Město Zákupy
Město Zákupy

Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF

Archív: Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF

 

Veřejná zakázka -  VZ 13/2017
Dodávka audiovizuální techniky pro ZŠ a MŠ Zákupy

6.6.2017 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Zakázky malého rozsahu (§ 12, odst. 3), Zakázky na dodávky

Výzva k podání VZ HW a SW pro ZŠ a MŠ Zákupy

Příloha č. 1 - Nabídkový list

Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek VZ 13/2017 - Dodávka audiovizuální techniky pro ZŠ a MŠ Zákupy

Výpis z usnesení 63. RM - 27. 6. 2017

Veřejná zakázka - VZ 11/2017
Zajištění stravování pro účastníky sportovních soustředění na ubytovně ZŠ a MŠ Zákupy

10.5.2017 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Zakázky malého rozsahu (§ 12, odst. 3), Zakázky na dodávky

Výzva zajištění stravování sportovci 2017

Příloha č. 1 -Nabídkový list

Příloha č. 2 - Návrh smlouvy


Zpráva z hodnotící komise - Zajištění stravování pro účastníky sportovních soustředění na ubytovně ZŠ a MŠ Zákupy.doc

Výpis z usnesení 63. RM - 27. 6. 2017

Smlouva o zajištění stravování pro účastníky sportovních soustředění na ubytovně ZŠ a MŠ Zákupy


skutecne-uhrazena-cena-Zajištění stravování

Veřejná zakázka  - VZ 4/2017
Rekonstrukce střechy městského domu - Borská 51, Zákupy - USKP: 33758/5-3444

15.3.2017 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Zakázky malého rozsahu (§ 12, odst. 3), Zakázky na stavební práce

Výzva k podání nabídky

Příloha č. 1 - Krycí list k doplnění

Příloha č. 2 - Výkaz výměr k doplnění

Příloha č. 3 - Návrh Smlouvy o dílo


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek - VZ 4/2017 - Rekonstrukce střechy, Borská 51, Zákupy

Výpis z u snesení 59. RM - 6. 4. 2017

Veřejná zakázka - VZ 3/2017
Zahraniční jazykově - vzdělávací pobyt pro žáky

15.2.2017 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Zakázky malého rozsahu (§ 12, odst. 3), Zakázky na služby

Výzva k podání nabídek - zahraniční jazykově vzdělávací pobyt pro žáky

Specifikace předmětu zakázky

Krycí list

Čestné prohlášení - kvalifikační předpoklady

Čestné prohlášení - podmínky výzvy

Návrh smlouvy


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Výpis z usnesení 57. RM - 13. 3. 2017

 

Veřejná zakázka - VZ 11/2016
Dodávka audiovizuální techniky pro ZŠ a MŠ Zákupy

25.11. 2016 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Zakázky malého rozsahu (§ 12, odst. 3), Zakázky na služby

Výzva k podání nabídky audiovizuální technika pro ZŠ a MŠ Zákupy

Příloha č. 1 - Nabídkový list

Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek - Dodávka audiovizuální techniky pro ZŠ a MŠ Zákupy

Výpis z usnesení 53. RM - 13. 12. 2016

Veřejná zakázka - VZ 5/2016
Výměna svítidel ve sportovní hale ZŠ a MŠ Zákupy

25. 4. 2016 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Zakázky malého rozsahu (§ 12, odst. 3), Zakázky na služby

Výzva k podání nabídky VZ 5/2016 - Výměna svítidel ve sportovní hale ZŠ a MŠ Zákupy

Příloha č. 1 - Nabídkový list

Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek VZ 5/2016 - Výměna svítidel ve sportovní hale ZŠ a MŠ Zákupy

Výpis z usnesení 40. RM - 9. 6. 2016

Veřejná zakázka - VZ 16/2015
Vyhotovení průkazů energetické náročnosti budov PENB

24.11.2015 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Zakázky malého rozsahu (§ 12, odst. 3), Zakázky na stavební práce

