Město Zákupy
Město Zákupy

Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy

Archív zakázek

Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy

Veřejná zakázka - Zjednodušené podlimitní řízení
Rekonstrukce rozvodů teplé vody, cirkulace a vytápění Město Zákupy

29.11.2017 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Podlimitní zakázky (§12, odst. 2), Zakázky na stavební práce

Výzva a zadávací dokumentace

Přílohy k Výzvě a zadávací dokumentaci


Vysvětlení, doplnění, změna zadávací dokumentace

Výzva k veřejné zakázce -  VZ 14/2017
Snížení energetické náročnosti Městského úřadu v Zákupech – Projektová dokumentace

18.9.2017 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na služby

Výzva k podání nabídky - zadávací dokumentace

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky

Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo


Zpráva o jednání hodnotící komise

Rozhodnutí o vyloučení uchazeče - SaS, s.r.o.

Výpis z usnesení 70. RM - 21. 9. 2017

Smlouva o dílo - Energy Benefit Centre a.s.

Veřejná zakázka - Zjednodušené podlimitní řízení
Snížení energetické náročnosti bytových domů v Zákupech – Projektová dokumentace

12.7.2017 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Podlimitní zakázky (§12, odst. 2), Zakázky na služby

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace, zadávácí dokumentace

Příloha č. 1 - Krycí list

Příloha č. 2 - Vzor Smlouvy o dílo

Příloha č. 3 - Čestné prohlášení - Kvalifikace

Příloha č. 4 - Tabulka hodnotících kritérií

Příloha č. 5 - Vrácení jistotyPříloha č. 5 - Vrácení jistoty

Příloha č. 6 - Čestné prohlášení - Bankovní záruka

Příloha č. 7 - Rozsah plnění


Zpráva z jednání hodnotící komise

Rozhodnutí a Oznámení o výběru dodavatele

Výpis z usnesení 26. ZM - 21. 8. 2017


SoD 74-2017 Družstevní 385-386

SoD 75-2017 Družstevní 387-388

SoD 76-2017 Družstevní 389-390

SoD 77-2017 Gagarinova 395-396

SoD 78-2017 Nové Zákupy 507-509

SoD 79-2017 Nové Zákupy 510-512

SoD 80-2017 Nové Zákupy 513-515

SoD 81-2017 Nové Zákupy 517-519

SoD 82-2017 Školní 339-340

SoD 83-2017 Školní 341-342

SoD 84-2017 Školní 343-344

SoD 85-2017 Školní 345-346

SoD 86-2017 Školní 366-367


Písemná zpráva zadavatele


Skutečně uhrazená cena za plnění VZ

Design - Skutečně uhrazená cena za plnění VZ_2018

Veřejná zakázka -  VZ 12/2017
Kamerový systém - Zákupy

29.5.2017 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na dodávky

Výzva k podání nabídky VZ 12/2017 - Kamerový systém-Zákupy

Příloha č. 1 - Krycí list k doplnění

Příloha č. 2 a) - Technická zpráva

Příloha č. 2 b) - Výkaz výměr

Příloha č. 3 - návrh SoD

Příloha č. 4 a)- snímek - Zákupy - Základní škola

Příloha č. 4 b) - snímek -Zákupy - Nové Zákupy

Příloha č. 4 c) - snímek -Zákupy - Centrum


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek VZ 12/2017 - Kamerový systém-Zákupy

Výpis z usnesení 24. ZM - 19. 6. 2017

Smlouva o dílo - HB ALARM - Kamerový systém-Zákupy

Skutecne-uhrazena-cena-Kamerový systém

Výzva k veřejné zakázce -  VZ 9/2017
Workout Zákupy

10.4.2017 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na dodávky

Výzva k podání nabídky VZ 9/2017 - Workout Zákupy

Příloha č. 1 Krycí list k doplnění

Příloha č. 2 Výkaz výměr k doplnění

Příloha č. 3 Návrh workoutové sestavy

Příloha č. 4 Gumová bezpečnostní dopadové plocha


Zpráva o posouzení a hodnocení komise VZ 92017- Workout Zákupy

Usnesení z 60. schůze Rady města Zákupy, která se konala dne 26. 4. 2017

Veřejná zakázka -  VZ 8/2017
Opravy místních komunikací - Zákupy

10.4.2017 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce

Výzva k podání nabídky VZ 8/2017 - Opravy místních komunikací-Zákupy

Příloha č. 1 Krycí list k doplnění

Příloha č. 2 Výkaz výměr k doplnění

Příloha č. 3 Návrh SoD

Příloha č. 4 - Snímky katastrální mapy


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek VZ 8/2017 - Oprava místních komunikací -Zákupy

