Město Zákupy
Město Zákupy

Zakázky na dodávky

Archív: Zakázky na dodávky

 

Veřejná zakázka - VZ 14/2018
Sdružené služby dodávky zemního plynu pro odběrná místa města Zákupy a jeho příspěvkové organizace

21.11.2018 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na dodávky

Více informací zde: Výzva k podání nabídky - VZ 14/2018 Sdružené služby dodávky zemního plynu pro odběrná místa města Zákupy a jeho příspěvkové organizace
Skutečně uhrazená cena za rok 2018
Veřejná zakázka - VZ 13/2018
Sdružené služby dodávky elektrické energie pro odběrná místa města Zákupy a jeho příspěvkové organizace

21.11.2018 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na dodávky

Více informací zde: Výzva k podání nabídky - VZ 13/2018 Sdružené služby dodávky elektrické energie pro odběrná místa města Zákupy a jeho příspěvkové organizace
Skutečně uhrazená cena za rok 2018
Veřejná zakázka -  VZ 12/2018
Elektrická požární signalizace – Kulturní dům Zákupy

30. 8. 2018 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na dodávky

Výzva k podání nabídky - VZ 122018 - Elektrická požární signalizace - Kulturní dům Zákupy

Příloha č. 1 a - Technická zpráva

Příloha č. 1 b - Výkres rozmístění EPS 1.PP až 2.NP

Příloha č. 1 c - Výkres Blokové schema EPS

Příloha č. 1 d - KD Zákupy tabulka adres hlásičů požáru

Příloha č. 2 a - Technická zpráva požární ochrany

Příloha č. 2 b - KD Zákupy pasport budovy, půdorys 1. P.P. požární řešení

Příloha č. 2 c - KD Zákupy pasport budovy, půdorys 1. N.P. požární řešení

Příloha č. 2 d - KD Zákupy pasport budovy, půdorys 2. N.P. požární řešení

Příloha č. 3 KRYCÍ LIST

Příloha č. 4 - Výkaz výměr

Příloha č. 5 - Návrh SOD


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek VZ 122018 - Eelektrická požární signalizace - Kulturní dům Zákupy

Výpis z usnesení 87. RM - 24. 9. 2018

Smlouva o dílo - CENTR PCO

skutecne-uhrazena-cena-Elektrická požární signalizace

Veřejná zakázka  -  VZ 6/2018
Dětské hřiště Zákupy

23. 3. 2018 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na dodávky

Výzva k podání nabídky „Dětské hřiště Zákupy“

Příloha č. 1 - Krycí list k doplnění

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet

Příloha č. 3 - Technická specifikace technologického zařízení

Příloha č. 4 - Schéma 1

Příloha č. 4 - Schéma 2


Vysvětlení zadání č. 1 k VZ 6/2018 Dětské hřiště Zákupy

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek VZ 6/2018


Rozhodnutí zadavatele - Dětské hřiště Zákupy

Usnesení z 80. schůze Rady města Zákupy, která se konala dne 30. 4. 2018

Smlouva o dílo VZ 6/2018 Dětské hřiště Zákupy

Veřejná zakázka -  VZ 5/2018
Rekonstrukce veřejného osvětlení ve městě Zákupy

23. 3. 2018 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na dodávky

 

Výzva k podání nabídky „Rekonstrukce veřejného osvětlení ve městě Zákupy“

Zadávací dokumentace - PDF

Zadávací dokumentace - WORD

Příloha č. 1. Kryci list k doplnění

Příloha č. 2. Prohlášení o splnění základní způsobilosti

Příloha č. 3. Návrh - smlouva o dilo

Příloha č. 4. Zákupy - rozpočet

Příloha č. 5.a Výpočet osvětlenosti

Příloha č. 5.b Technické požadavky

Příloha č. 5.c Měření + návrh VO

Příloha č. 6 Popis současného stavu


Vysvětlení zadání č. 1 k VZ 5/2018 Rekonstrukce veřejného osvětlení ve městě Zákupy

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek - I. jednání - VZ 5/2018

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek - II. jednání - VZ 5/2018

Rozhodnutí a oznámení zadavatele - VZ 5/2018 - Rekonstrukce veřejného osvětlení ve město Zákupy

Výpis z usnesení 32. ZM - 23. 5. 2018

Smlouva o dílo VZ 5/2018 - Eco led Sol

Skutecne-uhrazena-cena-Rekonstrukce veřejného osvětlení

Výzva k veřejné zakázce -          VZ 1/2018
Dodávka audiovizuální techniky pro ZŠ a MŠ Zákupy