Výzva k VZ 16 2015 - Vyhotovení průkazů energetické náročnosti budov PENB

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky

Příloha č. 2 - Seznam posuzovaných budov

Příloha č. 3 - Požadované podklady pro zpracování PENB-kompletní dokumentace

Příloha č. 4 - Návrh smlouvy o dílo


Zpráva z hodnotící komise - Průkazy PENB.doc

VZ 16 2015 Výpis z usnesení 28. RM - 8. 12. 2015

Veřejná zakázka - VZ 13/2015
Zajištění zahraničního jazykového kurzu dle výzvy č. 56
MŠMT – Zahraniční jazykový kurz pro učitele

28.8.2015 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Zakázky malého rozsahu (§ 12, odst. 3), Zakázky na služby

Výzva - VZ, Zajištění zahraničního jazykového kurzu dle výzvy č. 56 MŠMT - Zahraniční jazykový kurz pro učitele

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

Příloha č. 5

Zádávací dokumentace - kurzy pro učitele, ZŠ a MŠ Zákupy


Výsledek výběrového řízení

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Výpis z usnesení 22. RM - 10. 9. 2015

Veřejná zakázka - VZ 12/2015
Zahraniční jazykově - vzdělávací pobyt pro žáky

28.8.2015 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Zakázky malého rozsahu (§ 12, odst. 3), Zakázky na služby

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Zahraniční jazykově - vzdělávací pobyt pro žáky, ZŠ a MŠ Zákupy

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

Příloha č. 5

Zádávací dokumentace - pobyt pro žáky, ZŠ a MŠ Zákupy


Výsledek výběrového řízení

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Výpis z usnesení 22. RM - 10. 9. 2015

Veřejná zakázka - VZ 11/2015
Zahraniční jazykově - vzdělávací pobyt pro žáky

6.8.2015 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Zakázky malého rozsahu (§ 12, odst. 3), Zakázky na služby

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Zahraniční jazykově - vzdělávací pobyt pro žáky

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4


Zápis o posouzení a hodnocení nabídek - kurz pro žáky - REVOKACE

Výpis z usnesení 21. RM - 25. 8. 2015

Veřejná zakázka - VZ 10/2015
Zajištění zahraničního jazykového kurzu dle výzvy č.56 MŠMT - Zahraniční jazykový kurz pro učitele 

6.8.2015 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Zakázky malého rozsahu (§ 12, odst. 3), Zakázky na služby

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Zajištění zahraničního jazykového kurzu dle výzvy č.56 MŠMT - Zahraniční jazykový kurz pro učitele

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4


Zápis o posouzení a hodnocení nabídek - Zahraniční jazykový kurz pro učitele - REVOKACE

Výpis z usnesení 21. RM - 25. 8. 2015

Veřejná zakázka – VZ 19/2014
Oprava podlahy tělocvičny ZŠ a MŠ Zákupy

20. 11. 2014 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce

Výzva k podání nabídky - VZ 19/2014 - Oprava podlahy tělocvičny ZŠ a MŠ Zákupy

Příloha č. 1 - nabídkový list

Příloha č. 2 - návrh smlouvy o dílo


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek VZ 19/2014

Výpis z usnesení 2. RM - 10. 12. 2014

Veřejná zakázka – VZ 18/2014
Dodávka techniky pro ZŠ a MŠ Zákupy

20. 11. 2014 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na dodávky

Výzva k podání nabídky VZ 18/2014 - Dodávka techniky pro ZŠ a MŠ Zákupy

Příloha č. 1 - nabídkový list

Příloha č. 2 - návrh smlouvy o dílo


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek VZ 18/2014

Výpis z usnesení 2. RM - 10. 12. 2014

Veřejná zakázka – VZ 12/2014
Provedení sanačních prací - ul. Koželužská č.p. 214, Nádražní č.p. 264, Zákupy

11. 6. 2014 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce

Výzva k podání nabídky VZ 12/2014 - Provedení sanačních prací - ul. Koželužská č.p. 214, Nádražní č.p. 264, Zákupy

Návrh Smlouvy o dílo - VZ Provedení sanačních prací - ul. Koželužská č. p. 214, Nádražní č. p. 264, Zákupy

Příloha 1a)

Příloha 1b)

Příloha 1c)

Příloha č. 2 - Technické parametry sanačních prvků


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek - Provedení sanačních prací - ul. Koželužská č. p. 214, Nádražní č. p. 264, Zákupy