Výpis z usnesení 23. ZM - 10. 5. 2017


Smlouva o dílo

skutecne-uhrazena-cena-Oprava místních komunikací-Zákupy

Veřejná zakázka -  VZ 7/2017
Oprava výtluků na místních komunikacích metodou SILKOT, Zákupy

15.3.2017 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce

Výzva k podání nabídky VZ 7/2017 - Oprava výtluků na místních komunikací metodou SILKOT, Zákupy

Příloha č. 1 Krycí list k doplnění

Příloha č. 2 - Návrh Smlouvy o dílo


Zpráva o posouzení a hodnocení komise - VZ 7/2017 - Oprava výtluků na místních komunikací metodou SILKOT, Zákupy

Výpis z usnesení 59. RM - 6. 4. 2017

Veřejná zakázka -  VZ 6/2017
Pořízení traktoru s příslušenstvím pro město Zákupy

15.3.2017 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na dodávky

Výzva k podání nabídky VZ 6/2017 - Pořízení traktoru s příslušenstvím pro město Zákupy

Příloha č. 1 - Formulář nabídkové ceny

Příloha č. 2 - Formulář technická specifikace traktoru s příslušenstvím

Příloha č. 3 - Návrh kupní smlouvy


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek - VZ 6/2017 - Pořízení traktoru s příslušenstvím pro město Zákupy

Výpis z usnesení 22. ZM - 12. 4. 2017


Kupní smlouva VZ 6/2017 Pořízení traktoru s příslušenstvím pro město Zákupy


Skutečně uhrazená cena za plnění veřejné zakázky - Pořízení traktoru s příslušenstvím pro město Zákupy

Veřejná zakázka -  VZ 5/2017
Plynofikace a provizorní komunikace 6 RD-Zákupy

15.3.2017 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce

Výzva k podání nabídky VZ 5/2017 - Plynofikace a provizorní komunikace 6 RD - Zákupy

Příloha č. 1 - Krycí list k doplnění

Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo k doplnění


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek - VZ 5/2017 - Plynofikace a provizorní komunikace 6 RD-Zákupy

Výpis z usnesení 59. RM - 6. 4. 2017


Smlouva o dílo - VZ 5/2017 - Plynofikace a provizorní komunikace 6 RD_Zákupy

Veřejná zakázka -  VZ 2/2017
Rekonstrukce školní kuchyně - ZŠ a MŠ Zákupy

3.1.2017 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace VZ 2/2017 - Rekonstrukce školní kuchyně - ZŠ a MŠ Zákupy

Dodatečná informace č. 1 - Rekonstrukce školní kuchyně - ZŠ a MŠ Zákupy

Dodatečná informace č. 2 - Rekonstrukce školní kuchyně - ZŠ a MŠ Zákupy


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek - Rekonstrukce školní kuchyně - ZŠ a MŠ Zákupy

Výpis z u snesení 20. ZM - 8. 2. 2017

Smlouva o dílo - Borská stavební s.r.o.

