Město Zákupy
Město Zákupy

Archiv VZ 2011-2017

Veřejná zakázka -  VZ 10/2016
Sdružené služby dodávky elektrické energie pro odběrná místa Města Zákupy a jeho příspěvkových organizací

16.9.2016 - Zakázky malého rozsahu (§ 12, odst. 3), Vedoucí odboru, Zakázky na dodávky

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK -Sdružené služby dodávky elektrické energie pro odběrná místa Města Zákupy a jeho příspěvkových organizací

Dokumenty


Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Usnesení 47. RM - 7. 10. 2016

Smlouva o sdružených službách dodávky EE Město Zákupy

Smlouva o sdružených dodávkách EE ZŠ a MŠ Zákupy

Smlouva o sdružených dodávkách EE Domov důchodců a dům s pečovatelskou službou Zákupy


Dodatek č. 1 - Enwox Energy

Dodatek č. 2 - Enwox Energy

Dodatek č. 3 - Enwox Energy

Veřejná zakázka -  VZ 9/2016
Výměna oken městského domu – Borská 51, Zákupy -
USKP: 33758/5-3444

20.7.2016 - Zakázky malého rozsahu (§ 12, odst. 3), Vedoucí odboru, Zakázky na dodávky

Výzva - Výměna oken městského domu – Borská 51, Zákupy - USKP: 33758/5-3444

Závazné stanovisko

Příloha č. 1 Popis poptávaných prvků

Příloha č. 2 KRYCÍ LIST

Příloha č. 3 - Návrh SOD


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek VZ 92016 - Výměna oken městského domu - Borská 51, Zákupy

Výpis z usnesení 15. ZM - 3. 8. 2016


Smlouva o dílo

Veřejná zakázka -  VZ 8/2016
Sdružené služby dodávky zemního plynu pro odběrná místa Města Zákupy a jeho příspěvkových organizací

12.5.2016 - Zakázky malého rozsahu (§ 12, odst. 3), Vedoucí odboru HSO, Zakázky na dodávky

Výzva - Sdružené služby dodávky zemního plynu pro odběrná místa Města Zákupy a jeho příspěvkových organizací

Dokumenty veřejné zakázky


Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky_Zákupy ZP_signed

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky Zákupy ZP_signed

Usnesení 39. RM - 3. 6. 2016

Smlouva o sdružených službách dodávky zemního plynu - Město Zákupy

Smlouva o sdružených službách dodávky zemního plynu - ZŠ a MŠ Zákupy

Smlouva o sdružených službách dodávky zemního plynu - DD Zákupy

Dodatek č. 1 - CONTE

Veřejná zakázka -  VZ 7/2016
Oprava místních komunikací - Zákupy

28.4.2016 Zakázky malého rozsahu (§ 12, odst. 3), Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky na stavební práce

Výzva k podání nabídky VZ 7/2016 - Oprava místních komunikací - Zákupy

Příloha č. 1 Návrh - Smlouvy o dilo

Příloha č. 2 - Výkaz výměr - Nádražní + U stadionu

Příloha č. 3 Mapový zákres

Příloha č. 4 Krycí list nabídky


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek - VZ 7/2016 - Oprava místních komunikací Zákupy

Výpis z usnesení 14. ZM - 22 6 2016

Smlouva o dílo - Oprava místních komunikací - Zákupy - Strabag, a.s.

Veřejná zakázka -  VZ 6/2016
Pořízení žacího zahradního traktoru na údržbu veřejné zeleně

25. 4. 2016 Zakázky malého rozsahu (§ 12, odst. 3), Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky na dodávky

Výzva k VZ 6/2016 - Pořízení žacího zahradního traktoru na údržbu veřejné zeleně_signed

Příloha č. 1 - krycí list


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek VZ 6/2016 - Pořízení žacího zahradního traktoru na údržbu veřejné zeleně

Výpis z usnesení 38. RM - 9. 5. 2016

Veřejná zakázka -  VZ 4/2016
Zvýšení bezpečnosti – rekonstrukce chodníku v Božíkově u Zákup

