Město Zákupy
Město Zákupy

Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3)

Archív: Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3)

Výzva k veřejné zakázce -  VZ 14/2017
Snížení energetické náročnosti Městského úřadu v Zákupech – Projektová dokumentace

18.9.2017 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na služby

Výzva k podání nabídky - zadávací dokumentace

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky

Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo


Zpráva o jednání hodnotící komise

Rozhodnutí o vyloučení uchazeče - SaS, s.r.o.

Výpis z usnesení 70. RM - 21. 9. 2017

Smlouva o dílo - Energy Benefit Centre a.s.

Veřejná zakázka -  VZ 13/2017
Dodávka audiovizuální techniky pro ZŠ a MŠ Zákupy

6.6.2017 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Zakázky malého rozsahu (§ 12, odst. 3), Zakázky na dodávky

Výzva k podání VZ HW a SW pro ZŠ a MŠ Zákupy

Příloha č. 1 - Nabídkový list

Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek VZ 13/2017 - Dodávka audiovizuální techniky pro ZŠ a MŠ Zákupy

Výpis z usnesení 63. RM - 27. 6. 2017

Veřejná zakázka -  VZ 12/2017
Kamerový systém - Zákupy

29.5.2017 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na dodávky

Výzva k podání nabídky VZ 12/2017 - Kamerový systém-Zákupy

Příloha č. 1 - Krycí list k doplnění

Příloha č. 2 a) - Technická zpráva

Příloha č. 2 b) - Výkaz výměr

Příloha č. 3 - návrh SoD

Příloha č. 4 a)- snímek - Zákupy - Základní škola

Příloha č. 4 b) - snímek -Zákupy - Nové Zákupy

Příloha č. 4 c) - snímek -Zákupy - Centrum


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek VZ 12/2017 - Kamerový systém-Zákupy

Výpis z usnesení 24. ZM - 19. 6. 2017

Smlouva o dílo - HB ALARM - Kamerový systém-Zákupy

Skutecne-uhrazena-cena-Kamerový systém

Veřejná zakázka - VZ 11/2017
Zajištění stravování pro účastníky sportovních soustředění na ubytovně ZŠ a MŠ Zákupy

10.5.2017 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Zakázky malého rozsahu (§ 12, odst. 3), Zakázky na dodávky

Výzva zajištění stravování sportovci 2017

Příloha č. 1 -Nabídkový list

Příloha č. 2 - Návrh smlouvy


Zpráva z hodnotící komise - Zajištění stravování pro účastníky sportovních soustředění na ubytovně ZŠ a MŠ Zákupy.doc

Výpis z usnesení 63. RM - 27. 6. 2017

Smlouva o zajištění stravování pro účastníky sportovních soustředění na ubytovně ZŠ a MŠ Zákupy


skutecne-uhrazena-cena-Zajištění stravování

Veřejná zakázka - VZ 10/2017
Snížení energetické náročnosti bytových domů v Zákupech - energetické hodnocení a dotační management

10.4.2017 Zakázky malého rozsahu (§ 12, odst. 3), Vedoucí organizačních složek města Zákupy, Zakázky na služby

Výzva k podání nabídky VZ 10/2017 - Snížení energetické náročnosti bytových domů v Zákupech - energetické hodnocení a dotační management


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek VZ 10/2017

Výpis z usnesení 23. ZM - 10. 5. 2017

Příkazní smlouva - Družstevní 385,386

Příkazní smlouva - Družstevní 387,388

Příkazní smlouva - Družstevní 389,390

Příkazní smlouva - Družstevní 395,396

Příkazní smlouva - Školní 339,340

Příkazní smlouva - Školní 341,342

Příkazní smlouva - Školní 343,344

Příkazní smlouva - Školní 345,346

Příkazní smlouva - Školní 366,367

Příkazní smlouva - Nové Zákupy 507,508,509

Příkazní smlouva - Nové Zákupy 510,511,512

Příkazní smlouva - Nové Zákupy 513,514,515

Příkazní smlouva - Nové Zákupy 517,518,519


Skutečně uhrazená cena za plnění VZ

Energie Benefit - Skutečně uhrazená cena za plnění VZ za rok 2018

Výzva k veřejné zakázce -  VZ 9/2017
Workout Zákupy

10.4.2017 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na dodávky

Výzva k podání nabídky VZ 9/2017 - Workout Zákupy

Příloha č. 1 Krycí list k doplnění

Příloha č. 2 Výkaz výměr k doplnění

Příloha č. 3 Návrh workoutové sestavy

Příloha č. 4 Gumová bezpečnostní dopadové plocha


Zpráva o posouzení a hodnocení komise VZ 92017- Workout Zákupy

Usnesení z 60. schůze Rady města Zákupy, která se konala dne 26. 4. 2017

Veřejná zakázka -  VZ 8/2017
Opravy místních komunikací - Zákupy

10.4.2017 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce

Výzva k podání nabídky VZ 8/2017 - Opravy místních komunikací-Zákupy

Příloha č. 1 Krycí list k doplnění

Příloha č. 2 Výkaz výměr k doplnění

Příloha č. 3 Návrh SoD

Příloha č. 4 - Snímky katastrální mapy


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek VZ 8/2017 - Oprava místních komunikací -Zákupy