Dodatek č.1 - SoD - Borská stavební s.r.o.

skutecne-uhrazena-cena-Rekonstrukce školní kuchyně - ZŠ a MŠ Zákupy

Veřejná zakázka -  VZ 1/2017
Vodohospodářská infrastruktura pro 6 RD - Zákupy

3.1.2017 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace VZ 1/2017 - Vodohospodářská infrastruktura pro 6 RD - Zákupy

Dodatečná informace č. 1 - Vodohospodářská infrastruktura pro 6 RD - Zákupy


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek - Vodohospodářská infrastruktura pro 6 RD - Zákupy

Výpis z u snesení 20. ZM - 8. 2. 2017

Smlouva o dílo - VOKA CL

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo - Vodohospodářská infrastruktura pro 6 RD-Zákupy


Skutečně uhrazená cena za plnění veřejné zakázky - Vodohospodářská infrastruktura pro 6 RD- Zákupy

 

Veřejná zakázka -  VZ 10/2016
Sdružené služby dodávky elektrické energie pro odběrná místa Města Zákupy a jeho příspěvkových organizací

16.9.2016 - Zakázky malého rozsahu (§ 12, odst. 3), Vedoucí odboru, Zakázky na dodávky

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK -Sdružené služby dodávky elektrické energie pro odběrná místa Města Zákupy a jeho příspěvkových organizací

Dokumenty


Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Usnesení 47. RM - 7. 10. 2016

Smlouva o sdružených službách dodávky EE Město Zákupy

Smlouva o sdružených dodávkách EE ZŠ a MŠ Zákupy

Smlouva o sdružených dodávkách EE Domov důchodců a dům s pečovatelskou službou Zákupy


Dodatek č. 1 - Enwox Energy

Dodatek č. 2 - Enwox Energy

Veřejná zakázka -  VZ 9/2016
Výměna oken městského domu – Borská 51, Zákupy -
USKP: 33758/5-3444

20.7.2016 - Zakázky malého rozsahu (§ 12, odst. 3), Vedoucí odboru, Zakázky na dodávky

Výzva - Výměna oken městského domu – Borská 51, Zákupy - USKP: 33758/5-3444

Závazné stanovisko

Příloha č. 1 Popis poptávaných prvků

Příloha č. 2 KRYCÍ LIST

Příloha č. 3 - Návrh SOD


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek VZ 92016 - Výměna oken městského domu - Borská 51, Zákupy

Výpis z usnesení 15. ZM - 3. 8. 2016


Smlouva o dílo

Veřejná zakázka -  VZ 8/2016
Sdružené služby dodávky zemního plynu pro odběrná místa Města Zákupy a jeho příspěvkových organizací

12.5.2016 - Zakázky malého rozsahu (§ 12, odst. 3), Vedoucí odboru HSO, Zakázky na dodávky

Výzva - Sdružené služby dodávky zemního plynu pro odběrná místa Města Zákupy a jeho příspěvkových organizací

Dokumenty veřejné zakázky


Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky_Zákupy ZP_signed

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky Zákupy ZP_signed

Usnesení 39. RM - 3. 6. 2016

Smlouva o sdružených službách dodávky zemního plynu - Město Zákupy

Smlouva o sdružených službách dodávky zemního plynu - ZŠ a MŠ Zákupy

Smlouva o sdružených službách dodávky zemního plynu - DD Zákupy

Dodatek č. 1 - CONTE

Veřejná zakázka -  VZ 7/2016
Oprava místních komunikací - Zákupy

28.4.2016 Zakázky malého rozsahu (§ 12, odst. 3), Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky na stavební práce

Výzva k podání nabídky VZ 7/2016 - Oprava místních komunikací - Zákupy

Příloha č. 1 Návrh - Smlouvy o dilo

Příloha č. 2 - Výkaz výměr - Nádražní + U stadionu

Příloha č. 3 Mapový zákres

Příloha č. 4 Krycí list nabídky


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek - VZ 7/2016 - Oprava místních komunikací Zákupy

Výpis z usnesení 14. ZM - 22 6 2016

Smlouva o dílo - Oprava místních komunikací - Zákupy - Strabag, a.s.