22. 3. 2016 Zakázky malého rozsahu (§ 12, odst. 3), Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky na stavební práce

Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace VZ 42016 - Zvýšení bezpečnosti - rekonstrukce chodníku v Božíkově u Zákup

Zadávací dokumentace k VZ 42016 - Zvýšení bezpečnosti - rekonstrukce chodníku v Božíkově u Zákup


Příloha č.1 Projektová dokumentace

Příloha č. 2 Krycí list nabídky

Příloha č. 3 Výkaz výměr - soupis prací

Příloha č. 4 Čestné prohlášení

Příloha č. 5 Návrh smlouvy o dilo

Příloha č. 6 Stanoviska dotčených orgánů státní správy a samosprávy a stanoviska správců sítí


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo 20. 4. 2016


Smlouva o dílo

Dodatek č. 1 - SaM Děčín

Veřejná zakázka -  VZ 3/2016
Výměna oken za dřevěná okna  - Borská čp. 34, Zákupy

17. 3. 2016 Zakázky malého rozsahu (§ 12, odst. 3), Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky na stavební práce

Výzva k podání nabídky VZ 32016 - Výměna oken za dřevěná okna - Borská čp. 34, Zákupy


Příloha č. 1 Popis poptávaných prvků

Příloha č. 2 KRYCÍ LIST varianta A

Příloha č. 2 KRYCÍ LIST varianta B

Příloha č. 3 - Návrh SOD

Příloha č. 4 - Rozhodnutí - úsek památkové péče Č. Lípa


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo 20. 4. 2016


Smlouva o dílo

Veřejná zakázka -  VZ 2/2016
Oprava vodního čerpadla CAS 24K TATRA 815 VVN

15. 1. 2016  - Zakázky malého rozsahu (§ 12, odst. 3), Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky na služby

Výzva k podání nabídky 2/2016 - II. - Oprava vodního čerpadla CAS 24K TATRA 815 VVN

Příloha č. 1 - krycí list


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek VZ 22016 - II. Oprava vodního čerpadla CAS 24K TATRA 815 VVN

Usnesení 34.RM 14.3.2016

Veřejná zakázka -  VZ 1/2016
Výzva k VZ 1/2016 Oprava vodního čerpadla CAS 24K TATRA 815 VVN

15. 1. 2016  - Zakázky malého rozsahu (§ 12, odst. 3), Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky na služby

Výzva k VZ 1/2016 Oprava vodního čerpadla CAS 24K TATRA 815 VVN

Příloha č. 1 - krycí list


Výpis z usnesení 33. RM - 11. 2. 2016


 

 

Veřejná zakázka -  VZ 15/2015
Pojištění majetku a odpovědnosti města Zákupy, Pojištění lesů a dřevní hmoty v majetku města Zákupy, Pojištění vozidel v majetku města Zákupy

6. 11.2015  - Zakázky malého rozsahu (§ 12, odst. 3), Vedoucí organizačních složek města Zákupy, Zakázky na služby

Výzva - Pojištění majetku a odpovědnosti města Zákupy, Pojištění lesů a dřevní hmoty v majetku města Zákupy, Pojištění vozidel v majetku města Zákupy

Př. č. 5 - Čestné prohlášení - zákl. kvalifik. předpoklady

Př. č. 6 - Čestné prohlášení - ekonomická a finanční způsobilost

Př. č. 7 - Krycí list nabídky


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek - Pojištění majetku

Výpis z usnesení 10. ZM ze dne 16. 12. 2015

Pojistná smlouva č. 2730317908

Pojistná smlouva č. 2733317905

Pojistná smlouva č. 2738901251

Pojistná smlouva č. 4113268115
Veřejná zakázka - VZ 14/2015 
Sdružené služby dodávky elektrické energie pro odběrná místa Města Zákupy a jeho příspěvkových organizací

16.9.2015 - Zakázky malého rozsahu (§ 12, odst. 3), Vedoucí odboru HSO, Zakázky na dodávky

Výzva - Sdružené služby dodávky elektrické energie pro odběrná místa Města Zákupy a jeho příspěvkových organizací

Dokumenty ke stažení zde.


OZNÁMENÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY-Rozhodnutí.pdf


Usnesení z 25. schůze Rady města Zákupy, která se konala 27. 10. 2015

Dodatek č. 1 ke smlouvě o sdružených službách dodávek el. energie - DD Zákupy

Dodatek č. 1 ke smlouvě o sdružených službách dodávek el. energie - Město Zákupy

Dodatek č. 1 ke smlouvě o sdružených službách dodávek el. energie - ZŠ a MŠ Zákupy

Veřejná zakázka - VZ 9/2015
Rekonstrukce fotbalových kabin - Kamenice
1.6.2015 - Zakázky malého rozsahu (§ 12, odst. 3), Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky na stavební práce

Výzva k podání nabídky VZ 9/2015 - Rekonstrukce fotbalových kabin - Kamenice

Smlouva o dílo - návrh

Výkaz výměr

Krycí list nabídky


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek VZ 92015 - Rekonstrukce fotbalových kabin - Kamenice

Výpis z usnesení 16. RM konané dne 23. 6. 2015

Veřejná zakázka - VZ 8/2015
Oprava místních komunikacích - Zákupy
1.6.2015 - Zakázky malého rozsahu (§ 12, odst. 3), Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky na stavební práce

Výzva k podání nabídky VZ 8/2015 - Oprava místních komunikací - Zákupy

Smlouva o dílo - návrh

Výkaz výměr

Mapový zákres

Krycí list nabídky - oprava komunikací


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek - VZ 82015 - Oprava místních komunikací - Zákupy

Výpis z usnesení 5. zasedání ZM, které se konalo 24. 6. 2015


Smlouva o dílo - Oprava místních komunikací- SaM silnice a mosty, a.s., Česká Lípa

Veřejná zakázka - VZ 3/2015
Celková rekonstrukce kaple v Mostecké ulici v Zákupech
13.3.2015 - Zakázky malého rozsahu (§ 12, odst. 3), Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky na stavební práce

Výzva k podání nabídky - Celková rekonstrukce kaple v Mostecké ulici

Návrh - Smlouva o dílo - oprava kaple

Krycí list nabídky - oprava kaple

Závazné stanovisko


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek VZ 3/2015

Usnesení 8. RM - 9. 4. 2015

Veřejná zakázka - VZ 2/2015
Oprava výtluků na místních komunikacích metodou SILKOT

13.3.2015 - Zakázky malého rozsahu (§ 12, odst. 3), Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky na stavební práce

Výzva k podání nabídky - Oprava výtluků na místních komunikacích metodou SILKOT

Návrh- Smlouva o dílo - oprava komunikací

Krycí list nabídky - oprava komunikací


Zpráva o posouzení hodnocení nabídek VZ 2/2015

Usnesení 8. RM - 9. 4. 2015

Veřejná zakázka - VZ 18/2013

Dodávka vybavení pro ZŠ a MŠ Zákupy

11.11.2013 - Aktuality, Zakázky malého rozsahu (§ 12, odst. 3), Vedoucí organizačních složek města Zákupy, Zakázky na služby

Výzva HW a SW ZŠ a MŠ Zákupy

Zpráva z hodnocení komise

Usnesení z 60. Rady města Zákupy, která se konala 18. 12. 2013

Veřejná zakázka  -  VZ/17/2013 - Etapa č. 2 Arboretum

16.10.2013 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce

Výzva k VZ 17/2013 - Etapa č. 2 Arboretum

Smlouva o dílo

Příloha 1

Smlouva o dílo - ke stažení


SEZNAM PŘÍLOH

A. Úvodní údaje

B. Průvodní zpráva

C. Souhrnná technická zpráva

D.1 Přehledná situace

D.2 Katastrální situace

D.3 Situace stavby

D.4 Vzorové řezy

Desky


Úsek A - Rekonstrukce arboreta - Povalové chodníky [zadání]

