Město Zákupy
Město Zákupy

Státní zámek Zákupy

Státní zámek Zákupy

PARKOVIŠTĚ

Zámek Zákupy leží v centru města Zákupy, 3 minuty chůze od náměstí směrem na Nový Bor. Pod zámkem je velké nehlídané parkoviště, zaparkovat lze rovněž na náměstí.

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

Prohlídky zámeckých okruhů nejsou bezbariérové. Historické interiéry se nacházejí ve 2. patře. V případě zájmu vozíčkářů o návštěvu je nutný vlastní doprovod, který pomůže vozík vynést do patra. Zároveň doporučujeme předchozí ohlášení návštěvy na tel. správy zámku: +420 487 857 278. Během prohlídky není možné zajistit posezení.

MAZLÍČCI

Pohyb psů na zámeckém nádvoří je zakázán. Na prohlídku zámku je umožněn pouze vstup s malými psy v pevné schránce a v náruči majitele.

Vstup se psy do zámecké zahrady a parku je možný pouze na vodítku.

CYKLISTÉ

Stojany na kola jsou umístěny na prvním nádvoří. Z důvodu ochrany omítek není možné opírat kola o zdivo.

Je zakázána jízda na kole na obou nádvořích, v zahradě a parku z důvodu bezpečnosti pěších návštěvníků a zajištění ochrany cest.

OBČERSTVENÍ

Rychlé občerstvení na 2. nádvoří zámku "Totti zámecké dobroty" s příjemným posezením pod arkádami. Otevřeno shodně s provozní dobou zámku. 


Prohlídky zámku:

1.Základní okruh 

Zámek za císaře Ferdinanda I.

  • délka 50 minut
  • max. 35 osob

Trasa mapuje období, kdy zámek vlastnil poslední český korunovaný král a rakouský císař Ferdinand Dobrotivý. Prohlídka reprezentačních a soukromých pokojů císaře Ferdinanda a jeho choti, české královny a rakouské císařovny Marie Anny Karoliny Savojské s původní výzdobou (papírové tapety, nástropní malby Josefa Navrátila) a vybavením (nábytek ve stylu druhého rokoka, obrazy, porcelán a další drobnosti), unikátní výtah na ruční pohon z roku 1870. Nechybí ani zmínka o majitelích ze starších období - Berkové z Dubé, Anna Marie Františka Toskánská či Orlík, vévoda zákupský, jenž byl synem Napolena Bonaparte.

6. 4.–14. 4. so–ne 10.00–15.00
18. 4.–21. 4. čt–ne 10.00–15.00
22. 4. po 10.00–15.00
23. 4.–30. 4. so–ne 10.00–15.00
1. 5.–30. 9. út–ne 9.00–16.00
1. 10.–27. 10. so–ne 10.00–15.00
28. 10. po 10.00–15.00

2.Prohlídková trasa

Zámek za císaře Františka Josefa I.

  • délka 50 minut
  • nutnost rezervace pro skupiny

Trasa mapuje období, kdy zámek vlastnil předposlední majitel císař František Josef I. Prohlídka interiérů s původní výzdobou (papírové tapety, nástropní malby) a zařízením (nábytek, obrazy, porcelán a další doplňky) podává představu o pobytech nejen samotného Františka Josefa I., ale také dalších Habsburků, kteří do Zákup jezdívali - především císařova syna korunního prince Rudolfa s chotí Štěpánkou Belgickou. Zámecká kaple v závěru prohlídky byla místem vytouženého sňatku nového následníka trůnu arcivévody Františka Ferdinanda d´Este s hraběnkou Žofií Chotkovou.

6. 4.–14. 4. so–ne 10.00–15.00
18. 4.–21. 4. čt–ne 10.00–15.00
22. 4. po 10.00–15.00
23. 4.–30. 4. so–ne 10.00–15.00
1. 5.–30. 9. út–ne 9.00–16.00
1. 10.–27. 10. so–ne 10.00–15.00
28. 10. po 10.00–15.00

3. Zámek za prezidenta Masaryka

Trasa mapuje období, kdy zámek po zániku habsburské monarchie přešel do vlastnictví samostatného státu. Zpřístupněna byla po kompletní opravě 28. 10. 2018 právě k výročí vzniku republiky a výročí 100 let zámku v majetku státu. Prohlídka bytu z doby první republiky představuje rodinu lesního rady Ing. Josefa Mati, jenž na zámku působil jako lesní správce v letech 1932-1935. Kompletně zařízený dobový byt se skládá z toalety, komory, pracovny lesního rady, parádního pokoje, kuchyně, koupelny, dětského pokoje a ložnice. Vedle běžného vybavení nechybí ani kuriozity v podobě dobové splachovací toalety, vysavače, fénu na vlasy a své místo v bytě mají také trofeje.