Výpis z usnesení 73 RM - 7. 7. 2014

Veřejná zakázka - VZ 10/2014
Výměna střešní krytiny bytového domu Školní č.p. 366 - 367, Zákupy a objektu Gagarinova č. p. 356 (kotelna), Zákupy

6. 6. 2014 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Veřejné zakázky, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce

Výzva k podání nabídky - Výměna střešní krytiny bytového domu Školní č. p. 366 - 367, Zákupy a objektu Gagarinova č. p. 356 (kotelna), Zákupy

Krycí list nabídky

Výkaz výměr - Školní 366 - 367, Zákupy

Výkaz výměr - Gagarinova 356

Smlouva o dílo - VZ - výměna střechy čp. 366-367, Zákupy

Smlouva o dílo - VZ - výměna střechy Gagarinova 356


 

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek - Výměna střešní krytiny bytového domu Školní č. p. 366-367 , Zákupy a objektu Gagarinova č. p. 356 (kotelna), Zákupy

Výpis z usnesení 35 ZM - 25. 6. 2014


Smlouva o dílo - Petr Dostál, Zákupy

Veřejná zakázka – VZ/8/2014
Stavební úpravy domu č.p. 91- rekonstrukce fasády, výměna oken, hydroizolace

29. 4. 2014 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Veřejné zakázky, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce

Výzva k podání nabídky č. VZ82014 - Stavební úpravy domu č.p. 91 Zákupy - rekonstrukce fasády, výměna oken, hydroizolace

Smlouva o dílo - VZ - Stavební úpravy domu č.p. 91 Zákupy - rekonstrukce fasády, výměna oken, hydroizolace

Závazné stanovisko - čp. 91


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek - Stavební úpravy domu čp. 91 Zákupy - rekonstrukce fasády, výměna oken

Výpis z usnesení 34 ZM - 26 5 2014


Smlouva o dílo - Stavební úpravy domu č.p. 91 - rekonstrukce fasády, výměna oken, hydroizolace


Dodatek č. 1 - Syban

Dodatek č. 2 - Syban

Veřejná  zakázka – VZ/5/2014

25. 3. 2014 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Veřejné zakázky, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce

Výzva k podání nabídky VZ 5/2014 - Výměna oken a balkonových sestav za plastové prvky, výměna MIV - ul. Nové Zákupy čp. 513 - 515, Zákupy

Smlouva o dilo -Výměna oken, MIV NZ 513-515

Příloha č. 1 - Popis poptávaných prvků

Příloha č. 2 NZ 513 -515 Cenová nabídka-krycí list


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek I.kolo - VZ 5/2014

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek II.kolo VZ 5/2014

Výpis z usnesení 33. ZM - 16. 4. 2014


Smlouva o dílo - Brex

Veřejná zakázka – VZ/4/2014

25. 3. 2014 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Veřejné zakázky, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce

Výzva k podání nabídky VZ 4/2014 - Výměna oken a balkonových sestav za plastové prvky - ul. Školní čp. 339 - 342 a čp. 333 - 334, Gagarinova čp. 327 - 332

Smlouva o dilo - Výměna oken Školní, Gagarinova

Příloha č. 1 - Popis poptávaných prvků

Priloha_c _2_Cenova_nabidka-kryci_list_2


 

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek I.kolo - VZ 4/2014

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek II. kolo - VZ 4/2014

Výpis z usnesení 33. ZM - 16. 4. 2014


Smlouva o dílo - J PLUS L group

Výzva k veřejné zakázce VZ/14/2013

5.9.2013 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Veřejné zakázky, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na dodávky

Výzva k VZ/14/2013 Výměna bytových vodoměrů v bytových objektech města Zákupy.