Úsek B - Rekonstrukce arboreta - Povalové chodníky [zadání](1)

Úsek C - Rekonstrukce arboreta - Povalové chodníky [zadání]

Úsek D - Rekonstrukce arboreta - Povalové chodníky [zadání]

Úsek E - Rekonstrukce arboreta - Povalové chodníky [zadání]

Úsek F - Rekonstrukce arboreta - Povalové chodníky [zadání]


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek


Usnesení z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo 16. 12. 2013

Veřejná zakázka - VZ 16/2013

Nákup dýchací techniky

15.10.2013 - Aktuality, Zakázky malého rozsahu (§ 12, odst. 3), Vedoucí organizačních složek města Zákupy, Zakázky na dodávky

Výzva k VZ 16/2013 - nákup dýchací techniky


Zpráva z komise

Usnesení z 59. Rady města Zákupy, která se konala 25. 11. 2013

Veřejná zakázka VZ/15/2013 - Etapa č. 2

23.9.2013 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce

Výzva VZ 152013 - Etapa č. 2 

Příloha 1


SEZNAM PŘÍLOH

A. Úvodní údaje

B. Průvodní zpráva

C. Souhrnná technická zpráva

D.1 Přehledná situace

D.2 Katastrální situace

D.3 Situace stavby

D.4 Vzorové řezy

Desky


Úsek A - Rekonstrukce arboreta - Povalové chodníky [zadání]

Úsek B - Rekonstrukce arboreta - Povalové chodníky [zadání](1)

Úsek C - Rekonstrukce arboreta - Povalové chodníky [zadání]

Úsek D - Rekonstrukce arboreta - Povalové chodníky [zadání]

Úsek E - Rekonstrukce arboreta - Povalové chodníky [zadání]

Úsek F - Rekonstrukce arboreta - Povalové chodníky [zadání]


Dodatečné informace č. 1 


Zápis z komise VZ 15/2013


Usnesení z 57. schůze Rady města Zákupy, která se konala 10. 10. 2013

Výzva k veřejné zakázce VZ/14/2013

5.9.2013 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Veřejné zakázky, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na dodávky

Výzva k VZ/14/2013 Výměna bytových vodoměrů v bytových objektech města Zákupy.


Zpráva z komise VZ 14/2013


Usnesení z 57. schůze Rady města Zákupy, která se konala 10. 10. 2013

Veřejná zakázka VZ/13/2013 - Etapa č. 2

2.9.2013 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce

Výzva k VZ 132013 - Etapa č. 2

Příloha 1


SEZNAM PŘÍLOH

A. Úvodní údaje, identifikace

B. Průvodní zpráva

C. Souhrnná technická zpráva

D. Výkresová dokumentace

D.1 Přehledná situace

D.2 Katastrální situace

D.3 Situace stavby

D.4 Vzorové řezy


Úsek A - Rekonstrukce arboreta - Povalové chodníky [zadání]

Úsek B - Rekonstrukce arboreta - Povalové chodníky [zadání](1)

Úsek C - Rekonstrukce arboreta - Povalové chodníky [zadání]

Úsek D - Rekonstrukce arboreta - Povalové chodníky [zadání]

Úsek E - Rekonstrukce arboreta - Povalové chodníky [zadání]

Úsek F - Rekonstrukce arboreta - Povalové chodníky [zadání]


Dodatečné informace č. 1 - arboretum


Usnesení z 56. schůze Rady města Zákup

Veřejná zakázka - VZ/11/2013

22.8.2013 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Veřejné zakázky, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce

Výzva k VZ 112013 - II. Výměna oken za dřevěná eurookna – ul. Mimoňská č. p. 241, Zákupy

Smlouva o dílo - II. Výměna oken za dřevěná eurookna – ul. Mimoňská č. p. 241, Zákupy

Příloha č. 1 Popis poptávaných prvků

Příloha č. 2 Cenová nabídka-krycí list


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Usnesení 55. RM - 9. 9. 2013