Výpis z usnesení 23. ZM - 10. 5. 2017


Smlouva o dílo

skutecne-uhrazena-cena-Oprava místních komunikací-Zákupy

Veřejná zakázka -  VZ 7/2017
Oprava výtluků na místních komunikacích metodou SILKOT, Zákupy

15.3.2017 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce

Výzva k podání nabídky VZ 7/2017 - Oprava výtluků na místních komunikací metodou SILKOT, Zákupy

Příloha č. 1 Krycí list k doplnění

Příloha č. 2 - Návrh Smlouvy o dílo


Zpráva o posouzení a hodnocení komise - VZ 7/2017 - Oprava výtluků na místních komunikací metodou SILKOT, Zákupy

Výpis z usnesení 59. RM - 6. 4. 2017

Veřejná zakázka -  VZ 6/2017
Pořízení traktoru s příslušenstvím pro město Zákupy

15.3.2017 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na dodávky

Výzva k podání nabídky VZ 6/2017 - Pořízení traktoru s příslušenstvím pro město Zákupy

Příloha č. 1 - Formulář nabídkové ceny

Příloha č. 2 - Formulář technická specifikace traktoru s příslušenstvím

Příloha č. 3 - Návrh kupní smlouvy


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek - VZ 6/2017 - Pořízení traktoru s příslušenstvím pro město Zákupy

Výpis z usnesení 22. ZM - 12. 4. 2017


Kupní smlouva VZ 6/2017 Pořízení traktoru s příslušenstvím pro město Zákupy


Skutečně uhrazená cena za plnění veřejné zakázky - Pořízení traktoru s příslušenstvím pro město Zákupy

Veřejná zakázka -  VZ 5/2017
Plynofikace a provizorní komunikace 6 RD-Zákupy

15.3.2017 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce

Výzva k podání nabídky VZ 5/2017 - Plynofikace a provizorní komunikace 6 RD - Zákupy

Příloha č. 1 - Krycí list k doplnění

Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo k doplnění


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek - VZ 5/2017 - Plynofikace a provizorní komunikace 6 RD-Zákupy

Výpis z usnesení 59. RM - 6. 4. 2017


Smlouva o dílo - VZ 5/2017 - Plynofikace a provizorní komunikace 6 RD_Zákupy

 

Veřejná zakázka - VZ 4/2017
Rekonstrukce střechy městského domu - Borská 51, Zákupy - USKP: 33758/5-3444

15.3.2017 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Zakázky malého rozsahu (§ 12, odst. 3), Zakázky na stavební práce

Výzva k podání nabídky

Příloha č. 1 - Krycí list k doplnění

Příloha č. 2 - Výkaz výměr k doplnění

Příloha č. 3 - Návrh Smlouvy o dílo


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek - VZ 4/2017 - Rekonstrukce střechy, Borská 51, Zákupy

Výpis z u snesení 59. RM - 6. 4. 2017


Smlouva o dílo

Veřejná zakázka - VZ 3/2017
Zahraniční jazykově - vzdělávací pobyt pro žáky

15.2.2017 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Zakázky malého rozsahu (§ 12, odst. 3), Zakázky na služby

Výzva k podání nabídek - zahraniční jazykově vzdělávací pobyt pro žáky

Specifikace předmětu zakázky

Krycí list

Čestné prohlášení - kvalifikační předpoklady

Čestné prohlášení - podmínky výzvy

Návrh smlouvy


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Výpis z usnesení 57. RM - 13. 3. 2017

Veřejná zakázka -  VZ 2/2017
Rekonstrukce školní kuchyně - ZŠ a MŠ Zákupy

3.1.2017 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace VZ 2 2017 - Rekonstrukce školní kuchyně - ZŠ a MŠ Zákupy

Dodatečná informace č. 1 - Rekonstrukce školní kuchyně - ZŠ a MŠ Zákupy

Dodatečná informace č. 2 - Rekonstrukce školní kuchyně - ZŠ a MŠ Zákupy


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek - Rekonstrukce školní kuchyně - ZŠ a MŠ Zákupy

Výpis z u snesení 20. ZM - 8. 2. 2017

Smlouva o dílo - Borská stavební s.r.o.

Dodatek č.1 - SoD - Borská stavební s.r.o.

skutecne-uhrazena-cena-Rekonstrukce školní kuchyně - ZŠ a MŠ Zákupy

Veřejná zakázka -  VZ 1/2017
Vodohospodářská infrastruktura pro 6 RD - Zákupy

3.1.2017 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace VZ 1 2017 - Vodohospodářská infrastruktura pro 6 RD - Zákupy

Dodatečná informace č. 1 - Vodohospodářská infrastruktura pro 6 RD - Zákupy


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek - Vodohospodářská infrastruktura pro 6 RD - Zákupy

Výpis z u snesení 20. ZM - 8. 2. 2017

Smlouva o dílo - VOKA CL

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo - Vodohospodářská infrastruktura pro 6 RD-Zákupy


Skutečně uhrazená cena za plnění veřejné zakázky - Vodohospodářská infrastruktura pro 6 RD - Zákupy

