Město Zákupy
Město Zákupy

Vedoucí organizačních složek města Zákupy

Vedoucí organizačních složek města Zákupy

 

Veřejná zakázka - VZ 10/2017
Snížení energetické náročnosti bytových domů v Zákupech - energetické hodnocení a dotační management

10.4.2017 Zakázky malého rozsahu (§ 12, odst. 3), Vedoucí organizačních složek města Zákupy, Zakázky na služby

Výzva k podání nabídky VZ 10/2017 - Snížení energetické náročnosti bytových domů v Zákupech - energetické hodnocení a dotační management


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek VZ 10/2017

Výpis z usnesení 23. ZM - 10. 5. 2017

Příkazní smlouva - Družstevní 385,386

Příkazní smlouva - Družstevní 387,388

Příkazní smlouva - Družstevní 389,390

Příkazní smlouva - Družstevní 395,396

Příkazní smlouva - Školní 339,340

Příkazní smlouva - Školní 341,342

Příkazní smlouva - Školní 343,344

Příkazní smlouva - Školní 345,346

Příkazní smlouva - Školní 366,367

Příkazní smlouva - Nové Zákupy 507,508,509

Příkazní smlouva - Nové Zákupy 510,511,512

Příkazní smlouva - Nové Zákupy 513,514,515

Příkazní smlouva - Nové Zákupy 517,518,519


Skutečně uhrazená cena za plnění VZ

Energie Benefit - Skutečně uhrazená cena za plnění VZ za rok 2018

 

Veřejná zakázka - VZ 7/2015
Zahraniční jazykově - vzdělávací pobyt pro žáky

4.6.2015 Zakázky malého rozsahu (§ 12, odst. 3), Vedoucí organizačních složek města Zákupy, Zakázky na služby

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Zahraniční jazykově - vzdělávací pobyt pro žáky

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4


Výpis z usnesení 18. RM, konané dne 14. 7. 2015 

Veřejná zakázka - VZ 6/2015
Zajištění zahraničního jazykového kurzu dle výzvy č. 56
MŠMT - Zahraniční jazykový kurz pro učitele

4.6.2015 Zakázky malého rozsahu (§ 12, odst. 3), Vedoucí organizačních složek města Zákupy, Zakázky na služby

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Zajištění zahraničního jazykového kurzu dle výzvy č.56 MŠMT - Zahraniční jazykový kurz pro učitele

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4


Výpis z usnesení 18. RM, konané dne 14. 7. 2015 

Vřejená zakázka - VZ 5/2015
Dodávka techniky pro ZŠ a MŠ Zákupy
15.5.2015 - Zakázky malého rozsahu (§ 12, odst. 3), Vedoucí organizačních složek města Zákupy, Zakázky na služby

Výzva k podání nabídky VZ 52015 - Dodávka techniky pro ZŠ a MŠ Zákupy

Příloha č. 1 - Nabídkový list

Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek VZ 5/2015 - Dodávka techniky pro ZŠ a MŠ Zákupy

Výpis z usnesení 15. RM - 10.06.2015

Veřejná zakázka - VZ 4/2015
Lakování podlahy a obložení ve sportovní hale ZŠ a MŠ Zákupy
15.5.2015 - Zakázky malého rozsahu (§ 12, odst. 3), Vedoucí organizačních složek města Zákupy, Zakázky na služby

Výzva k podání nabídky VZ 4/2015 - Lakování podlahy a obložení ve sportovní hale ZŠ a MŠ Zákupy

Příloha č.1 - Nabídkový list

Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek VZ 4/2015 - Lakování podlahy a obložení ve sportovní hale ZŠ a MŠ Zákupy

Výpis z usnesení 15. RM - 10.06.2015


Smlouva o dílo

Veřejná zakázka - VZ 1/2015
Nákup zásahového čerpadla pro JSDHO Zákupy

23.1.2015 - Zakázky malého rozsahu (§ 12, odst. 3), Vedoucí organizačních složek města Zákupy, Zakázky na dodávky
 

Výzva k podání nabídky - VZ 12015 - Nákup zásahového čerpadla pro JSDHO Zákupy

Příloha č. 1 - nabídkový list


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek - VZ 1/2015

Usnesení 6. RM, která se konala dne 11. 2. 2015

Veřejná zakázka - VZ 17/2014
ETAPA Č. 3 REKONTRUKCE ARBORETA BÝVALÉ LESNICKÉ ŠKOLY –
DOSADBA DŘEVIN

Výzva a pokyny ke zpracování nabídky

Příloha č. 1 - titulní list nabídky + Příloha č. 4 - návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 2 - PD3_ET3_C

Příloha č. 2 - PD7_D4_ET3

Příloha č. 2 - PD6_140522 situace vysadba

Příloha č. 3 - neoceněný výkaz výměr


VZ - dodatečná informace č. 1


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek I. kolo

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek II. kolo

Usnesení 81. RM, která se konala dne 8. 10. 2014

Veřejná zakázka - VZ 16/2014
Sdružené služby dodávky elektrické energie pro odběrná místa Města Zákupy a jeho příspěvkových organizací
 