Veřejná zakázka - VZ/10/2013

31.7.2013 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Veřejné zakázky, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce

Výzva k VZ 102013 - Výměna oken za dřevěná eurookna - ul.Mimoňská č.p. 241, Zákupy

Smlouva o dílo -Výměna oken ul. Družstevní, Gagarinova, Zákupy

Příloha č. 1 Popis poptávaných prvků

Příloha č. 2 Cenová nabídka-krycí list

Usnesení 53. RM - 21. 8. 2013

Veřejná zakázka - VZ/9/2013

25.6.2013 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce

Výzva k veřejné zakázce VZ/9/2013

Návrh smlouvy o dílo na realizaci akce „Oprava místních komunikací města Zákupy“

Výkaz výměr

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Usnesení z 50. schůze RM, která se konala dne 17.7.2013

Veřejná zakázka - VZ/7/2013

16.5.2013 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Veřejné zakázky, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce 

VZ 7/2013 II. Výměna oken a balkonových sestav za plastové prvky – ul. Nové Zákupy č. p. 507 – 509, Zákupy

Smlouva o dílo -Výměna oken ul. Nové Zákupy, Zákupy

Příloha č.1 Popis prvků NZ

Příloha č. 2 Cenová nabídka (krycí list) NZ 507-509


Zpráva z komise VZ/7/2013

Výpis ze zápisu z 26. ZM Zákupy, které se konalo 5. 6. 2013

Veřejná zakázka - VZ/6/2013

16.5.2013 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Veřejné zakázky, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce 

VZ 6/2013 I. Výměna oken a balkonových sestav za plastové prvky – ul. Družstevní č. p. 385 – 390, Gagarinova č. p. 395 – 396, Školní č. p. 342 a výměna vchodových dveří Školní č. p. 339 – 340, Zákupy

Smlouva o dílo -Výměna oken ul. Družstevní, Gagarinova, Zákupy

Příloha č.1 Popis poptávaných prvků- Družstevní

Příloha č. 2 Cenová nabídka-krycí list- Družstevní


Zpráva z komise VZ/6/2013

Výpis z usnesení 26. ZM Zákupy, které se konalo 5. 6. 2013

Uzavřená smlouva o dílo - Výměna oken a balkonových sestav za plastové prvky

Veřejná zakázka VZ/5/2013

19.4.2013 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Veřejné zakázky, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce 

VZ 5/2013 Výměna oken a balkonových sestav za palstové prvky – ul. Nové Zákupy č.p. 507-509, Zákupy

Smlouva o dílo -Výměna oken ul. Nové Zákupy, Zákupy

Příloha č.1 Popis prvků NZPříloha č. 2 Cenová nabídka (krycí list) NZ 507-509

Zpráva z komise VZ/5/2013

Výpis z usnesení ze 45. schůze Rady města Zákupy, která se konala dne 15.5.2013

Veřejná zakázka VZ/4/2013

19.4.2013 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Veřejné zakázky, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce 

VZ 4/2013 Výměna oken a balkonových sestav za palstové prvky – ul. Družstevní č.p. 385-390, Gagarinova č.p. 395-396, Zákupy

Smlouva o dílo -Výměna oken ul. Družstevní, Gagarinova, Zákupy

Příloha č.1 Popis poptávaných prvků

Příloha č. 2 Cenová nabídka-krycí list


Zpráva z komise VZ/4/2013

Výpis z usnesení ze 45. schůze Rady města Zákupy, která se konala dne 15.5.2013

Veřejná zakázka VZ/2/2013

5.4.2013 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Veřejné zakázky, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce 