Veřejná zakázka -  VZ 6/2016
Pořízení žacího zahradního traktoru na údržbu veřejné zeleně

25. 4. 2016 Zakázky malého rozsahu (§ 12, odst. 3), Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky na dodávky

Výzva k VZ 6/2016 - Pořízení žacího zahradního traktoru na údržbu veřejné zeleně_signed

Příloha č. 1 - krycí list


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek VZ 6/2016 - Pořízení žacího zahradního traktoru na údržbu veřejné zeleně

Výpis z usnesení 38. RM - 9. 5. 2016

Veřejná zakázka -  VZ 4/2016
Zvýšení bezpečnosti – rekonstrukce chodníku v Božíkově u Zákup

22. 3. 2016 Zakázky malého rozsahu (§ 12, odst. 3), Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky na stavební práce

Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace VZ 42016 - Zvýšení bezpečnosti - rekonstrukce chodníku v Božíkově u Zákup

Zadávací dokumentace k VZ 42016 - Zvýšení bezpečnosti - rekonstrukce chodníku v Božíkově u Zákup


Příloha č.1 Projektová dokumentace

Příloha č. 2 Krycí list nabídky

Příloha č. 3 Výkaz výměr - soupis prací

Příloha č. 4 Čestné prohlášení

Příloha č. 5 Návrh smlouvy o dilo

Příloha č. 6 Stanoviska dotčených orgánů státní správy a samosprávy a stanoviska správců sítí


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo 20. 4. 2016


Smlouva o dílo

Dodatek č. 1 - SaM Děčín

Veřejná zakázka -  VZ 3/2016
Výměna oken za dřevěná okna  - Borská čp. 34, Zákupy

17. 3. 2016 Zakázky malého rozsahu (§ 12, odst. 3), Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky na stavební práce

Výzva k podání nabídky VZ 32016 - Výměna oken za dřevěná okna - Borská čp. 34, Zákupy


Příloha č. 1 Popis poptávaných prvků

Příloha č. 2 KRYCÍ LIST varianta A

Příloha č. 2 KRYCÍ LIST varianta B

Příloha č. 3 - Návrh SOD

Příloha č. 4 - Rozhodnutí - úsek památkové péče Č. Lípa


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo 20. 4. 2016


Smlouva o dílo

Veřejná zakázka -  VZ 2/2016
Oprava vodního čerpadla CAS 24K TATRA 815 VVN

15. 1. 2016  - Zakázky malého rozsahu (§ 12, odst. 3), Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky na služby

Výzva k podání nabídky 2/2016 - II. - Oprava vodního čerpadla CAS 24K TATRA 815 VVN

Příloha č. 1 - krycí list


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek VZ 22016 - II. Oprava vodního čerpadla CAS 24K TATRA 815 VVN

Usnesení 34.RM 14.3.2016

Veřejná zakázka -  VZ 1/2016
Výzva k VZ 1/2016 Oprava vodního čerpadla CAS 24K TATRA 815 VVN

15. 1. 2016  - Zakázky malého rozsahu (§ 12, odst. 3), Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky na služby

Výzva k VZ 1/2016 Oprava vodního čerpadla CAS 24K TATRA 815 VVN

Příloha č. 1 - krycí list


Výpis z usnesení 33. RM - 11. 2. 2016


 
Veřejná zakázka -  VZ 15/2015
Pojištění majetku a odpovědnosti města Zákupy, Pojištění lesů a dřevní hmoty v majetku města Zákupy, Pojištění vozidel v majetku města Zákupy

6. 11.2015  - Zakázky malého rozsahu (§ 12, odst. 3), Vedoucí organizačních složek města Zákupy, Zakázky na služby

Výzva - Pojištění majetku a odpovědnosti města Zákupy, Pojištění lesů a dřevní hmoty v majetku města Zákupy, Pojištění vozidel v majetku města Zákupy

Př. č. 5 - Čestné prohlášení - zákl. kvalifik. předpoklady

Př. č. 6 - Čestné prohlášení - ekonomická a finanční způsobilost

Př. č. 7 - Krycí list nabídky


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek - Pojištění majetku

Výpis z usnesení 10. ZM ze dne 16. 12. 2015

Pojistná smlouva č. 2730317908

Pojistná smlouva č. 2733317905

Pojistná smlouva č. 2738901251

Pojistná smlouva č. 4113268115
Veřejná zakázka - VZ 14/2015 
Sdružené služby dodávky elektrické energie pro odběrná místa Města Zákupy a jeho příspěvkových organizací

16.9.2015 - Zakázky malého rozsahu (§ 12, odst. 3), Vedoucí odboru HSO, Zakázky na dodávky

Výzva - Sdružené služby dodávky elektrické energie pro odběrná místa Města Zákupy a jeho příspěvkových organizací

Dokumenty ke stažení zde.


OZNÁMENÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY-Rozhodnutí.pdf


Usnesení z 25. schůze Rady města Zákupy, která se konala 27. 10. 2015

Dodatek č. 1 ke smlouvě o sdružených službách dodávek el. energie - DD Zákupy

Dodatek č. 1 ke smlouvě o sdružených službách dodávek el. energie - Město Zákupy

Dodatek č. 1 ke smlouvě o sdružených službách dodávek el. energie - ZŠ a MŠ Zákupy

Veřejná zakázka - VZ 9/2015
Rekonstrukce fotbalových kabin - Kamenice
1.6.2015 - Zakázky malého rozsahu (§ 12, odst. 3), Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky na stavební práce

Výzva k podání nabídky VZ 9/2015 - Rekonstrukce fotbalových kabin - Kamenice

Smlouva o dílo - návrh

Výkaz výměr

Krycí list nabídky


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek VZ 92015 - Rekonstrukce fotbalových kabin - Kamenice

Výpis z usnesení 16. RM konané dne 23. 6. 2015

Veřejná zakázka - VZ 8/2015
Oprava místních komunikacích - Zákupy
1.6.2015 - Zakázky malého rozsahu (§ 12, odst. 3), Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky na stavební práce

Výzva k podání nabídky VZ 8/2015 - Oprava místních komunikací - Zákupy

Smlouva o dílo - návrh

Výkaz výměr

Mapový zákres

Krycí list nabídky - oprava komunikací


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek - VZ 82015 - Oprava místních komunikací - Zákupy

Výpis z usnesení 5. zasedání ZM, které se konalo 24. 6. 2015


Smlouva o dílo - Oprava místních komunikací- SaM silnice a mosty, a.s., Česká Lípa

Veřejná zakázka - VZ 3/2015
Celková rekonstrukce kaple v Mostecké ulici v Zákupech
13.3.2015 - Zakázky malého rozsahu (§ 12, odst. 3), Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky na stavební práce

Výzva k podání nabídky - Celková rekonstrukce kaple v Mostecké ulici

Návrh - Smlouva o dílo - oprava kaple

Krycí list nabídky - oprava kaple

Závazné stanovisko


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek VZ 3/2015

Usnesení 8. RM - 9. 4. 2015

Veřejná zakázka - VZ 2/2015
Oprava výtluků na místních komunikacích metodou SILKOT

13.3.2015 - Zakázky malého rozsahu (§ 12, odst. 3), Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky na stavební práce

Výzva k podání nabídky - Oprava výtluků na místních komunikacích metodou SILKOT

Návrh- Smlouva o dílo - oprava komunikací

Krycí list nabídky - oprava komunikací


Zpráva o posouzení hodnocení nabídek VZ 2/2015

Usnesení 8. RM - 9. 4. 2015

Veřejná zakázka - VZ 15/2014
   Snížení energetické náročnosti budov KD, DD a DPS Zákupy - soubor technických a administrativních služeb

25. 8. 2014 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na služby

Výzva k podání nabídky Snížení energetické náročnosti budov KD, DD a DPS Zákupy-TDI

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek - VZ 15/2014

Výpis z usnesení 37. ZM - 24. 9. 2014

Podlimitní zakázka na stavební práce - Snížení energetické náročnosti objektu KD v Zákupech a Snížení energetické náročnosti objektu DD a DPS v Zákupech

14.8.2014 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy,Podlimitní zakázky (§12, odst. 2), Zakázky na stavební práce

Snížení energetické náročnosti objektu KD v Zákupech a Snížení energetické náročnosti objektu DD a DPS v Zákupech
Veřejná zakázka - VZ 14/2014
   Výměna teplovodního kotle v kotelně Nové Zákupy č.p. 522, Zákupy

9. 7. 2014 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na dodávky

Výzva k podání nabídky - VZ 142014 - Výměna teplovodního kotle v kotelně Nové Zákupy č. p. 522, Zákupy