30. 3.–14. 4. so–ne 10.00–15.00
18. 4.–21. 4. čt–ne 10.00–15.00
22. 4. po 10.00–15.00
23. 4.–30. 4. so–ne 10.00–15.00
1. 5.–24. 5. út–ne 9.00–16.00
26. 5. ne 9.00–16.00
27. 5.–30. 9. út–ne 9.00–16.00
1. 10.–27. 10. so–ne 10.00–15.00
28. 10. po 10.00–15.00
23. 11.–15. 12. so–ne 10.00–14.00

4. Dětská trasa - medvědí království

Zámek Zákupy je přes 20 let proslulý tradicí chovu medvěda brtníka v bývalém hradním příkopu, a tak jsme na rok 2019 v tomto duchu nově upravili dětskou trasu jako krátkou procházku po medvědím království. Prohlídka nás zavede do jídelny medvědího královského páru, ložnice či trůnního sálu. Prostřednictvím plyšových medvědů naaranžovaných jako medvědího krále, královnu či medvědího prince a princeznu se děti ve stručnosti dozvědí, jak probíhal život na letním královském zámku, jímž Zákupy skutečně byly až do roku 1918. Vedle velkých plyšových medvědů jsou na trase vystaveny také historický nábytek, obrazy a porcelán včetně hraček z 19. a 20. století Nechybí ani dnes oblíbené retrohračky ze 70. a 80. let 20. století.

6. 4.–14. 4. so–ne 10.00–15.00
18. 4.–21. 4. čt–ne 10.00–15.00
22. 4. po 10.00–15.00
23. 4.–30. 4. so–ne 10.00–15.00
1. 5.–30. 9. út–ne 9.00–16.00
1. 10.–27. 10. so–ne 10.00–15.00
28. 10. po 10.00–15.00

5. Celým 2. patrem (I. okruh - Zámek za císaře Ferdinanda I. + II. okruh - Zámek za císaře Františka Josefa I.) za zvýhodněné vstupné

Nejedná se o samostatný prohlídkový okruh, ale o prohlídku I. trasy (Zámek za císaře Ferdinanda I.) a II. trasy (Zámek za císaře Františka Josefa I.) za zvýhodněné vstupné. Z tohoto důvodu lze Klíč k památkám uplatnit v jeden den pouze na jednom z okruhů. Mezi oběma trasami je krátká přestávka.

6. 4.–14. 4. so–ne 10.00–15.00
18. 4.–21. 4. čt–ne 10.00–15.00
22. 4. po 10.00–15.00
23. 4.–30. 4. so–ne 10.00–15.00
1. 5.–30. 9. út–ne 9.00–16.00
1. 10.–27. 10. so–ne 10.00–15.00
28. 10. po 10.00–15.00

Dětská trasa 

  • délka 15 minut
  • maximálně 15 osob
  • nutnost rezervace pro skupiny

Celým zámkem („Zámek za císaře Ferdinanda I.“ + „Zámek za císaře Františka Josefa I.“)

  • délka 100 minut
  • maximálně 35 osob

 

Více informací na www.zamek-zakupy.cz

Historie zámku

V severních Čechách východně od České Lípy se nalézají Zákupy. V místě dnešního zámku stála již ve 14. století gotická tvrz. Vyskytují se názory, že náležela rytířům ze  Smojna. Ale již v r. 1365 se v Zákupech objevují páni z Vartemberka, jimž Zákupy patřily až do druhé poloviny 15. století. V r. 1383 je v Zákupech prvně výslovně uvedena tvrz.

Od sklonku 15. století náležely Zákupy Berkům z Dubé; Petr Berka je uváděn jako jejich majitel roku 1493. Zdislav Berka z Dubé, horlivý přívrženec Ferdinanda I., nejvyšší sudí a posléze nejvyšší hofmistr království Českého, jakož i zemský fojt v Lužici, jemuž postoupil “zámek Zákupy” i s dvorem pod zámkem r. 1518 Petr Berka z Dubé, své zákupské sídlo velkoryse přestavěl. K jižní středověké budově byl přisazen od východu velký palác o rozměrech 15×55 metrů. Protože je úroveň nádvoří vůči údolní nivě umístěna značně vysoko, musel být nový palác opatřen dvojicí vyrovnávacích podlaží.