29.1.2018 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Zakázky malého rozsahu (§ 12, odst. 3), Zakázky na dodávky

Výzva k podání VZ HW a SW pro ZŠ a MŠ Zákupy

příloha č. 1 - Nabídkový list

příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Výpis z u snesení 76. RM - 22. 2. 2018

Veřejná zakázka -  VZ 13/2017
Dodávka audiovizuální techniky pro ZŠ a MŠ Zákupy

6.6.2017 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Zakázky malého rozsahu (§ 12, odst. 3), Zakázky na dodávky

Výzva k podání VZ HW a SW pro ZŠ a MŠ Zákupy

Příloha č. 1 - Nabídkový list

Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek VZ 13/2017 - Dodávka audiovizuální techniky pro ZŠ a MŠ Zákupy

Výpis z usnesení 63. RM - 27. 6. 2017

Veřejná zakázka -  VZ 12/2017
Kamerový systém - Zákupy

29.5.2017 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na dodávky

Výzva k podání nabídky VZ 12/2017 - Kamerový systém-Zákupy

Příloha č. 1 - Krycí list k doplnění

Příloha č. 2 a) - Technická zpráva

Příloha č. 2 b) - Výkaz výměr

Příloha č. 3 - návrh SoD

Příloha č. 4 a)- snímek - Zákupy - Základní škola

Příloha č. 4 b) - snímek -Zákupy - Nové Zákupy

Příloha č. 4 c) - snímek -Zákupy - Centrum


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek VZ 12/2017 - Kamerový systém-Zákupy

Výpis z usnesení 24. ZM - 19. 6. 2017

Smlouva o dílo - HB ALARM - Kamerový systém-Zákupy

Skutecne-uhrazena-cena-Kamerový systém

Veřejná zakázka - VZ 11/2017
Zajištění stravování pro účastníky sportovních soustředění na ubytovně ZŠ a MŠ Zákupy

10.5.2017 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Zakázky malého rozsahu (§ 12, odst. 3), Zakázky na dodávky

Výzva zajištění stravování sportovci 2017

Příloha č. 1 -Nabídkový list

Příloha č. 2 - Návrh smlouvy


Zpráva z hodnotící komise - Zajištění stravování pro účastníky sportovních soustředění na ubytovně ZŠ a MŠ Zákupy.doc

Výpis z usnesení 63. RM - 27. 6. 2017

Smlouva o zajištění stravování pro účastníky sportovních soustředění na ubytovně ZŠ a MŠ Zákupy


skutecne-uhrazena-cena-Zajištění stravování

Výzva k veřejné zakázce -  VZ 9/2017
Workout Zákupy

10.4.2017 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na dodávky

Výzva k podání nabídky VZ 9/2017 - Workout Zákupy

Příloha č. 1 Krycí list k doplnění

Příloha č. 2 Výkaz výměr k doplnění

Příloha č. 3 Návrh workoutové sestavy

Příloha č. 4 Gumová bezpečnostní dopadové plocha


Zpráva o posouzení a hodnocení komise VZ 92017- Workout Zákupy

Usnesení z 60. schůze Rady města Zákupy, která se konala dne 26. 4. 2017

Veřejná zakázka -  VZ 6/2017
Pořízení traktoru s příslušenstvím pro město Zákupy

15.3.2017 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na dodávky

Výzva k podání nabídky VZ 6/2017 - Pořízení traktoru s příslušenstvím pro město Zákupy

Příloha č. 1 - Formulář nabídkové ceny

Příloha č. 2 - Formulář technická specifikace traktoru s příslušenstvím

Příloha č. 3 - Návrh kupní smlouvy


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek - VZ 6/2017 - Pořízení traktoru s příslušenstvím pro město Zákupy

Výpis z usnesení 22. ZM - 12. 4. 2017


Kupní smlouva VZ 6/2017 Pořízení traktoru s příslušenstvím pro město Zákupy


Skutečně uhrazená cena za plnění veřejné zakázky - Pořízení traktoru s příslušenstvím pro město Zákupy

 

Veřejná zakázka -  VZ 10/2016
Sdružené služby dodávky elektrické energie pro odběrná místa Města Zákupy a jeho příspěvkových organizací

16.9.2016 - Zakázky malého rozsahu (§ 12, odst. 3), Vedoucí odboru, Zakázky na dodávky

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK -Sdružené služby dodávky elektrické energie pro odběrná místa Města Zákupy a jeho příspěvkových organizací