Krycí list nabídky

Výkaz výměr

Návrh smlouvy o dílo - výměna teplovodního kotle N. Zákupy 522


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek - Výměna teplovodního kotle v kotelněš Nové Zákupy č. p. 522, Zákupy

Výpis z usnesení 75. RM - 30. 7. 2014

Veřejná zakázka  - VZ 13/2014
Restaurování barokních soch - sv. Walburgy, sv. Prokopa, sv. Kosmase

13. 6. 2014 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce

Výzva k podání nabídky VZ 132014 - Restaurování barokních soch - sv. Walburgy, sv. Prokopa, sv. Kosmase

Závazné stanovisko

Výkaz výměr - sv.WALBURGA

Výkaz výměr - sv.PROKOP

Výkaz výměr - sv.KOSMAS

Návrh - smlouva o dílo

Krycí list nabídky


Zpráva z hodnotící komise - Restaurování barokních soch - sv. Walburgy, sv. Prokopa a sv. Kosmase

Výpis z usnesení 72. RM - 25. 6. 2014

Veřejná zakázka  - VZ 11/2014
Oprava místní komunikace - Kamenice, Božíkov

11. 6. 2014 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce

Výzva k podání nabídky VZ 112014 - Oprava místní komunikace - Kamenice, Božíkov

Návrh smlouvy o dílo

Výkaz výměr

Krycí list nabídky


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek - Oprava místní komunikace - Kamenice, Božíkov

Výpis z usnesení 73 RM - 7. 7. 2014

Veřejná zakázka  - VZ 9/2014
Snížení energetické náročnosti objektu DD a DPS v Zákupech
 

29. 4. 2014 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na služby

Výzva k podání nabídky VZ 92014 - Snížení energetické náročnosti objektů DPS a KD Zákupy

ZD - snížení energetické náročnosti objektů DPS a KD Zákupy

Krycí list Zákupy

EA DPS Zákupy

EA KD Zákupy

Žádost DD a DPS Zákupy

Žádost KD Zákupy

Smlouva o dílo DPS

Smlouva o dílo KD

Příloha 1 EL DD a DPS Zákupy

Příloha 2 KD Zákupy

Příloha štítek navržená varianta 1 DD a DPS Zákupy


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek - VZ Snížení energetické náročnosti objektů DPS a KD Zákupy

Výpis z usnesení 34. ZM - 26 5 2014


Smlouva o dílo - Snížení energetické náročnosti objektu DD a DPS v Zákupech

Smlouva o dílo - Snížení energetické náročnosti objektu KD v Zákupech

Veřejná zakázka  - VZ 7/2014
Stavební úpravy požární zbrojnice Zákupy
 

29. 4. 2014 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce

Výzva k podání nabídky - VZ - Stavební úpravy požární zbrojnice Zákupy

Smlouva o dílo - VZ - Stavební úpravy požární zbrojnice Zákupy


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek - Stavební úpravy požární zbrojnice Zákupy

Výpis z usnesení 69. RM - 28. 5. 2014

Veřejná zakázka  - VZ 6/2014
Obnova lávky L-01, Zákupy
 

26. 3. 2014 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce

Výzva k podání nabídky - VZ 6/2014 - Obnova lávky L-01, Zákupy

Smlouva o dílo

Výkaz výměr - Obnova lávky Zákupy


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek - VZ 6/2014 - Obnova lávky L-01, Zákupy

Výpis z usnesení 66. RM - 23. 4. 2014

Veřejná zakázka  - VZ 3/2014
Oprava místní komunikace - Tichá ulice, Zákupy
 

24. 2. 2014 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce

Výzva k podání nabídky - Oprava místní komunikace - Tichá ulice, Zákupy

Smlouva o dílo

Výkaz výměr


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek - Oprava místní komunikace - Tichá ulice, Zákupy

Usnesení z 65. schůze Rady města Zákupy, která se konala 24. 3. 2014

Veřejná zakázka - VZ 1/2014
Revitalizace městské zeleně na území Městské památkové zóny