Veřejná zakázka 2/2013- rekonstrukce střechy čp. 91

Smlouva o dílo č.p. 91

Krycí list rozpočtu


Fotografie


Zpráva z komise VZ/2/2013

Usnesení z 44. schůze Rady města Zákupy, která se konala 30. 4. 2013
 

Veřejná zakázka VZ/1/2013

20.3.2013 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce 

VZ 12013 – střecha 345 – 346

Smlouva o dílo Školní 345-346

Bytový dům Školní č.p.345-346


Fotografie

Zpráva z komise VZ/1/2013

Usnesení z 25. zasedání Zastupitelstva města Zákupy,které se konalo 24. 4. 2013

Uzavřená Smlouva o dílo – střecha

Veřejná zakázka VZ/16/2012

11.10.2012 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Veřejné zakázky, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce 

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace VZ/16/2012

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Usnesení z 32. schůze Rady města Zákupy, která se konala 22. 10. 2012
(č. usnesení 292/2012 – 301/2012)

Výzva k veřejné zakázce VZ/15/2012

18.9.2012 - Vedoucí organizačních složek města Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na služby 

Oprava hasičského cisternového automobilu tatra 815 VVN

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Usnesení z 31. schůze Rady města Zákupy, která se konala 10. 10. 2012

Výzva k veřejné zakázce VZ/13/2012

3.9.2012 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce 

Výzva k veřejné zakázce VZ/13/2012

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Usnesení z 30. schůze Rady města Zákupy – 17. 9. 2012

Výzva k veřejné zakázce VZ/12/2012

14.8.2012 - Veřejné zakázky, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce 

Oprava komunikace Benátky a centrum po povodni v 08/2010, Zákupy

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Smlouva o dílo – Benátky

Usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva města Zákupy,které se konalo 5. 9. 2012
(č. usnesení 170/2012 – 173/2012)

Výzva k veřejné zakázce VZ/11/2012

2.5.2012 - Vedoucí organizačních složek města Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na služby 

Výzva k veřejné zakázce VZ/11/2012

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Kupní smlouva

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Zákupy,které se konalo 27. 6. 2012

Výzva k veřejné zakázce VZ/10/2012

30.4.2012 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce 

Výzva k veřejné zakázce VZ/10/2012

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Usnesení z 26. schůze Rady města Zákupy, která se konala 6. 6. 2012

Veřejná zakázka VZ/9/2012

30.3.2012 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce 

Výměna oken a balkonových dveří určených bytů za plastové prvky, výměna MIV – ul. Nové Zákupy, Zákupy

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Smlouva o dílo – výměna oken Nové Zákupy

Usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva města Zákupy,které se konalo 28. 5. 2012

Veřejná zakázka VZ/8/2012

30.3.2012 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Veřejné zakázky, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce 

Výměna oken a balkonových dveří určených bytů za plastové prvky – ul. Školní, Zákupy

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Smlouva o dílo – výměna oken a balkonových dveří

Usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva města Zákupy,které se konalo 28. 5. 2012

Výzva k veřejné zakázce VZ/7/2012

30.3.2012 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Veřejné zakázky, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce 

Rekonstrukce chodníku před Základní školou a Mateřskou školou v Zákupech

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Usnesení z 24. schůze Rady města Zákupy, která se konala 26. 4. 2012
(č. usnesení 235/2012 – 247/2012)

Výzva k veřejné zakázce VZ/6/2012

6.3.2012 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Veřejné zakázky, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na služby 

Dodání hardwaru, softwaru a dalšího vybavení pro ZŠ a MŠ Zákupy

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Usnesení z 24. schůze Rady města Zákupy, která se konala 26. 4. 2012
(č. usnesení 235/2012 – 247/2012)

Výzva k veřejné zakázce VZ/5/2012

17.2.2012 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Veřejné zakázky, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na služby 

Dodavatel služby v rámci projektu “ETAPA Č. 1 REKONSTRUKCE ARBORETA BÝVALÉ LESNICKÉ ŠKOLY – OŠETŘENÍ DŘEVIN“

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Usnesení z 24. schůze Rady města Zákupy, která se konala 26. 4. 2012
(č. usnesení 235/2012 – 247/2012)

Výzva k veřejné zakázce VZ/4/2012

15.2.2012 - Vedoucí organizačních složek města Zákupy, Veřejné zakázky, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na služby 