Dokumenty


Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Usnesení 47. RM - 7. 10. 2016

Smlouva o sdružených službách dodávky EE Město Zákupy

Smlouva o sdružených dodávkách EE ZŠ a MŠ Zákupy

Smlouva o sdružených dodávkách EE Domov důchodců a dům s pečovatelskou službou Zákupy


Dodatek č. 1 - Enwox Energy

Dodatek č. 2 - Enwox Energy

Dodatek č. 3 - Enwox Energy

Veřejná zakázka -  VZ 9/2016
Výměna oken městského domu – Borská 51, Zákupy -
USKP: 33758/5-3444

20.7.2016 - Zakázky malého rozsahu (§ 12, odst. 3), Vedoucí odboru, Zakázky na dodávky

Výzva - Výměna oken městského domu – Borská 51, Zákupy - USKP: 33758/5-3444

Závazné stanovisko

Příloha č. 1 Popis poptávaných prvků

Příloha č. 2 KRYCÍ LIST

Příloha č. 3 - Návrh SOD


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek VZ 92016 - Výměna oken městského domu - Borská 51, Zákupy

Výpis z usnesení 15. ZM - 3. 8. 2016


Smlouva o dílo

Veřejná zakázka -  VZ 8/2016
Sdružené služby dodávky zemního plynu pro odběrná místa Města Zákupy a jeho příspěvkových organizací

12.5.2016 - Zakázky malého rozsahu (§ 12, odst. 3), Vedoucí odboru HSO, Zakázky na dodávky

Výzva - Sdružené služby dodávky zemního plynu pro odběrná místa Města Zákupy a jeho příspěvkových organizací

Dokumenty veřejné zakázky


Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky_Zákupy ZP_signed

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky Zákupy ZP_signed

Usnesení 39. RM - 3. 6. 2016

Smlouva o sdružených službách dodávky zemního plynu - Město Zákupy

Smlouva o sdružených službách dodávky zemního plynu - ZŠ a MŠ Zákupy

Smlouva o sdružených službách dodávky zemního plynu - DD Zákupy

Dodatek č. 1 - CONTE

Veřejná zakázka -  VZ 6/2016
Pořízení žacího zahradního traktoru na údržbu veřejné zeleně

25. 4. 2016 Zakázky malého rozsahu (§ 12, odst. 3), Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky na dodávky

Výzva k VZ 6/2016 - Pořízení žacího zahradního traktoru na údržbu veřejné zeleně_signed

Příloha č. 1 - krycí list


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek VZ 6/2016 - Pořízení žacího zahradního traktoru na údržbu veřejné zeleně

Výpis z usnesení 38. RM - 9. 5. 2016

Veřejná zakázka - VZ 14/2015 
Sdružené služby dodávky elektrické energie pro odběrná místa Města Zákupy a jeho příspěvkových organizací

16.9.2015 - Zakázky malého rozsahu (§ 12, odst. 3), Vedoucí odboru HSO, Zakázky na dodávky

Výzva - Sdružené služby dodávky elektrické energie pro odběrná místa Města Zákupy a jeho příspěvkových organizací

Dokumenty ke stažení zde.


OZNÁMENÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY-Rozhodnutí.pdf


Usnesení z 25. schůze Rady města Zákupy, která se konala 27. 10. 2015

Dodatek č. 1 ke smlouvě o sdružených službách dodávek el. energie - DD Zákupy

Dodatek č. 1 ke smlouvě o sdružených službách dodávek el. energie - Město Zákupy

Dodatek č. 1 ke smlouvě o sdružených službách dodávek el. energie - ZŠ a MŠ Zákupy

Veřejná zakázka - VZ 1/2015
Nákup zásahového čerpadla pro JSDHO Zákupy
23.1.2015 - Zakázky malého rozsahu (§ 12, odst. 3), Vedoucí organizačních složek města Zákupy, Zakázky na dodávky
 

Výzva k podání nabídky - VZ 12015 - Nákup zásahového čerpadla pro JSDHO Zákupy

Příloha č. 1 - nabídkový list


 

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek - VZ 1/2015

Usnesení 6. RM, která se konala dne 11. 2. 2015

Veřejná zakázka – VZ 18/2014
Dodávka techniky pro ZŠ a MŠ Zákupy

20. 11. 2014 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na dodávky

Výzva k podání nabídky VZ 18/2014 - Dodávka techniky pro ZŠ a MŠ Zákupy

Příloha č. 1 - nabídkový list

Příloha č. 2 - návrh smlouvy o dílo


 