Zpráva z komise VZ 14/2013


Usnesení z 57. schůze Rady města Zákupy, která se konala 10. 10. 2013

Veřejná zakázka - VZ/11/2013

22.8.2013 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Veřejné zakázky, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce

Výzva k VZ 112013 - II. Výměna oken za dřevěná eurookna – ul. Mimoňská č. p. 241, Zákupy

Smlouva o dílo - II. Výměna oken za dřevěná eurookna – ul. Mimoňská č. p. 241, Zákupy

Příloha č. 1 Popis poptávaných prvků

Příloha č. 2 Cenová nabídka-krycí list


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Usnesení 55. RM - 9. 9. 2013

Veřejná zakázka – VZ/10/2013

31.7.2013 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Veřejné zakázky, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce

Výzva k VZ 102013 - Výměna oken za dřevěná eurookna - ul.Mimoňská č.p. 241, Zákupy

Smlouva o dílo -Výměna oken ul. Družstevní, Gagarinova, Zákupy

Příloha č. 1 Popis poptávaných prvků

Příloha č. 2 Cenová nabídka-krycí list

Usnesení 53. RM - 21. 8. 2013


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek - Výměna střešní krytiny bytového domu Školní č. p. 366-367 , Zákupy a objektu Gagarinova č. p. 356 (kotelna), Zákupy

Výpis z usnesení 35 ZM - 25. 6. 2014

Veřejná zakázka – VZ 8/2013 – Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Zákupy

28.5.2013 - Aktuality, Podlimitní zakázky (§12, odst. 2), Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Zakázky na stavební práce 

VZ/8/2013 Snížení energetické náročnosti budov v areálu ZŠ a MŠ Zákupy

Zadávací dokumentace – ZŠ

Příloha 1 – Krycí list nabídky

Příloha 2 – Soupis prací – ZŠ a MŠ Zákupy

Příloha 3a

Příloha 3b

Příloha 4 – Smlouva o dílo

Příloha 5 – Seznam subdodavatelů


Dodatečné informace č. 1 –

Příloha 2 – Soupis prací – ZŠ a MŠ Zákupy oprava


Dodatečné informace č. 2 – ZŠ

Příloha 2 – Soupis prací 2 – ZŠ a MŠ Zákupy oprava


Dodatečné informace č. 3 – ZŠ

Příloha 3 – Soupis prací 3 – ZŠ a MŠ Zákupy oprava


Dodatečné informace č. 4 – ZŠ

Příloha 2 – Soupis prací 4 – ZŠ a MŠ Zákupy oprava


Písemná zpráva zadavatele


Smlouva o dílo

Veřejná zakázka – VZ/7/2013

16.5.2013 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Veřejné zakázky, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce 

VZ 7/2013 II. Výměna oken a balkonových sestav za plastové prvky – ul. Nové Zákupy č. p. 507 – 509, Zákupy

Smlouva o dílo -Výměna oken ul. Nové Zákupy, Zákupy

Příloha č.1 Popis prvků NZ

Příloha č. 2 Cenová nabídka (krycí list) NZ 507-509


Zpráva z komise VZ/7/2013

Výpis ze zápisu z 26. ZM Zákupy, které se konalo 5. 6. 2013

Veřejná zakázka – VZ/6/2013

16.5.2013 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Veřejné zakázky, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce 

VZ 6/2013 I. Výměna oken a balkonových sestav za plastové prvky – ul. Družstevní č. p. 385 – 390, Gagarinova č. p. 395 – 396, Školní č. p. 342 a výměna vchodových dveří Školní č. p. 339 – 340, Zákupy

Smlouva o dílo -Výměna oken ul. Družstevní, Gagarinova, Zákupy

Příloha č.1 Popis poptávaných prvků- Družstevní

Příloha č. 2 Cenová nabídka-krycí list- Družstevní


Zpráva z komise VZ/6/2013

Výpis z usnesení 26. ZM Zákupy, které se konalo 5. 6. 2013

Uzavřená smlouva o dílo - Výměna oken a balkonových sestav za plastové prvky

Veřejná zakázka VZ/5/2013

19.4.2013 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Veřejné zakázky, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce 

VZ 5/2013 Výměna oken a balkonových sestav za palstové prvky – ul. Nové Zákupy č.p. 507-509, Zákupy

Smlouva o dílo -Výměna oken ul. Nové Zákupy, Zákupy

Příloha č.1 Popis prvků NZ

Příloha č. 2 Cenová nabídka (krycí list) NZ 507-509


Zpráva z komise VZ/5/2013

Výpis z usnesení ze 45. schůze Rady města Zákupy, která se konala dne 15.5.2013

Veřejná zakázka VZ/4/2013

19.4.2013 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Veřejné zakázky, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce 

