu dle výzvy č.56 MŠMT - Zahraniční jazykový kurz pro učitele 

6.8.2015 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Zakázky malého rozsahu (§ 12, odst. 3), Zakázky na služby

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Zajištění zahraničního jazykového kurzu dle výzvy č.56 MŠMT - Zahraniční jazykový kurz pro učitele

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4


Zápis o posouzení a hodnocení nabídek - Zahraniční jazykový kurz pro učitele - REVOKACE

Výpis z usnesení 21. RM - 25. 8. 2015

Veřejná zakázka - VZ 7/2015
Zahraniční jazykově - vzdělávací pobyt pro žáky

4.6.2015 Zakázky malého rozsahu (§ 12, odst. 3), Vedoucí organizačních složek města Zákupy, Zakázky na služby

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Zahraniční jazykově - vzdělávací pobyt pro žáky

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4


Výpis z usnesení 18. RM, konané dne 14. 7. 2015 

Veřejná zakázka - VZ 6/2015
Zajištění zahraničního jazykového kurzu dle výzvy č. 56
MŠMT - Zahraniční jazykový kurz pro učitele

4.6.2015 Zakázky malého rozsahu (§ 12, odst. 3), Vedoucí organizačních složek města Zákupy, Zakázky na služby

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Zajištění zahraničního jazykového kurzu dle výzvy č.56 MŠMT - Zahraniční jazykový kurz pro učitele

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4


Výpis z usnesení 18. RM, konané dne 14. 7. 2015 

Veřejná zakázka - VZ 5/2015
Dodávka techniky pro ZŠ a MŠ Zákupy
15.5.2015 - Zakázky malého rozsahu (§ 12, odst. 3), Vedoucí organizačních složek města Zákupy, Zakázky na služby

Výzva k podání nabídky VZ 52015 - Dodávka techniky pro ZŠ a MŠ Zákupy

Příloha č. 1 - Nabídkový list

Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo


 

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek VZ 5/2015 - Dodávka techniky pro ZŠ a MŠ Zákupy

Výpis z usnesení 15. RM - 10.06.2015

Veřejná zakázka - VZ 4/2015
Lakování podlahy a obložení ve sportovní hale ZŠ a MŠ Zákupy
15.5.2015 - Zakázky malého rozsahu (§ 12, odst. 3), Vedoucí organizačních složek města Zákupy, Zakázky na služby

Výzva k podání nabídky VZ 4/2015 - Lakování podlahy a obložení ve sportovní hale ZŠ a MŠ Zákupy

Příloha č.1 - Nabídkový list

Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo


 

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek VZ 4/2015 - Lakování podlahy a obložení ve sportovní hale ZŠ a MŠ Zákupy

Výpis z usnesení 15. RM - 10.06.2015

Veřejná zakázka  - VZ 17/2014
ETAPA Č. 3 REKONTRUKCE ARBORETA BÝVALÉ LESNICKÉ ŠKOLY –
DOSADBA DŘEVIN

Výzva a pokyny ke zpracování nabídky

Příloha č. 1 - titulní list nabídky + Příloha č. 4 - návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 2 - PD3_ET3_C

Příloha č. 2 - PD7_D4_ET3

Příloha č. 2 - PD6_140522 situace vysadba

Příloha č. 3 - neoceněný výkaz výměr


VZ - dodatečná informace č. 1


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek I. kolo

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek II. kolo

Usnesení 81. RM, která se konala dne 8. 10. 2014

Veřejná zakázka - VZ 15/2014
   Snížení energetické náročnosti budov KD, DD a DPS Zákupy - soubor technických a administrativních služeb

25. 8. 2014 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na služby

Výzva k podání nabídky Snížení energetické náročnosti budov KD, DD a DPS Zákupy - TDI


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek - VZ 15/2014

Výpis z usnesení 37. ZM - 24. 9. 2014

Veřejná zakázka  - VZ 9/2014
Snížení energetické náročnosti objektu DD a DPS v Zákupech
 

29. 4. 2014 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na služby

Výzva k podání nabídky VZ 92014 - Snížení energetické náročnosti objektů DPS a KD Zákupy

ZD - snížení energetické náročnosti objektů DPS a KD Zákupy

Krycí list Zákupy

EA DPS Zákupy

EA KD Zákupy

Žádost DD a DPS Zákupy

Žádost KD Zákupy

Smlouva o dílo DPS

Smlouva o dílo KD

Příloha 1 EL DD a DPS Zákupy

Příloha 2 KD Zákupy

Příloha štítek navržená varianta 1 DD a DPS Zákupy


 

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek - VZ Snížení energetické náročnosti objektů DPS a KD Zákupy

Výpis z usnesení 34. ZM - 26 5 2014


Smlouva o dílo - Snížení energetické náročnosti objektu DD a DPS v Zákupech


Smlouva o dílo - Snížení energetické náročnosti objektu KD v Zákupech

Veřejná zakázka - VZ 18/2013

Dodávka vybavení pro ZŠ a MŠ Zákupy

11.11.2013 - Aktuality, Zakázky malého rozsahu (§ 12, odst. 3), Vedoucí organizačních složek města Zákupy, Zakázky na služby

Výzva HW a SW ZŠ a MŠ Zákupy

Zpráva z hodnocení komise

Usnesení z 60. Rady města Zákupy, která se konala 18. 12. 2013

Veřejná zakázka VZ/3/2013 – odpady

11.4.2013 - Nadlimitní zakázky (§12, odst. 1) (0), Vedoucí organizačních složek města Zákupy, Zakázky na služby 