24. 1. 2014 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na dodávky

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace k VZ - Revitalizace městské zeleně na území Městské památkové zóny

Přiloha č. 1 - Titulní list nabídky

Příloha č. 3 - Neoceněný výkaz výměr - Revitalizace městské zeleně

Příloha č. 4 - Smlouva o dílo - Revitalizace městské zeleně

Dodatečné informace č.1


Protokol o posouzení nabídek

Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo 26. 2. 2014


Smlouva o dílo

Veřejná zakázka  - VZ 19/2013
"REVITALIZACE TOKU KAMENIČÁK V ZÁKUPECH"

20.10.2013 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce

Výzva k podání nabídky

Příloha č. 1 - Titulní list nabídky

Příloha č. 2 - Projektová dokumentace

Příloha č. 3 - Výkaz výměr

Příloha č. 4 - Smlouva o dílo


Protokol z hodnocení nabídek

Smlouva o dílo - 1.jizerskohorská stavební společnost

Usnesení z 31. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo 29. 1. 2014

Veřejná zakázka - VZ/17/2013 - Etapa č. 2 Arboretum

16.10.2013 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce

Výzva k VZ 172013 Etapa č. 2 Arboretum

Smlouva o dílo

Příloha 1

Smlouva o dílo - ke stažení


SEZNAM PŘÍLOH

A. Úvodní údaje

B. Průvodní zpráva

C. Souhrnná technická zpráva

D.1 Přehledná situace

D.2 Katastrální situace

D.3 Situace stavby

D.4 Vzorové řezy

Desky


Úsek A - Rekonstrukce arboreta - Povalové chodníky [zadání]

Úsek B - Rekonstrukce arboreta - Povalové chodníky [zadání](1)

Úsek C - Rekonstrukce arboreta - Povalové chodníky [zadání]

Úsek D - Rekonstrukce arboreta - Povalové chodníky [zadání]

Úsek E - Rekonstrukce arboreta - Povalové chodníky [zadání]

Úsek F - Rekonstrukce arboreta - Povalové chodníky [zadání]


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek


Usnesení z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo 16. 12. 2013

Veřejná zakázka VZ/15/2013  - Etapa č. 2

23.9.2013 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce

Výzva VZ 152013 - Etapa č. 2 

Příloha 1


SEZNAM PŘÍLOH

A. Úvodní údaje

B. Průvodní zpráva

C. Souhrnná technická zpráva

D.1 Přehledná situace

D.2 Katastrální situace

D.3 Situace stavby

D.4 Vzorové řezy

Desky


Úsek A - Rekonstrukce arboreta - Povalové chodníky [zadání]

Úsek B - Rekonstrukce arboreta - Povalové chodníky [zadání](1)

Úsek C - Rekonstrukce arboreta - Povalové chodníky [zadání]

Úsek D - Rekonstrukce arboreta - Povalové chodníky [zadání]

Úsek E - Rekonstrukce arboreta - Povalové chodníky [zadání]

Úsek F - Rekonstrukce arboreta - Povalové chodníky [zadání]


Dodatečné informace č. 1


Zápis z komise VZ 15/2013


Usnesení z 57. schůze Rady města Zákupy, která se konala 10. 10. 2013

Veřejná zakázka VZ/13/2013 - Etapa č. 2

2.9.2013 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce

Výzva k VZ 132013 - Etapa č. 2

Příloha 1


SEZNAM PŘÍLOH

A. Úvodní údaje, identifikace

B. Průvodní zpráva

C. Souhrnná technická zpráva

D. Výkresová dokumentace

D.1 Přehledná situace

D.2 Katastrální situace

D.3 Situace stavby

D.4 Vzorové řezy


Úsek A - Rekonstrukce arboreta - Povalové chodníky [zadání]

Úsek B - Rekonstrukce arboreta - Povalové chodníky [zadání](1)

Úsek C - Rekonstrukce arboreta - Povalové chodníky [zadání]

Úsek D - Rekonstrukce arboreta - Povalové chodníky [zadání]

Úsek E - Rekonstrukce arboreta - Povalové chodníky [zadání]