Veřejná zakázka - VZ 11/2016
Dodávka audiovizuální techniky pro ZŠ a MŠ Zákupy

25.11. 2016 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Zakázky malého rozsahu (§ 12, odst. 3), Zakázky na služby

Výzva k podání nabídky audiovizuální technika pro ZŠ a MŠ Zákupy

Příloha č. 1 - Nabídkový list

Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek - Dodávka audiovizuální techniky pro ZŠ a MŠ Zákupy

Výpis z usnesení 53. RM - 13. 12. 2016

Veřejná zakázka -  VZ 10/2016
Sdružené služby dodávky elektrické energie pro odběrná místa Města Zákupy a jeho příspěvkových organizací

16.9.2016 - Zakázky malého rozsahu (§ 12, odst. 3), Vedoucí odboru, Zakázky na dodávky

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK -Sdružené služby dodávky elektrické energie pro odběrná místa Města Zákupy a jeho příspěvkových organizací

Dokumenty


Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Usnesení 47. RM - 7. 10. 2016

Smlouva o sdružených službách dodávky EE Město Zákupy

Smlouva o sdružených dodávkách EE ZŠ a MŠ Zákupy

Smlouva o sdružených dodávkách EE Domov důchodců a dům s pečovatelskou službou Zákupy


Dodatek č. 1 - Enwox Energy

Dodatek č. 2 - Enwox Energy

Dodatek č. 3 - Enwox Energy

Veřejná zakázka -  VZ 9/2016
Výměna oken městského domu – Borská 51, Zákupy -
USKP: 33758/5-3444

20.7.2016 - Zakázky malého rozsahu (§ 12, odst. 3), Vedoucí odboru, Zakázky na dodávky

Výzva - Výměna oken městského domu – Borská 51, Zákupy - USKP: 33758/5-3444

Závazné stanovisko

Příloha č. 1 Popis poptávaných prvků

Příloha č. 2 Krycí list

Příloha č. 3 - Návrh SOD


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek VZ 92016 - Výměna oken městského domu - Borská 51, Zákupy

Výpis z usnesení 15. ZM - 3. 8. 2016


Smlouva o dílo

Veřejná zakázka -  VZ 8/2016
Sdružené služby dodávky zemního plynu pro odběrná místa Města Zákupy a jeho příspěvkových organizací

12.5.2016 - Zakázky malého rozsahu (§ 12, odst. 3), Vedoucí odboru HSO, Zakázky na dodávky

Výzva - Sdružené služby dodávky zemního plynu pro odběrná místa Města Zákupy a jeho příspěvkových organizací

Dokumenty veřejné zakázky


Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky_Zákupy ZP_signed

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky Zákupy ZP_signed

Usnesení 39. RM - 3. 6. 2016

Smlouva o sdružených službách dodávky zemního plynu - Město Zákupy

Smlouva o sdružených službách dodávky zemního plynu - ZŠ a MŠ Zákupy

Smlouva o sdružených službách dodávky zemního plynu - DD Zákupy

Dodatek č. 1 - CONTE

Veřejná zakázka -  VZ 7/2016
Oprava místních komunikací - Zákupy

28.4.2016 Zakázky malého rozsahu (§ 12, odst. 3), Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky na stavební práce

Výzva k podání nabídky VZ 7/2016 - Oprava místních komunikací - Zákupy

Příloha č. 1 Návrh - Smlouvy o dilo

Příloha č. 2 - Výkaz výměr - Nádražní + U stadionu

Příloha č. 3 Mapový zákres

Příloha č. 4 Krycí list nabídky


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek - VZ 7/2016 - Oprava místních komunikací Zákupy

Výpis z usnesení 14. ZM - 22 6 2016

Smlouva o dílo - Oprava místních komunikací - Zákupy - Strabag, a.s.

Veřejná zakázka -  VZ 6/2016
Pořízení žacího zahradního traktoru na údržbu veřejné zeleně

25. 4. 2016 Zakázky malého rozsahu (§ 12, odst. 3), Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky na dodávky

Výzva k VZ 6/2016 - Pořízení žacího zahradního traktoru na údržbu veřejné zeleně_signed

Příloha č. 1 - krycí list


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek VZ 6/2016 - Pořízení žacího zahradního traktoru na údržbu veřejné zeleně

Výpis z usnesení 38. RM - 9. 5. 2016

Veřejná zakázka - VZ 5/2016
Výměna svítidel ve sportovní hale ZŠ a MŠ Zákupy

25. 4. 2016 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Zakázky malého rozsahu (§ 12, odst. 3), Zakázky na služby

Výzva k podání nabídky VZ 5/2016 - Výměna svítidel ve sportovní hale ZŠ a MŠ Zákupy

Příloha č. 1 - Nabídkový list

Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek VZ 5/2016 - Výměna svítidel ve sportovní hale ZŠ a MŠ Zákupy

Výpis z usnesení 40. RM - 9. 6. 2016

Veřejná zakázka -  VZ 4/2016
Zvýšení bezpečnosti – rekonstrukce chodníku v Božíkově u Zákup

22. 3. 2016 Zakázky malého rozsahu (§ 12, odst. 3), Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky na stavební práce

Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace VZ 42016 - Zvýšení bezpečnosti - rekonstrukce chodníku v Božíkově u Zákup

Zadávací dokumentace k VZ 42016 - Zvýšení bezpečnosti - rekonstrukce chodníku v Božíkově u Zákup


Příloha č.1 Projektová dokumentace

Příloha č. 2 Krycí list nabídky

Příloha č. 3 Výkaz výměr - soupis prací

Příloha č. 4 Čestné prohlášení

Příloha č. 5 Návrh smlouvy o dilo

Příloha č. 6 Stanoviska dotčených orgánů státní správy a samosprávy a stanoviska správců sítí


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo 20. 4. 2016


Smlouva o dílo

Dodatek č. 1 - SaM Děčín

Veřejná zakázka -  VZ 3/2016
Výměna oken za dřevěná okna  - Borská čp. 34, Zákupy

17. 3. 2016 Zakázky malého rozsahu (§ 12, odst. 3), Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky na stavební práce

Výzva k podání nabídky VZ 32016 - Výměna oken za dřevěná okna - Borská čp. 34, Zákupy


Příloha č. 1 Popis poptávaných prvků

Příloha č. 2 KRYCÍ LIST varianta A

Příloha č. 2 KRYCÍ LIST varianta B

Příloha č. 3 - Návrh SOD

Příloha č. 4 - Rozhodnutí - úsek památkové péče Č. Lípa


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo 20. 4. 2016


Smlouva o dílo

Veřejná zakázka -  VZ 2/2016
Výzva k VZ 2/2016 - II.- Oprava vodního čerpadla CAS 24K TATRA 815 VVN

15. 1. 2016  - Zakázky malého rozsahu (§ 12, odst. 3), Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky na služby

Výzva k podání nabídky 2/2016 - II. - Oprava vodního čerpadla CAS 24K TATRA 815 VVN

Příloha č. 1 - krycí list


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek VZ 22016 - II. Oprava vodního čerpadla CAS 24K TATRA 815 VVN

Usnesení 34.RM 14.3.2016

Veřejná zakázka -  VZ 1/2016
Výzva k VZ 1/2016 Oprava vodního čerpadla CAS 24K TATRA 815 VVN

15. 1. 2016  - Zakázky malého rozsahu (§ 12, odst. 3), Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky na služby

Výzva k VZ 1/2016 Oprava vodního čerpadla CAS 24K TATRA 815 VVN

Příloha č. 1 - krycí list


Výpis z usnesení 33. RM - 11. 2. 2016

 

Veřejná zakázka - VZ 16/2015
Vyhotovení průkazů energetické náročnosti budov PENB

24.11.2015 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Zakázky malého rozsahu (§ 12, odst. 3), Zakázky na stavební práce

Výzva k VZ 16 2015 - Vyhotovení průkazů energetické náročnosti budov PENB

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky

Příloha č. 2 - Seznam posuzovaných budov

Příloha č. 3 - Požadované podklady pro zpracování PENB-kompletní dokumentace

Příloha č. 4 - Návrh smlouvy o dílo


Zpráva z hodnotící komise - Průkazy PENB.doc

VZ 16 2015 Výpis z usnesení 28. RM - 8. 12. 2015

Veřejná zakázka -  VZ 15/2015
Pojištění majetku a odpovědnosti města Zákupy, Pojištění lesů a dřevní hmoty v majetku města Zákupy, Pojištění vozidel v majetku města Zákupy

6. 11.2015  - Zakázky malého rozsahu (§ 12, odst. 3), Vedoucí organizačních složek města Zákupy, Zakázky na služby

Výzva - Pojištění majetku a odpovědnosti města Zákupy, Pojištění lesů a dřevní hmoty v majetku města Zákupy, Pojištění vozidel v majetku města Zákupy

Př. č. 5 - Čestné prohlášení - zákl. kvalifik. předpoklady

Př. č. 6 - Čestné prohlášení - ekonomická a finanční způsobilost

Př. č. 7 - Krycí list nabídky


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek - Pojištění majetku

Výpis z usnesení 10. ZM ze dne 16. 12. 2015

Pojistná smlouva č. 2730317908

Pojistná smlouva č. 2733317905

Pojistná smlouva č. 2738901251

Pojistná smlouva č. 4113268115

Veřejná zakázka - VZ 14/2015 
Sdružené služby dodávky elektrické energie pro odběrná místa Města Zákupy a jeho příspěvkových organizací

16.9.2015 - Zakázky malého rozsahu (§ 12, odst. 3), Vedoucí odboru HSO, Zakázky na dodávky

Výzva - Sdružené služby dodávky elektrické energie pro odběrná místa Města Zákupy a jeho příspěvkových organizací

Dokumenty ke stažení zde.


OZNÁMENÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY-Rozhodnutí.pdf


Usnesení z 25. schůze Rady města Zákupy, která se konala 27. 10. 2015

Dodatek č. 1 ke smlouvě o sdružených službách dodávek el. energie - DD Zákupy

Dodatek č. 1 ke smlouvě o sdružených službách dodávek el. energie - Město Zákupy

Dodatek č. 1 ke smlouvě o sdružených službách dodávek el. energie - ZŠ a MŠ Zákupy

Veřejná zakázka - VZ 13/2015
Zajištění zahraničního jazykového kurzu dle výzvy č. 56
MŠMT – Zahraniční jazykový kurz pro učitele

28.8.2015 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Zakázky malého rozsahu (§ 12, odst. 3), Zakázky na služby

Výzva - VZ, Zajištění zahraničního jazykového kurzu dle výzvy č. 56 MŠMT - Zahraniční jazykový kurz pro učitele

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

Příloha č. 5

Zádávací dokumentace - kurzy pro učitele, ZŠ a MŠ Zákupy


Výsledek výběrového řízení

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Výpis z usnesení 22. RM - 10. 9. 2015

Veřejná zakázka - VZ 12/2015
Zahraniční jazykově - vzdělávací pobyt pro žáky

28.8.2015 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Zakázky malého rozsahu (§ 12, odst. 3), Zakázky na služby

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Zahraniční jazykově - vzdělávací pobyt pro žáky, ZŠ a MŠ Zákupy

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

Příloha č. 5

Zádávací dokumentace - pobyt pro žáky, ZŠ a MŠ Zákupy


Výsledek výběrového řízení

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Výpis z usnesení 22. RM - 10. 9. 2015

Veřejná zakázka - VZ 11/2015
Zahraniční jazykově - vzdělávací pobyt pro žáky

6.8.2015 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Zakázky malého rozsahu (§ 12, odst. 3), Zakázky na služby

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Zahraniční jazykově - vzdělávací pobyt pro žáky

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4


Zápis o posouzení a hodnocení nabídek - kurz pro žáky - REVOKACE

Výpis z usnesení 21. RM - 25. 8. 2015

Veřejná zakázka - VZ 10/2015
Zajištění zahraničního jazykového kurzu dle výzvy č.56 MŠMT - Zahraniční jazykový kurz pro učitele 

6.8.2015 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Zakázky malého rozsahu (§ 12, odst. 3), Zakázky na služby

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Zajištění zahraničního jazykového kurzu dle výzvy č.56 MŠMT - Zahraniční jazykový kurz pro učitele

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4


Zápis o posouzení a hodnocení nabídek - Zahraniční jazykový kurz pro učitele - REVOKACE

Výpis z usnesení 21. RM - 25. 8. 2015

Veřejná zakázka - VZ 9/2015
Rekonstrukce fotbalových kabin - Kamenice
1.6.2015 - Zakázky malého rozsahu (§ 12, odst. 3), Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky na stavební práce

Výzva k podání nabídky VZ 9/2015 - Rekonstrukce fotbalových kabin - Kamenice

Smlouva o dílo - návrh

Výkaz výměr

Krycí list nabídky


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek VZ 92015 - Rekonstrukce fotbalových kabin - Kamenice

Výpis z usnesení 16. RM konané dne 23. 6. 2015

Veřejná zakázka - VZ 8/2015
Oprava místních komunikacích - Zákupy
1.6.2015 - Zakázky malého rozsahu (§ 12, odst. 3), Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky na stavební práce

Výzva k podání nabídky VZ 8/2015 - Oprava místních komunikací - Zákupy

Smlouva o dílo - návrh

Výkaz výměr

Mapový zákres

Krycí list nabídky - oprava komunikací


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek - VZ 82015 - Oprava místních komunikací - Zákupy

Výpis z usnesení 5. zasedání ZM, které se konalo 24. 6. 2015


Smlouva o dílo - Oprava místních komunikací- SaM silnice a mosty, a.s., Česká Lípa

Veřejná zakázka - VZ 7/2015
Zahraniční jazykově - vzdělávací pobyt pro žáky

4.6.2015 Zakázky malého rozsahu (§ 12, odst. 3), Vedoucí organizačních složek města Zákupy, Zakázky na služby

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Zahraniční jazykově - vzdělávací pobyt pro žáky

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4


Výpis z usnesení 18. RM, konané dne 14. 7. 2015 

Veřejná zakázka - VZ 6/2015
Zajištění zahraničního jazykového kurzu dle výzvy č. 56
MŠMT - Zahraniční jazykový kurz pro učitele

4.6.2015 Zakázky malého rozsahu (§ 12, odst. 3), Vedoucí organizačních složek města Zákupy, Zakázky na služby

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Zajištění zahraničního jazykového kurzu dle výzvy č.56 MŠMT - Zahraniční jazykový kurz pro učitele

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4


Výpis z usnesení 18. RM, konané dne 14. 7. 2015 

Veřejná zakázka - VZ 5/2015
Dodávka techniky pro ZŠ a MŠ Zákupy
15.5.2015 - Zakázky malého rozsahu (§ 12, odst. 3), Vedoucí organizačních složek města Zákupy, Zakázky na služby

Výzva k podání nabídky VZ 52015 - Dodávka techniky pro ZŠ a MŠ Zákupy

Příloha č. 1 - Nabídkový list

Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo


 

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek VZ 5/2015 - Dodávka techniky pro ZŠ a MŠ Zákupy