Odůvodnění k veřejné zakázce VZ/3/2013

Zadávací dokumentace – odpady- Zákupy


Smlouva o dílo

Písemná zpráva zadavatele

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 10142214

Skutečně uhrazená cena za plnění VZ_Marius Pedersen

Výzva k veřejné zakázce VZ/15/2012

18.9.2012 - Vedoucí organizačních složek města Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na služby 

Oprava hasičského cisternového automobilu tatra 815 VVN

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídekUsnesení z 31. schůze Rady města Zákupy, která se konala 10. 10. 2012

Výzva k veřejné zakázce VZ/11/2012

2.5.2012 - Vedoucí organizačních složek města Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na služby 

Výzva k veřejné zakázce VZ/11/2012

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Kupní smlouva

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Zákupy,které se konalo 27. 6. 2012

Výzva k veřejné zakázce VZ/6/2012

6.3.2012 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Veřejné zakázky, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na služby 

Dodání hardwaru, softwaru a dalšího vybavení pro ZŠ a MŠ Zákupy

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídekUsnesení z 24. schůze Rady města Zákupy, která se konala 26. 4. 2012
(č. usnesení 235/2012 – 247/2012)

Výzva k veřejné zakázce VZ/5/2012

17.2.2012 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Veřejné zakázky, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na služby 

Dodavatel služby v rámci projektu “ETAPA Č. 1 REKONSTRUKCE ARBORETA BÝVALÉ LESNICKÉ ŠKOLY – OŠETŘENÍ DŘEVIN“

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídekUsnesení z 24. schůze Rady města Zákupy, která se konala 26. 4. 2012
(č. usnesení 235/2012 – 247/2012)

Výzva k veřejné zakázce VZ/4/2012

15.2.2012 - Vedoucí organizačních složek města Zákupy, Veřejné zakázky, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na služby 

Pořízení žacího zahradního traktoru, motorové pily a křovinořezu na údržbu veřejné zeleně

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídekUsnesení z 23. schůze Rady města Zákupy, která se konala 26. 3. 2012
(č. usnesení 224/2012 – 234/2012)

Výzva k veřejné zakázce VZ/3/2012

14.2.2012 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Veřejné zakázky, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na služby 

Dodání KONVEKTOMATU s příslušenstvím pro školní jídelnu ZŠ a MŠ Zákupy

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídekUsnesení z 22. schůze Rady města Zákupy, která se konala dne 5. 3. 2012
(č. usnesení 215/2012 – 223/2012)

Výzva k veřejné zakázce VZ/2/2012

14.2.2012 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Veřejné zakázky, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na služby 

Dodání ZAHRADNÍHO TRAKTORU S PŘÍSLUŠENSTVÍM pro ZŠ a MŠ Zákupy

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídekUsnesení z 22. schůze Rady města Zákupy, která se konala dne 5. 3. 2012
(č. usnesení 215/2012 – 223/2012)

Výzva k veřejné zakázce VZ/1/2012

18.1.2012 - Předmět zakázky:, Předpokládaná hodnota:, Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Veřejné zakázky, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na služby 

VZ/1/2012 – arboretum Nové Zákupy

 

Usnesení z 21. schůze rady města Zákupy, která se konala dne 13. 2. 2012(č. usnesení 210/2012 bod B písm. a)

Výzva k veřejné zakázce VZ/22/2011

22.11.2011 - Aktuality, Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na služby 

Dodání KONVEKTOMATU s elektrickým ohřevem pro kuchyni DD Zákupy.

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Usnesení z 19. schůze rady města Zákupy, která se konala 12. 12. 2011
(č. usnesení 178/2011 – 190/2011)

Výzva k veřejné zakázce VZ/21/2011

11.10.2011 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na služby 

Vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení, realizaci a návrh technického řešení a způsob využití objektu čp. 521 v Nových Zákupech.

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídekUsnesení ze 17. schůze rady města Zákupy konané dne 7. 11. 2011

Výzva k veřejné zakázce VZ/20/2011

4.10.2011 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na služby 

Vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení, realizaci a návrh technického řešení a způsob využití objektu čp. 521 v Nových Zákupech.

Usnesení z 15. schůze rady města Zákupy, která se konala 10. 10. 2011
(č. usnesení 149/2011)

Výzva k veřejné zakázce VZ/3/2011

3.10.2011 - Vedoucí organizačních složek města Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na služby 

Výzva k veřejné zakázce VZ/3/2011Údržba a opravy veřejnéh osvětlení

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídekUsnesení z 8. schůze rady města Zákupy ze dne 27.4.2011

Výzva k veřejné zakázce VZ/5/2011

1.10.2011 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na služby 

Výzva k veřejné zakázce VZ/5/2011Zpracování Manipulačního a provozního řádu pro Zákupský rybník a Malý zákupský rybník

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídekUsnesení z 7. schůze rady města Zákupy ze dne 28.3.2011


 

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace V Obraze

Informace z našeho webu v chytrých telefonech.  

Google play
App Store

Infokanál

Registrace infokanálu

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 30. 5. 2024
slabý déšť 18 °C 12 °C
pátek 31. 5. déšť 20/10 °C
sobota 1. 6. déšť 13/12 °C
neděle 2. 6. déšť 12/9 °C