29.8.2014 - Zakázky malého rozsahu (§ 12, odst. 3), Vedoucí organizačních složek města Zákupy, Zakázky na dodávky

Výzva k podání nabídek Sdružení Zákupy

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky Zákupy

Usnesení z 81. RM, která se konala dne 8. 10. 2014


Rámcová smlouva o sdružených skužbách dodávky elektřiny ze sítí NN - ZŠ a MŠ Zákupy_signed

Rámcová smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN - DD a DPS Zákupy_signed

Rámcová smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN - Město Zákupy_signed

Veřejná zakázka - VZ 2/2014

Pořízení nových garážových vrat hasičské zbrojnice

15.10.2013 - Aktuality, Zakázky malého rozsahu (§ 12, odst. 3), Vedoucí organizačních složek města Zákupy, Zakázky na dodávky

Výzva k podání nabídky - Pořízení nových garážových vrat hasičské zbrojnice

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek - VZ 2/2014

Usnesení z 63. Rady města Zákupy, která se konala 20. 2. 2014

Veřejná zakázka - VZ 18/2013

Dodávka vybavení pro ZŠ a MŠ Zákupy

11.11.2013 - Aktuality, Zakázky malého rozsahu (§ 12, odst. 3), Vedoucí organizačních složek města Zákupy, Zakázky na služby

Výzva HW a SW ZŠ a MŠ Zákupy

Zpráva z hodnocení komise

Usnesení z 60. Rady města Zákupy, která se konala 18. 12. 2013

Veřejná zakázka - VZ 16/2013

Nákup dýchací techniky

15.10.2013 - Aktuality, Zakázky malého rozsahu (§ 12, odst. 3), Vedoucí organizačních složek města Zákupy, Zakázky na dodávky

Výzva k VZ 16/2013 - nákup dýchací techniky


Zpráva z komise

Usnesení z 59. Rady města Zákupy, která se konala 25. 11. 2013

Veřejná zakázka – VZ 12/2013

Snížení prašnosti v ulicích města Zákupy

22.8.2013 - Aktuality, Podlimitní zakázky (§12, odst. 2), Vedoucí organizačních složek města Zákupy, Zakázky na dodávky

Zákupy výzva k podání nabídky

ZD Zákupy na profil

PŘÍLOHA 1 KUPNÍ SMLOUVA

PŘÍLOHA 2 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ-ZÁKUPY

PŘÍLOHA 3 SEZNAM SUBDODAVATELŮ-Zákupy

PŘÍLOHA 4 KRYCÍ LIST-Zákupy


Rozhodnutí o vyloučení - KJ Trade service CZ


Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky


Kupní smlouva

Písemná zpráva zadavatele

Veřejná zakázka VZ/3/2013 – odpady

11.4.2013 - Nadlimitní zakázky (§12, odst. 1) (0), Vedoucí organizačních složek města Zákupy, Zakázky na služby 

Odůvodnění k veřejné zakázce VZ/3/2013

Zadávací dokumentace – odpady- Zákupy


Smlouva o dílo

Písemná zpráva zadavatele

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 10142214

Skutečně uhrazená cena za plnění VZ_Marius Pedersen

Výzva k veřejné zakázce VZ/15/2012

18.9.2012 - Vedoucí organizačních složek města Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na služby 

Oprava hasičského cisternového automobilu tatra 815 VVN

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídekUsnesení z 31. schůze Rady města Zákupy, která se konala 10. 10. 2012

Výzva k veřejné zakázce VZ/11/2012

2.5.2012 - Vedoucí organizačních složek města Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na služby 

Výzva k veřejné zakázce VZ/11/2012

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Kupní smlouva

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Zákupy,které se konalo 27. 6. 2012

Výzva k veřejné zakázce   VZ/4/2012

15.2.2012 - Vedoucí organizačních složek města Zákupy, Veřejné zakázky, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na služby 

Pořízení žacího zahradního traktoru, motorové pily a křovinořezu na údržbu veřejné zeleně

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídekUsnesení z 23. schůze Rady města Zákupy, která se konala 26. 3. 2012
(č. usnesení 224/2012 – 234/2012)

Výzva k veřejné zakázce   VZ/3/2011

3.10.2011 - Vedoucí organizačních složek města Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na služby 

Výzva k veřejné zakázce VZ/3/2011Údržba a opravy veřejnéh osvětlení

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídekUsnesení z 8. schůze rady města Zákupy ze dne 27.4.2011

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace V Obraze

Informace z našeho webu v chytrých telefonech.  

Google play
App Store

Infokanál

Registrace infokanálu

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 30. 5. 2024
slabý déšť 18 °C 12 °C
pátek 31. 5. déšť 20/10 °C
sobota 1. 6. déšť 13/12 °C
neděle 2. 6. déšť 12/9 °C