Výpis z usnesení 15. RM - 10.06.2015

Veřejná zakázka - VZ 4/2015
Lakování podlahy a obložení ve sportovní hale ZŠ a MŠ Zákupy
15.5.2015 - Zakázky malého rozsahu (§ 12, odst. 3), Vedoucí organizačních složek města Zákupy, Zakázky na služby

Výzva k podání nabídky VZ 4/2015 - Lakování podlahy a obložení ve sportovní hale ZŠ a MŠ Zákupy

Příloha č.1 - Nabídkový list

Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek VZ 4/2015 - Lakování podlahy a obložení ve sportovní hale ZŠ a MŠ Zákupy

Výpis z usnesení 15. RM - 10.06.2015

Veřejná zakázka - VZ 3/2015
Celková rekonstrukce kaple v Mostecké ulici v Zákupech
13.3.2015 - Zakázky malého rozsahu (§ 12, odst. 3), Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky na stavební práce

Výzva k podání nabídky - Celková rekonstrukce kaple v Mostecké ulici

Návrh - Smlouva o dílo - oprava kaple

Krycí list nabídky - oprava kaple

Závazné stanovisko


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek VZ 3/2015

Usnesení 8. RM - 9. 4. 2015

Veřejná zakázka - VZ 2/2015
Oprava výtluků na místních komunikacích metodou SILKOT
13.3.2015 - Zakázky malého rozsahu (§ 12, odst. 3), Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky na stavební práce

Výzva k podání nabídky - Oprava výtluků na místních komunikacích metodou SILKOT

Návrh- Smlouva o dílo - oprava komunikací

Krycí list nabídky - oprava komunikací


Zpráva o posouzení hodnocení nabídek VZ 2/2015

Usnesení 8. RM - 9. 4. 2015

Veřejná zakázka - VZ 1/2015
Nákup zásahového čerpadla pro JSDHO Zákupy
23.1.2015 - Zakázky malého rozsahu (§ 12, odst. 3), Vedoucí organizačních složek města Zákupy, Zakázky na dodávky
 

Výzva k podání nabídky - VZ 12015 - Nákup zásahového čerpadla pro JSDHO Zákupy

Příloha č. 1 - nabídkový list


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek - VZ 1/2015

Usnesení 6. RM, která se konala dne 11. 2. 2015

Veřejná zakázka – VZ 19/2014
Oprava podlahy tělocvičny ZŠ a MŠ Zákupy

20. 11. 2014 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce

Výzva k podání nabídky - VZ 19/2014 - Oprava podlahy tělocvičny ZŠ a MŠ Zákupy

Příloha č. 1 - nabídkový list

Příloha č. 2 - návrh smlouvy o dílo


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek VZ 19/2014

Výpis z usnesení 2. RM - 10. 12. 2014

Veřejná zakázka – VZ 18/2014
Dodávka techniky pro ZŠ a MŠ
Zákupy

20. 11. 2014 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na dodávky

Výzva k podání nabídky VZ 18/2014 - Dodávka techniky pro ZŠ a MŠ Zákupy

Příloha č. 1 - nabídkový list

Příloha č. 2 - návrh smlouvy o dílo


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek VZ 18/2014

Výpis z usnesení 2. RM - 10. 12. 2014

 

Veřejná zakázka  - VZ 17/2014
ETAPA Č. 3 REKONTRUKCE ARBORETA BÝVALÉ LESNICKÉ ŠKOLY –
DOSADBA DŘEVIN

Výzva a pokyny ke zpracování nabídky

Příloha č. 1 - titulní list nabídky + Příloha č. 4 - návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 2 - PD3_ET3_C

Příloha č. 2 - PD7_D4_ET3

Příloha č. 2 - PD6_140522 situace vysadba

Příloha č. 3 - neoceněný výkaz výměr


VZ - dodatečná informace č. 1


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek I. kolo

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek II. kolo

Usnesení 81. RM, která se konala dne 8. 10. 2014

Veřejná zakázka - VZ 16/2014
Sdružené služby dodávky elektrické energie pro odběrná místa Města Zákupy a jeho příspěvkových organizací
 

29.8.2014 - Zakázky malého rozsahu (§ 12, odst. 3), Vedoucí organizačních složek města Zákupy, Zakázky na dodávky

Výzva k podání nabídek Sdružení Zákupy

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky Zákupy

Usnesení z 81. RM, která se konala dne 8. 10. 2014


Rámcová smlouva o sdružených skužbách dodávky elektřiny ze sítí NN - ZŠ a MŠ Zákupy_signed

Rámcová smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN - DD a DPS Zákupy_signed

Rámcová smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN - Město Zákupy_signed

Veřejná zakázka - VZ 15/2014
   Snížení energetické náročnosti budov KD, DD a DPS Zákupy - soubor technických a administrativních služeb

25. 8. 2014 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na služby

Výzva k podání nabídky Snížení energetické náročnosti budov KD, DD a DPS Zákupy - TDI

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek - VZ 15/2014

Výpis z usnesení 37. ZM - 24. 9. 2014

Veřejná zakázka - VZ 14/2014
   Výměna teplovodního kotle v kotelně Nové Zákupy č.p. 522, Zákupy