Pořízení žacího zahradního traktoru, motorové pily a křovinořezu na údržbu veřejné zeleně

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Usnesení z 23. schůze Rady města Zákupy, která se konala 26. 3. 2012
(č. usnesení 224/2012 – 234/2012)

Výzva k veřejné zakázce VZ/3/2012

14.2.2012 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Veřejné zakázky, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na služby 

Dodání KONVEKTOMATU s příslušenstvím pro školní jídelnu ZŠ a MŠ Zákupy

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Usnesení z 22. schůze Rady města Zákupy, která se konala dne 5. 3. 2012
(č. usnesení 215/2012 – 223/2012)

Výzva k veřejné zakázce VZ/2/2012

14.2.2012 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Veřejné zakázky, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na služby 

Dodání ZAHRADNÍHO TRAKTORU S PŘÍSLUŠENSTVÍM pro ZŠ a MŠ Zákupy

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Usnesení z 22. schůze Rady města Zákupy, která se konala dne 5. 3. 2012
(č. usnesení 215/2012 – 223/2012)

Výzva k veřejné zakázce VZ/1/2012

18.1.2012 - Předmět zakázky:, Předpokládaná hodnota:, Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Veřejné zakázky, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na služby 

VZ/1/2012 – arboretum Nové Zákupy

 

Usnesení z 21. schůze rady města Zákupy, která se konala dne 13. 2. 2012

(č. usnesení 210/2012 bod B písm. a)

Výzva k veřejné zakázce VZ/22/2011

22.11.2011 - Aktuality, Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na služby 

Dodání KONVEKTOMATU s elektrickým ohřevem pro kuchyni DD Zákupy.

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Usnesení z 19. schůze rady města Zákupy, která se konala 12. 12. 2011
(č. usnesení 178/2011 – 190/2011)

Výzva k veřejné zakázce VZ/21/2011

11.10.2011 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na služby 

Vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení, realizaci a návrh technického řešení a způsob využití objektu čp. 521 v Nových Zákupech.

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Usnesení ze 17. schůze rady města Zákupy konané dne 7. 11. 2011

Výzva k veřejné zakázce VZ/20/2011

4.10.2011 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na služby 

Vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení, realizaci a návrh technického řešení a způsob využití objektu čp. 521 v Nových Zákupech.


Usnesení z 15. schůze rady města Zákupy, která se konala 10. 10. 2011
(č. usnesení 149/2011)

Výzva k veřejné zakázce VZ/19/2011

4.10.2011 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce 

Oprava střechy bytového objektu Nové Zákupy č.p. 513-515, Zákupy.

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Usnesení z 16. schůze rady města Zákupy, která se konala 24. 10. 2011

Výzva k veřejné zakázce VZ/18/2011

4.10.2011 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce 

Oprava střechy bytového objektu Nové Zákupy č.p. 507-509,Zákupy.

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Usnesení z 16. schůze rady města Zákupy, která se konala 24. 10. 2011

Výzva k veřejné zakázce VZ/17/2011

4.10.2011 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce 

Přeložka regulační stanice VTL plynu.

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Usnesení z 10. zasedání ZM Zákupy, které se konalo 26. 10. 2011

Výzva k veřejné zakázce VZ/3/2011

3.10.2011 - Vedoucí organizačních složek města Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na služby 

Výzva k veřejné zakázce VZ/3/2011Údržba a opravy veřejnéh osvětlení

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Usnesení z 8. schůze rady města Zákupy ze dne 27.4.2011

Výzva k veřejné zakázce VZ/5/2011

1.10.2011 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na služby 

Výzva k veřejné zakázce VZ/5/2011Zpracování Manipulačního a provozního řádu pro Zákupský rybník a Malý zákupský rybník

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Usnesení z 7. schůze rady města Zákupy ze dne 28.3.2011

Výzva k veřejné zakázce VZ/4/2011

1.10.2011 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce 

Výzva k veřejné zakázce VZ/4/2011Oprava střechy bytového objektu na nám. Svobody čp. 249 Zákupy – druhá část

