Město Zákupy
Město Zákupy

Veřejné zakázky

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Na webových stránkách jsou zveřejňovány výzvy či zadávací dokumentace. Ostatní informace k veřejným zakázkám jsou uveřejněny na profilu zadavatele

Profil zadavatele

Adresa profilu https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00261114
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 343353

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 2024

VZMR 1/2024 Restaurátorské kamenické práce Hrobky Franz Expedit von Schönfeld a sochy na náhrobku Anna Fanta

VZMR 2/2024 Pokládka mikrokoberce na náměstí Svobody a vytvoření parkovací plochy

 

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 2023

VZMR 1/2023 - Modernizace asfaltového povrchu hřiště ve sportovním areálu ZŠ

VZMR 2/2023 – Zákupy – Rekonstrukce střechy ZŠ Zákupy

VZMR 2/2023 – Zákupy – Rekonstrukce střechy ZŠ Zákupy – souhlas rady města

 VZMR 3/2023 – Rekonstrukce veřejného osvětlení ve městě Zákupy

VZMR 4/2023 - Rekonstrukce a oprava Hrobky Franz Expedit von Schönfeld

 

ZAKÁZKY V MIMOŘÁDNÝCH PŘÍPADECH

01. Rekonstrukce zázemí jídelny ZŠ

01. Rekonstrukce zázemí jídelny ZŠ - výzva k podání nabídek

01. Rekonstrukce zázemí jídelny ZŠ – vyhodnocení cenového marketingu

01. Rekonstrukce zázemí jídelny ZŠ – smlouva o dílo

01. Rekonstrukce zázemí jídelny ZŠ – skutečně uhrazená cena za kalendářní rok 2023

 

02. Dodávka elektrické energie pro město Zákupy a jeho příspěvkové organizace

02. Dodávka elektrické energie pro město Zákupy a jeho příspěvkové organizace – souhlas rady města 

02. Dodávka elektrické energie pro město Zákupy a jeho příspěvkové organizace – Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny – Město Zákupy

02. Dodávka elektrické energie pro město Zákupy a jeho příspěvkové organizace – Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny – ZŠ a MŠ Zákupy

02. Dodávka elektrické energie pro město Zákupy a jeho příspěvkové organizace – Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny – DD a DPS Zákupy

02. Dodávka elektrické energie pro město Zákupy a jeho příspěvkové organizace - Skutečně uhrazená cena

 

03. Zakoupení komunálního vozidla Multicar M 30 Fumo Carrier 4x4 po střední opravě se zimními nástavbami

03. Zakoupení komunálního vozidla Multicar M 30 Fumo Carrier 4x4 po střední opravě se zimními nástavbami - souhlas rady města

03. Zakoupení komunálního vozidla Multicar M 30 Fumo Carrier 4x4 po střední opravě se zimními nástavbami – skutečně uhrazená cena

 

04. Příprava žádosti o dotaci, administraci a managemet projektu Cestování bez bariér – Rozhodnutí o zrušení výzvy k podání nabídek

 

05. Vybavení kulturního domu v Zákupech – Souhlas Rady města Zákupy

05. Vybavení kulturního domu v Zákupech – Rozhodnutí o zrušení výzvy k zaslání cenové nabídky

 

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 2022

VZMR 1/2022 – Dětské hřiště v Nových Zákupech

VZMR 2/2022 – Oprava hřbitovní zdi Zákupy – etapa č. 3 

 

ZAKÁZKY V MIMOŘÁDNÝCH PŘÍPADECH

01. Dodávka elektrické energie do bytových domů v Zákupech – společné prostory

 

02. Zákupy stavební úpravy jednotky ve 3. N. P. domu č. p. 520 v Nových Zákupech

02. Zákupy stavební úpravy jednotky ve 3. N. P. domu č. p. 520 v Nových Zákupech - objednávka

02. Zákupy stavební úpravy jednotky ve 3. N.P. domu č. p. 520 v Nových Zákupech - skutečně uhrazená cena za plnění

 