VZ 4/2013 Výměna oken a balkonových sestav za palstové prvky – ul. Družstevní č.p. 385-390, Gagarinova č.p. 395-396, Zákupy

Smlouva o dílo -Výměna oken ul. Družstevní, Gagarinova, Zákupy

Příloha č.1 Popis poptávaných prvků

Příloha č. 2 Cenová nabídka-krycí list


Zpráva z komise VZ/4/2013

Výpis z usnesení ze 45. schůze Rady města Zákupy, která se konala dne 15.5.2013

Veřejná zakázka VZ/2/2013

5.4.2013 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Veřejné zakázky, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce 

Veřejná zakázka 2/2013- rekonstrukce střechy čp. 91

Smlouva o dílo č.p. 91

Krycí list rozpočtu


Fotografie


Zpráva z komise VZ/2/2013

Usnesení z 44. schůze Rady města Zákupy, která se konala 30. 4. 2013

Veřejná zakázka VZ/1/2013

20.3.2013 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce 

VZ 12013 – střecha 345 – 346

Smlouva o dílo Školní 345-346

Bytový dům Školní č.p.345-346


Fotografie


Zpráva z komise VZ/1/2013

Usnesení z 25. zasedání Zastupitelstva města Zákupy,které se konalo 24. 4. 2013

Uzavřená Smlouva o dílo – střecha

Veřejná zakázka VZ/16/2012

11.10.2012 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Veřejné zakázky, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce 

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace VZ/16/2012

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídekUsnesení z 32. schůze Rady města Zákupy, která se konala 22. 10. 2012
(č. usnesení 292/2012 – 301/2012)

Veřejná zakázka VZ/9/2012

30.3.2012 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce 

Výměna oken a balkonových dveří určených bytů za plastové prvky, výměna MIV – ul. Nové Zákupy, Zákupy

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Smlouva o dílo – výměna oken Nové Zákupy

Usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva města Zákupy,které se konalo 28. 5. 2012

Veřejná zakázka VZ/8/2012

30.3.2012 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Veřejné zakázky, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce 

Výměna oken a balkonových dveří určených bytů za plastové prvky – ul. Školní, Zákupy

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Smlouva o dílo – výměna oken a balkonových dveří

Usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva města Zákupy,které se konalo 28. 5. 2012

Výzva k veřejné zakázce VZ/6/2012

6.3.2012 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Veřejné zakázky, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na služby 

Dodání hardwaru, softwaru a dalšího vybavení pro ZŠ a MŠ Zákupy

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Usnesení z 24. schůze Rady města Zákupy, která se konala 26. 4. 2012
(č. usnesení 235/2012 – 247/2012)

Výzva k veřejné zakázce VZ/3/2012

14.2.2012 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Veřejné zakázky, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na služby 

Dodání KONVEKTOMATU s příslušenstvím pro školní jídelnu ZŠ a MŠ Zákupy

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Usnesení z 22. schůze Rady města Zákupy, která se konala dne 5. 3. 2012
(č. usnesení 215/2012 – 223/2012)

Výzva k veřejné zakázce VZ/2/2012

14.2.2012 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Veřejné zakázky, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na služby 

Dodání ZAHRADNÍHO TRAKTORU S PŘÍSLUŠENSTVÍM pro ZŠ a MŠ Zákupy

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Usnesení z 22. schůze Rady města Zákupy, která se konala dne 5. 3. 2012
(č. usnesení 215/2012 – 223/2012)

Výzva k veřejné zakázce VZ/22/2011

22.11.2011 - Aktuality, Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na služby 

Dodání KONVEKTOMATU s elektrickým ohřevem pro kuchyni DD Zákupy.

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Usnesení z 19. schůze rady města Zákupy, která se konala 12. 12. 2011
(č. usnesení 178/2011 – 190/2011)

Výzva k veřejné zakázce VZ/19/2011

4.10.2011 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce 

Oprava střechy bytového objektu Nové Zákupy č.p. 513-515, Zákupy.