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Usnesení 9. RM – 30. 5. 2011

Výzva k veřejné zakázce VZ/7/2011

1.10.2011 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce 

Výzva k veřejné zakázce VZ/7/2011Dokončení komunikací, přístupových chodníků a zpevněných ploch v areálu DD a DPS Zákupy

Usnesení z 10. schůze rady města Zákupy, která se konala dne 21. 6. 2011
(č. usnesení 99/2011 – 109/2011)

Výzva k veřejné zakázce VZ/11/2011

1.10.2011 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce 

Výzva k veřejné zakázce VZ/11/2011Oprava druhé části střechy bytového objektu ve vlastnictví Města Zákupy na adrese Zákupy, nám. Svobody č.p. 249.

Usnesení z 11. schůze rady města Zákupy, která se konala dne 18. 7. 2011

Výzva k veřejné zakázce VZ/10/2011

1.10.2011 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce 

Výzva k veřejné zakázce VZ/10/2011Výměna střešní krytiny bytového domu Školní č.p. 343-344, Zákupy.

Usnesení z 11. schůze rady města Zákupy, která se konala dne 18. 7. 2011

Výzva k veřejné zakázce VZ/9/2011

1.10.2011 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce 

Výzva k veřejné zakázce VZ/9/2011Kompletní výměna oken bytových domů Zákupy, Školní č.p. 345-346 a Nové Zákupy č.p. 517-519.

Usnesení z 8. zasedání ZM Zákupy ze dne 20. 7. 2011

Výzva k veřejné zakázce VZ/8/2011

1.10.2011 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce 

Výzva k veřejné zakázce VZ/8/2011Oprava střech bytových objektů Nové Zákupy č.p. 532-533 a Nové Zákupy č.p. 534-535

Usnesení 11. schůze rady města Zákupy, která se konala dne 18. 7. 2011

Výzva k veřejné zakázce VZ/16/2011

1.10.2011 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce 

Výzva k veřejné zakázce VZ/16/2011Restaurování sochy sv. Jana Evangelisty v Zákupech a restaurování sochy sv. Jana Křtitele v Zákupech

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Usnesení z 12. schůze rady města Zákupy konané dne 22. 8. 2011

Výzva k veřejné zakázce VZ/15/2011

1.10.2011 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce 

Výzva k veřejné zakázce VZ/15/2011Oprava části střechy bytového domu Zákupy, náměstí Svobody 249 – druhá část.

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Usnesení z 12. schůze rady města Zákupy konané dne 22. 8. 2011

Výzva k veřejné zakázce VZ/14/2011

1.10.2011 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce 

Výzva k veřejné zakázce VZ/14/2011Výměna střešní krytiny bytového domu Zákupy, Školní č.p. 343-344

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 31. srpna 2011 v Nových Zákupech

Výzva k veřejné zakázce VZ/13/2011

1.10.2011 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce 

Výzva k veřejné zakázce VZ/13/2011Dokončení komunikací, přístupových chodníků a zpevněných ploch v areálu DD a DPS Zákupy

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 31. srpna 2011 v Nových Zákupech

Výzva k veřejné zakázce VZ/12/2011

1.10.2011 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce 

Výzva k veřejné zakázce VZ/12/2011Oprava střech bytových objektů Nové Zákupy 532 – 533 a Nové Zákupy 534 – 535

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Usnesení z 12. schůze rady města Zákupy konané dne 22. 8. 2011

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace V Obraze

Informace z našeho webu v chytrých telefonech.  

Google play
App Store

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11
1
12 13 14
15 16 17 18 19 20
1
21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
1
1 2 3 4 5

Infokanál

Registrace infokanálu

Aktuální počasí

dnes, neděle 21. 4. 2024
polojasno 8 °C 0 °C
pondělí 22. 4. polojasno 8/-2 °C
úterý 23. 4. zataženo 11/-1 °C
středa 24. 4. déšť 6/4 °C