03. Oprava střešní krytiny Nové Zákupy 520, Zákupy

03. Oprava střešní krytiny Nové Zákupy 520, Zákupy – smlouva o dílo

03. Oprava střešní krytiny Nové Zákupy 520, Zákupy – skutečně uhrazená cena za plnění zakázky

 

04. Nákup digitálních učebních pomůcek a digitálních mobilních technologií pro ZŠ a MŠ Zákupy

 

05. Hřiště MŠ Zákupy

05. Hřiště MŠ Zákupy – vyhodnocení cenového marketingu

05. Hřiště MŠ Zákupy – smlouva o dílo

05. Hřiště MŠ Zákupy - skutečně uhrazená cena

 

06. Rekonstrukce MŠ Nové Zákupy – souhlas rady města

06. Rekonstrukce MŠ Nové Zákupy - smlouva o dílo

06. Rekonstrukce MŠ Nové Zákupy – dodatek č. 1 

06. Rekonstrukce MŠ Nové Zákupy – skutečně uhrazená cena

 

07. Dodávka zemního plynu pro město Zákupy a jeho příspěvkové organizace – souhlas rady města

07. Dodávka zemního plynu pro město Zákupy a jeho příspěvkové organizace – Smlouva o sdružených dodávkách plynu – Město Zákupy

07. Dodávka zemního plynu pro město Zákupy a jeho příspěvkové organizace – Smlouva o sdružených dodávkách plynu – MŠ a ZŠ Zákupy

07. Dodávka zemního plynu pro město Zákupy a jeho příspěvkové organizace – Smlouva o sdružených dodávkách plynu – DD a DPS Zákupy

07. Dodávka zemního plynu pro město Zákupy a jeho příspěvkové organizace – skutečně uhrazená cena za rok 2022 

07. Dodávka zemního plynu pro město Zákupy a jeho příspěvkové organizace – skutečně uhrazená cena 2023

 

08. Zákupy, Borská 27 – vznik nové bytové jednotky – souhlas rady města

08. Zákupy, Borská 27 – vznik nové bytové jednotky – Smlouva o dílo

08. Zákupy, Borská 27 – vznik nové bytové jednotky – skutečně uhrazená cena za rok 2022 

08. Zákupy, Borská 27 – vznik nové bytové jednotky – dodatek č. 1 

08. Zákupy, Borská 27 – vznik nové bytové jednotky – skutečně uhrazená cena za celkové plnění

 

09. Zprostředkování služeb v lesním hospodářství na lesních pozemcích ve vlastnictví města Zákupy pro období 1. 1. 2023 – 31. 12.2024 – souhlas rady města

09. Zprostředkování služeb v lesním hospodářství na lesních pozemcích ve vlastnictví města Zákupy pro období 1. 1. 2023 – 31. 12.2024 – smlouva o zprostředkování služeb

09. Zprostředkování služeb v lesním hospodářství na lesních pozemcích ve vlastnictví města Zákupy pro období 1. 1. 2023 – 31. 12.2024 – skutečně uhrazená cena za rok 2022 

09. Zprostředkování služeb v lesním hospodářství na lesních pozemcích ve vlastnictví města Zákupy pro období 1. 1. 2023 – 31. 12. 2024 – skutečně uhrazená cena za rok 2023 

 

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 2021

Na webových stránkách jsou od 1. 1. 2021 zveřeňovány výzvy či zadávací dokumentace. Ostatní informace k veřejným zakázkám jsou uveřejněny na profilu zadavatele

Podlimitní řízení 1/2021 – Zákupy – výstavba hasičské zbrojnice

VZMR 2/2021 Zákupy – oprava hřbitovní zdi Zákupy - etapa č. 2

VZMR 2/2021 – Zákupy – oprava hřbitovní zdi Zákupy - etapa č. 2 - souhlas RM (61.06 kB)

VZMR/3 – Zákupy – výměna krytiny na budově ZŠ

VZMR/3 – Zákupy – výměna krytiny na budově ZŠ - souhlas RM (57.1 kB)

Podlimitní řízení 4/2021 - Sdružené služby dodávky elektrické energie pro odběrná místa města Zákupy a jeho příspěvkové organizace