Úsek F - Rekonstrukce arboreta - Povalové chodníky [zadání]


Dodatečné informace č. 1 - arboretum


Usnesení z 56. schůze Rady města Zákup

Výzva k veřejné zakázce VZ/9/2013

25.6.2013 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce

Výzva k veřejné zakázce VZ/9/2013

Návrh smlouvy o dílo na realizaci akce „Oprava místních komunikací města Zákupy“

Výkaz výměr

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Usnesení z 50. schůze RM, která se konala dne 17.7.2013

Výzva k veřejné zakázce VZ/13/2012

3.9.2012 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce

Výzva k veřejné zakázce VZ/13/2012

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Usnesení z 30. schůze Rady města Zákupy – 17. 9. 2012

Výzva k veřejné zakázce VZ/10/2012

30.4.2012 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce 

Výzva k veřejné zakázce VZ/10/2012

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Usnesení z 26. schůze Rady města Zákupy, která se konala 6. 6. 2012

Výzva k veřejné zakázce  VZ/7/2012

30.3.2012 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Veřejné zakázky, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce 

Rekonstrukce chodníku před Základní školou a Mateřskou školou v Zákupech

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Usnesení z 24. schůze Rady města Zákupy, která se konala 26. 4. 2012
(č. usnesení 235/2012 – 247/2012)

Výzva k veřejné zakázce  VZ/5/2012

17.2.2012 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Veřejné zakázky, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na služby 

Dodavatel služby v rámci projektu “ETAPA Č. 1 REKONSTRUKCE ARBORETA BÝVALÉ LESNICKÉ ŠKOLY – OŠETŘENÍ DŘEVIN“

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Usnesení z 24. schůze Rady města Zákupy, která se konala 26. 4. 2012
(č. usnesení 235/2012 – 247/2012)

Výzva k veřejné zakázce  VZ/1/2012

18.1.2012 - Předmět zakázky:, Předpokládaná hodnota:, Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Veřejné zakázky, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na služby 

VZ/1/2012 – arboretum Nové Zákupy

Usnesení z 21. schůze rady města Zákupy, která se konala dne 13. 2. 2012(č. usnesení 210/2012 bod B písm. a)

Výzva k veřejné zakázce VZ/21/2011

11.10.2011 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na služby 

Vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení, realizaci a návrh technického řešení a způsob využití objektu čp. 521 v Nových Zákupech.

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Usnesení ze 17. schůze rady města Zákupy konané dne 7. 11. 2011

Výzva k veřejné zakázce VZ/20/2011

4.10.2011 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na služby 

Vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení, realizaci a návrh technického řešení a způsob využití objektu čp. 521 v Nových Zákupech.

Usnesení z 15. schůze rady města Zákupy, která se konala 10. 10. 2011
(č. usnesení 149/2011)

Výzva k veřejné zakázce VZ/17/2011

4.10.2011 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce 

Přeložka regulační stanice VTL plynu.

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Usnesení z 10. zasedání ZM Zákupy, které se konalo 26. 10. 2011

Výzva k veřejné zakázce  VZ/5/2011

1.10.2011 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na služby 

Výzva k veřejné zakázce VZ/5/2011Zpracování Manipulačního a provozního řádu pro Zákupský rybník a Malý zákupský rybník

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Usnesení z 7. schůze rady města Zákupy ze dne 28.3.2011

Výzva k veřejné zakázce VZ/16/2011

1.10.2011 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce 

Výzva k veřejné zakázce VZ/16/2011Restaurování sochy sv. Jana Evangelisty v Zákupech a restaurování sochy sv. Jana Křtitele v Zákupech

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Usnesení z 12. schůze rady města Zákupy konané dne 22. 8. 2011

 

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace V Obraze

Informace z našeho webu v chytrých telefonech.  

Google play
App Store

Infokanál

Registrace infokanálu

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 30. 5. 2024
slabý déšť 18 °C 12 °C
pátek 31. 5. déšť 20/10 °C
sobota 1. 6. déšť 13/12 °C
neděle 2. 6. déšť 12/9 °C