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek VZ 18/2014

Výpis z usnesení 2. RM - 10. 12. 2014

Veřejná zakázka - VZ 16/2014
Sdružené služby dodávky elektrické energie pro odběrná místa Města Zákupy a jeho příspěvkových organizací
 

29.8.2014 - Zakázky malého rozsahu (§ 12, odst. 3), Vedoucí organizačních složek města Zákupy, Zakázky na dodávky

Výzva k podání nabídek Sdružení Zákupy

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky Zákupy

Usnesení z 81. RM, která se konala dne 8. 10. 2014


Rámcová smlouva o sdružených skužbách dodávky elektřiny ze sítí NN - ZŠ a MŠ Zákupy_signed

Rámcová smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN - DD a DPS Zákupy_signed

Rámcová smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN - Město Zákupy_signed

Veřejná zakázka - VZ 14/2014
   Výměna teplovodního kotle v kotelně Nové Zákupy č.p. 522, Zákupy

9. 7. 2014 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na dodávky

Výzva k podání nabídky - VZ 14 2014 - Výměna teplovodního kotle v kotelně Nové Zákupy č. p. 522, Zákupy

Krycí list nabídky

Výkaz výměr

Návrh smlouvy o dílo - výměna teplovodního kotle N. Zákupy 522


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek - Výměna teplovodního kotle v kotelněš Nové Zákupy č. p. 522, Zákupy

Výpis z usnesení 75. RM - 30. 7. 2014

Veřejná zakázka - VZ 2/2014

Pořízení nových garážových vrat hasičské zbrojnice

15.10.2013 - Aktuality, Zakázky malého rozsahu (§ 12, odst. 3), Vedoucí organizačních složek města Zákupy, Zakázky na dodávky

Výzva k podání nabídky - Pořízení nových garážových vrat hasičské zbrojnice

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek - VZ 2/2014

Usnesení z 63. Rady města Zákupy, která se konala 20. 2. 2014

Veřejná zakázka - VZ 1/2014
Revitalizace městské zeleně na území Městské památkové zóny

24. 1. 2014 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na dodávky

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace k VZ - Revitalizace městské zeleně na území Městské památkové zóny

Přiloha č. 1 - Titulní list nabídky

Příloha č. 3 - Neoceněný výkaz výměr - Revitalizace městské zeleně

Příloha č. 4 - Smlouva o dílo - Revitalizace městské zeleně

Dodatečné informace č.1


Protokol o posouzení nabídek

Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo 26. 2. 2014


Smlouva o dílo

Veřejná zakázka - VZ 16/2013

Nákup dýchací techniky

15.10.2013 - Aktuality, Zakázky malého rozsahu (§ 12, odst. 3), Vedoucí organizačních složek města Zákupy, Zakázky na dodávky

Výzva k VZ 16/2013 - nákup dýchací techniky


Zpráva z komise

Usnesení z 59. Rady města Zákupy, která se konala 25. 11. 2013

Výzva k veřejné zakázce VZ/14/2013

5.9.2013 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Veřejné zakázky, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na dodávky

Výzva k VZ/14/2013 Výměna bytových vodoměrů v bytových objektech města Zákupy.


Zpráva z komise VZ 14/2013


Usnesení z 57. schůze Rady města Zákupy, která se konala 10. 10. 2013

Veřejná zakázka – VZ 12/2013

Snížení prašnosti v ulicích města Zákupy

22.8.2013 - Aktuality, Podlimitní zakázky (§12, odst. 2), Vedoucí organizačních složek města Zákupy, Zakázky na dodávky

Zákupy výzva k podání nabídky

ZD Zákupy na profil

PŘÍLOHA 1 KUPNÍ SMLOUVA

PŘÍLOHA 2 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ-ZÁKUPY

PŘÍLOHA 3 SEZNAM SUBDODAVATELŮ-Zákupy

PŘÍLOHA 4 KRYCÍ LIST-Zákupy


Rozhodnutí o vyloučení - KJ Trade service CZ


Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky


Kupní smlouva

Písemná zpráva zadavatele

 

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace V Obraze

Informace z našeho webu v chytrých telefonech.  

Google play
App Store

Infokanál

Registrace infokanálu

Aktuální počasí

dnes, pátek 14. 6. 2024
zataženo 19 °C 7 °C
sobota 15. 6. zataženo 23/10 °C
neděle 16. 6. slabý déšť 23/11 °C
pondělí 17. 6. oblačno 26/12 °C