VZMR 5/2021 - Sdružené služby dodávky zemního plynu pro odběrná místa města Zákupy a jeho příspěvkové organizace

Nadlimitní veřejná zakázka 6/2021 – Sběr, svoz, využití a odstranění komunálního odpadu pro město Zákupy

VZMR/07 – Pojištění majetku a odpovědnosti města Zákupy, pojištění lesů, dřevní hmoty a vozidel v majetku města Zákupy

 

ZAKÁZKY V MIMOŘÁDNÝCH PŘÍPADECH

VZMR – Restaurátorské kamenické práce – Areál hřbitova u kostela sv. Fabiána a Šebestiána v Zákupech – soubor náhrobků při ohradní zdi hřbitova (63.19 kB)

VZMR – Oprava střešní krytiny a klempířských prvků v Domově důchodců a domu s pečovatelskou službou v Zákupech – příspěvkovou organizací města Zákupy (56.03 kB)

VZMR - Dodávka světelných výstražných návěstidel v přilehlých prostorách výjezdu z areálu hasičské zbrojnice (368.66 kB)

Objednávka světelných návěstidel (156.6 kB)

Skutečně uhrazená cena za plnění veřejné zakázky

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 2020

Na webových stránkách jsou od 1. 1. 2020 zveřeňovány výzvy či zadávací dokumentace. Ostatní informace k veřejným zakázkám jsou uveřejněny na profilu zadavatele

Profil zadavatele

Adresa profilu https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00261114
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 343353

 

VZMR 1/2020 - Rekonstrukce učebny pro výuku přírodních věd ZŠ - stavební práce

VZMR 2/2020 - Rekonstrukce učebny pro výuku přírodních věd ZŠ - dodávka

VZMR 3/2020 - Oprava obecních bytů Zákupy

VZMR 4/2020 - Modernizace a rozšíření MŠ Zákupy

VZMR 5/2020 - Rekonstrukce učebny pro výuku přírodních věd ZŠ - stavební práce

VZMR 6/2020 - Oprava hřbitovní zdi Zákupy – etapa č. 1 – západní ohradní zeď a část jižní

VZMR 7/2020 - Oplocení areálu DD Zákupy

VZMR 8/2020 - Sdružené služby dodávky elektrické energie pro odběrná místa města Zákupy  a jeho příspěvkové organizace

VZMR 9/2020 - Oprava obecních bytů Zákupy

VZMR 10/2020 - Modernizace atletického oválu - ZŠ Zákupy

 

ZAKÁZKY V MIMOŘÁDNÝCH PŘÍPADECH

VZMR - Oprava střechy - Kulturní dům Zákupy

VZMR - Restaurátorské a kamenické práce - most se sochami sv. Apolonie, sv. Barbory s křížem

VZMR - Oprava přívodu tepla a teplé vody v areálu ZŠ a MŠ Zákupy

VZMR - ICT vybavení pro zajištění distanční výuky v ZŠ a MŠ Zákupy

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - výzvy vyhlášené do 31. 12. 2019

Zadavatel

Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy (6)
Vedoucí organizačních složek města Zákupy (0)
Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF (2)

Předpokládaná hodnota

Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3) (8)
Podlimitní zakázky (§12, odst. 2) (1)
Nadlimitní zakázky (§12, odst. 1) (0)
Otevřené řízení (0)
Zakázky malého rozsahu ve výjmečných případech (2)

Předmět zakázky

Zakázky na dodávky (6)
Zakázky na služby (1)
Zakázky na stavební práce (2)

Profil zadavatele

Adresa profilu https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00261114
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 343353


http://www.verejnyportal.cz/

Překlad (translations)

Živé vysílání ZM

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:3
DNES:160
TÝDEN:1648
CELKEM:1808888

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace V Obraze

Informace z našeho webu v chytrých telefonech.  

Google play
App Store

Infokanál

Registrace infokanálu

Aktuální počasí

dnes, pátek 14. 6. 2024
zataženo 19 °C 7 °C
sobota 15. 6. zataženo 23/10 °C
neděle 16. 6. slabý déšť 23/11 °C
pondělí 17. 6. oblačno 26/12 °C