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Usnesení z 16. schůze rady města Zákupy, která se konala 24. 10. 2011

Výzva k veřejné zakázce VZ/18/2011

4.10.2011 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce 

Oprava střechy bytového objektu Nové Zákupy č.p. 507-509,Zákupy.

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Usnesení z 16. schůze rady města Zákupy, která se konala 24. 10. 2011

Výzva k veřejné zakázce VZ/4/2011

1.10.2011 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce 

Výzva k veřejné zakázce VZ/4/2011Oprava střechy bytového objektu na nám. Svobody čp. 249 Zákupy – druhá část

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Usnesení 9. RM – 30. 5. 2011

Výzva k veřejné zakázce VZ/7/2011

1.10.2011 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce 

Výzva k veřejné zakázce VZ/7/2011Dokončení komunikací, přístupových chodníků a zpevněných ploch v areálu DD a DPS Zákupy

Usnesení z 10. schůze rady města Zákupy, která se konala dne 21. 6. 2011
(č. usnesení 99/2011 – 109/2011)

Výzva k veřejné zakázce VZ/11/2011

1.10.2011 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce 

Výzva k veřejné zakázce VZ/11/2011Oprava druhé části střechy bytového objektu ve vlastnictví Města Zákupy na adrese Zákupy, nám. Svobody č.p. 249.

Usnesení z 11. schůze rady města Zákupy, která se konala dne 18. 7. 2011

Výzva k veřejné zakázce VZ/10/2011

1.10.2011 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce 

Výzva k veřejné zakázce VZ/10/2011Výměna střešní krytiny bytového domu Školní č.p. 343-344, Zákupy.

Usnesení z 11. schůze rady města Zákupy, která se konala dne 18. 7. 2011

Výzva k veřejné zakázce VZ/9/2011

1.10.2011 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce 

Výzva k veřejné zakázce VZ/9/2011Kompletní výměna oken bytových domů Zákupy, Školní č.p. 345-346 a Nové Zákupy č.p. 517-519.

Usnesení z 8. zasedání ZM Zákupy ze dne 20. 7. 2011

Výzva k veřejné zakázce VZ/8/2011

1.10.2011 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce 

Výzva k veřejné zakázce VZ/8/2011Oprava střech bytových objektů Nové Zákupy č.p. 532-533 a Nové Zákupy č.p. 534-535

11. schůze rady města Zákupy, která se konala dne 18. 7. 2011

Výzva k veřejné zakázce VZ/15/2011

1.10.2011 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce 

Výzva k veřejné zakázce VZ/15/2011Oprava části střechy bytového domu Zákupy, náměstí Svobody 249 – druhá část.

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Usnesení z 12. schůze rady města Zákupy konané dne 22. 8. 2011

Výzva k veřejné zakázce VZ/14/2011

1.10.2011 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce 

Výzva k veřejné zakázce VZ/14/2011Výměna střešní krytiny bytového domu Zákupy, Školní č.p. 343-344

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 31. srpna 2011 v Nových Zákupech

Výzva k veřejné zakázce VZ/13/2011

1.10.2011 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce 

Výzva k veřejné zakázce VZ/13/2011Dokončení komunikací, přístupových chodníků a zpevněných ploch v areálu DD a DPS Zákupy

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 31. srpna 2011 v Nových Zákupech

Výzva k veřejné zakázce VZ/12/2011

1.10.2011 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce 

Výzva k veřejné zakázce VZ/12/2011Oprava střech bytových objektů Nové Zákupy 532 – 533 a Nové Zákupy 534 – 535

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Usnesení z 12. schůze rady města Zákupy konané dne 22. 8. 2011

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace V Obraze

Informace z našeho webu v chytrých telefonech.  

Google play
App Store

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8
1
9 10
1
11
12 13 14 15 16 17 18
19 20
1
21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2
1
3

Infokanál

Registrace infokanálu

Aktuální počasí

dnes, neděle 25. 2. 2024
zataženo 9 °C 3 °C
pondělí 26. 2. zataženo 8/3 °C
úterý 27. 2. slabý déšť 11/6 °C
středa 28. 2. slabý déšť 8/6 °C