9. 7. 2014 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na dodávky

Výzva k podání nabídky - VZ 142014 - Výměna teplovodního kotle v kotelně Nové Zákupy č. p. 522, Zákupy

Krycí list nabídky

Výkaz výměr

Návrh smlouvy o dílo - výměna teplovodního kotle N. Zákupy 522


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek - Výměna teplovodního kotle v kotelněš Nové Zákupy č. p. 522, Zákupy

Výpis z usnesení 75. RM - 30. 7. 2014

Veřejná zakázka  - VZ 13/2014
Restaurování barokních soch - sv. Walburgy, sv. Prokopa, sv. Kosmase

13. 6. 2014 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce

Výzva k podání nabídky VZ 132014 - Restaurování barokních soch - sv. Walburgy, sv. Prokopa, sv. Kosmase

Závazné stanovisko

Výkaz výměr - sv.WALBURGA

Výkaz výměr - sv.PROKOP

Výkaz výměr - sv.KOSMAS

Návrh - smlouva o dílo

Krycí list nabídky


 

Zpráva z hodnotící komise - Restaurování barokních soch - sv. Walburgy, sv. Prokopa a sv. Kosmase

Výpis z usnesení 72. RM - 25. 6. 2014

 

Veřejná zakázka – VZ 12/2014
Provedení sanačních prací - ul. Koželužská č.p. 214, Nádražní č.p. 264, Zákupy

11. 6. 2014 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce

Výzva k podání nabídky VZ 12/2014 - Provedení sanačních prací - ul. Koželužská č.p. 214, Nádražní č.p. 264, Zákupy

Návrh Smlouvy o dílo - VZ Provedení sanačních prací - ul. Koželužská č. p. 214, Nádražní č. p. 264, Zákupy

Příloha 1a)

Příloha 1b)

Příloha 1c)

Příloha č. 2 - Technické parametry sanačních prvků


 

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek - Provedení sanačních prací - ul. Koželužská č. p. 214, Nádražní č. p. 264, Zákupy

Výpis z usnesení 73 RM - 7. 7. 2014

Veřejná zakázka  - VZ 11/2014
Oprava místní komunikace - Kamenice, Božíkov

11. 6. 2014 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce

Výzva k podání nabídky VZ 112014 - Oprava místní komunikace - Kamenice, Božíkov

Návrh smlouvy o dílo

Výkaz výměr

Krycí list nabídky


 

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek - Oprava místní komunikace - Kamenice, Božíkov

Výpis z usnesení 73 RM - 7. 7. 2014

Veřejná zakázka - VZ 10/2014
Výměna střešní krytiny bytového domu Školní č.p. 366 - 367, Zákupy a objektu Gagarinova č. p. 356 (kotelna), Zákupy

6. 6. 2014 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Veřejné zakázky, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce

Výzva k podání nabídky - Výměna střešní krytiny bytového domu Školní č. p. 366 - 367, Zákupy a objektu Gagarinova č. p. 356 (kotelna), Zákupy

Krycí list nabídky

Výkaz výměr - Školní 366 - 367, Zákupy

Výkaz výměr - Gagarinova 356

Smlouva o dílo - VZ - výměna střechy čp. 366-367, Zákupy

Smlouva o dílo - VZ - výměna střechy Gagarinova 356


 

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek - Výměna střešní krytiny bytového domu Školní č. p. 366-367 , Zákupy a objektu Gagarinova č. p. 356 (kotelna), Zákupy

Výpis z usnesení 35 ZM - 25. 6. 2014


Smlouva o dílo - Petr Dostál, Zákupy

Veřejná zakázka  - VZ 9/2014
Snížení energetické náročnosti objektu DD a DPS v Zákupech
 

29. 4. 2014 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na služby

Výzva k podání nabídky VZ 92014 - Snížení energetické náročnosti objektů DPS a KD Zákupy

ZD - snížení energetické náročnosti objektů DPS a KD Zákupy

Krycí list Zákupy

EA DPS Zákupy

EA KD Zákupy

Žádost DD a DPS Zákupy

Žádost KD Zákupy

Smlouva o dílo DPS

Smlouva o dílo KD

Příloha 1 EL DD a DPS Zákupy

Příloha 2 KD Zákupy

Příloha štítek navržená varianta 1 DD a DPS Zákupy


 

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek - VZ Snížení energetické náročnosti objektů DPS a KD Zákupy

Výpis z usnesení 34. ZM - 26 5 2014


Smlouva o dílo - Snížení energetické náročnosti objektu DD a DPS v Zákupech


Smlouva o dílo - Snížení energetické náročnosti objektu KD v Zákupech

Veřejná zakázka  – VZ/8/2014
Stavební úpravy domu č.p. 91- rekonstrukce fasády, výměna oken, hydroizolace

29. 4. 2014 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Veřejné zakázky, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce

Výzva k podání nabídky č. VZ82014 - Stavební úpravy domu č.p. 91 Zákupy - rekonstrukce fasády, výměna oken, hydroizolace

Smlouva o dílo - VZ - Stavební úpravy domu č.p. 91 Zákupy - rekonstrukce fasády, výměna oken, hydroizolace

 

Závazné stanovisko - čp. 91


 

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek - Stavební úpravy domu čp. 91 Zákupy - rekonstrukce fasády, výměna oken

Výpis z usnesení 34 ZM - 26 5 2014


Smlouva o dílo - Stavební úpravy domu č.p. 91 - rekonstrukce fasády, výměna oken, hydroizolace

Veřejná zakázka  - VZ 7/2014
Stavební úpravy požární zbrojnice Zákupy
 

29. 4. 2014 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce

Výzva k podání nabídky - VZ - Stavební úpravy požární zbrojnice Zákupy

Smlouva o dílo - VZ - Stavební úpravy požární zbrojnice Zákupy


 

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek - Stavební úpravy požární zbrojnice Zákupy

Výpis z usnesení 69. RM - 28. 5. 2014

Veřejná zakázka - VZ 6/2014
Obnova lávky L-01, Zákupy
 

26. 3. 2014 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce

Výzva k podání nabídky - VZ 6/2014 - Obnova lávky L-01, Zákupy

Smlouva o dílo

Výkaz výměr - Obnova lávky Zákupy


 

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek - VZ 6/2014 - Obnova lávky L-01, Zákupy

Výpis z usnesení 66. RM - 23. 4. 2014

Veřejná zakázka – VZ/5/2014

25. 3. 2014 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Veřejné zakázky, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce

Výzva k podání nabídky VZ 5/2014 - Výměna oken a balkonových sestav za plastové prvky, výměna MIV - ul. Nové Zákupy čp. 513 - 515, Zákupy

Smlouva o dilo -Výměna oken, MIV NZ 513-515

Příloha č. 1 - Popis poptávaných prvků

Příloha č. 2 NZ 513 -515 Cenová nabídka-krycí list


 

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek I.kolo - VZ 5/2014

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek II.kolo VZ 5/2014

Výpis z usnesení 33. ZM - 16. 4. 2014


Smlouva o dílo - Brex

Veřejná zakázka – VZ/4/2014

25. 3. 2014 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Veřejné zakázky, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce

Výzva k podání nabídky VZ 4/2014 - Výměna oken a balkonových sestav za plastové prvky - ul. Školní čp. 339 - 342 a čp. 333 - 334, Gagarinova čp. 327 - 332

Smlouva o dilo - Výměna oken Školní, Gagarinova

Příloha č. 1 - Popis poptávaných prvků

Priloha_c _2_Cenova_nabidka-kryci_list_2


 

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek I.kolo - VZ 4/2014

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek II. kolo - VZ 4/2014

Výpis z usnesení 33. ZM - 16. 4. 2014


Smlouva o dílo - J PLUS L group

Veřejná zakázka  - VZ 3/2014
Oprava místní komunikace - Tichá ulice, Zákupy
 

24. 2. 2014 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce

Výzva k podání nabídky - Oprava místní komunikace - Tichá ulice, Zákupy

Smlouva o dílo

Výkaz výměr


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek - Oprava místní komunikace - Tichá ulice, Zákupy

Usnesení z 65. schůze Rady města Zákupy, která se konala 24. 3. 2014

Veřejná zakázka - VZ 2/2014

Pořízení nových garážových vrat hasičské zbrojnice

15.10.2013 - Aktuality, Zakázky malého rozsahu (§ 12, odst. 3), Vedoucí organizačních složek města Zákupy, Zakázky na dodávky

Výzva k podání nabídky - Pořízení nových garážových vrat hasičské zbrojnice

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek - VZ 2/2014

Usnesení z 63. Rady města Zákupy, která se konala 20. 2. 2014

Veřejná zakázka - VZ 1/2014
Revitalizace městské zeleně na území Městské památkové zóny

24. 1. 2014 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na dodávky

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace k VZ - Revitalizace městské zeleně na území Městské památkové zóny

Přiloha č. 1 - Titulní list nabídky

Příloha č. 3 - Neoceněný výkaz výměr - Revitalizace městské zeleně

Příloha č. 4 - Smlouva o dílo - Revitalizace městské zeleně

Dodatečné informace č.1


Protokol o posouzení nabídek

Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo 26. 2. 2014


Smlouva o dílo

Veřejná zakázka  - VZ 19/2013
"REVITALIZACE TOKU KAMENIČÁK V ZÁKUPECH"

20.10.2013 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce

Výzva k podání nabídky

Příloha č. 1 - Titulní list nabídky

Příloha č. 2 - Projektová dokumentace

Příloha č. 3 - Výkaz výměr

Příloha č. 4 - Smlouva o dílo


Protokol z hodnocení nabídek

Smlouva o dílo - 1.jizerskohorská stavební společnost

Usnesení z 31. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo 29. 1. 2014

 

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace V Obraze

Informace z našeho webu v chytrých telefonech.  

Google play
App Store

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1
1
2
1
3 4 5 6 7
1
8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22
1
23
1
24 25 26 27 28
1
29
1
30

Infokanál

Registrace infokanálu

Aktuální počasí

dnes, pondělí 24. 6. 2024
slabý déšť 22 °C 13 °C
úterý 25. 6. oblačno 22/13 °C
středa 26. 6. zataženo 27/13 °C
čtvrtek 27. 6. slabý déšť 20/15 °C