Stavebník výstavného renesančního zámku Zdislav Berka zemřel r. 1553 a Zákupy se po několika letech dostaly do majetku Zbyňka Berky, za něhož zámek r. 1573 vyhořel, načež jej Zbyněk dal opravit.

R. 1612 přešly |Zákupy z rukou Berků do majetku Novohradských z Kolovrat. Posledním majitelem Zákup z tohoto rodu byl Zbyněk. Za něj je v letech 1630-1631 výslovně zmiňována kaple.

Po Zbyňkově smrti r. 1632 zdědila Zákupy vdova Anna Magdaléna z Lobkovic, která se ještě téhož roku provdala za Jindřicha Julia, vévodu Sasko-Lauenburského. Ten přišel do Čech teprve r. 1617 a získal zde brzy značný majetek, jednak jako odměnu za vojenské služby (Ostrov nad Ohří), jednak sňatkem (Zákupy). Za něj byl zámek r. 1632 vypleněn Švédy, což mohlo vyvolat větší stavební aktivitu. Na sklonku svého života začal Julius Jindřich připravovat přestavbu zámku, ale přikročil k ní až jeho syn Julius František.  Stavební práce započaly v r. 1670 a v následujícím roce je již na Zákupech doložen stavitel Giovanni Domenico Orsi. V r. 1689 se na Zákupech objevuje jako prováděcí stavitel Julius Broggio. V témže roce Julius František umírá a Zákupy připadají jako dědictví jeho starší dceři Anně Marii Františce. Stavba velkolepé venkovské rezidence pokračuje. Postupně vzniká čtyřkřídlý zámek s kamenným mostem a nádhernou voliérou, je přestavováno předzámčí, nově budována terasová zahrada a monumentální hospodářský dvůr. U zámku je zřízeno závodiště pro koně, rybník, bažantnice a obora.

Anna Marie Františka byla dvakrát vdaná. Jejím prvním manželem byl syn rýnského  falckarběte Filip Vilém z Neuburka. Svatba se konala r. 1690, z manželství se narodily dvě dcery, ale dospělosti se dožila pouze jedna, Marie Anna Karolina. Filip Vilém zemřel v r. 1693. R. 1697 se Anna Marie Františka provdala na naléhání císařského dvora za posledního mužského příslušníka rodu Medici Giovanniho Gastona.

Když v r. 1741 Anna Marie Františka zemřela, Zákupy zdědila Anna Marie Karolina a po její smrti její syn Klement František. Ten zemřel bezdětný r. 1770 a panství připadlo   Karlu Augustovi bavorskému, falckraběti rýnskému a vévodovi zweibrückenskému.  Tehdy začaly Zákupy upadat, rozprodávalo se zařízení zámku, byla zrušena obora i bažantnice. Předzámčí bylo pronajato Leitenbergerově přádelně.

R. 1805 se Zákupy dostaly výměnou do majetku toskánské větve habsburského rodu. Po pádu Napoleona bylo potřeba vhodným způsobem zajistit postavení jeho syna Orlíka, kterého měl z manželství s Marií Luisou, sestrou Ferdinanda V.  Podle dohody se měl toskánský velkovévoda vzdát svých statků v Čechách (ke kterým náležely také Zákupy) ve prospěch Orlíka; za to měl obdržet italskou Luccu. Tato dohoda měla být realizována po smrti Orlíkovy matky Marie Luisy, které Lucca patřila. Prozatím císař František I., Orlíkův dědeček, povýšil Zákupy na vévodství  (bylo to v r. 1818) a Orlíkovi byl udělen titul vévoda zákupský.  Orlík však Zákupy nikdy nenavštívil, zemřel  ve věku 21 let na TBC (2.7.1832 ). Marie Luisa zemřela v r. 1847, Lucca připadla Toskánsku a Zákupy s dalšími toskánskými statky přešly do soukromého majetku rakouského císaře Ferdinanda I. Dobrotivého.  Ten v r. 1848 abdikoval a ke svému trvalému pobytu si zvolil Prahu. Zákupy (spolu s Ploskovicemi) mu měly sloužit jako letní sídlo.

V letech 1850 – 1853 byly zásadním způsobem upraveny interiéry zámku: poničené barokní fresky na stropech byly přemalovány, na zdi byly nalepeny papírové tapety, místnosti byly vybaveny kachlovými kamny a novým nábytkem. Vše bylo ve stylu tehdy módního druhého rokoka. Zařízením interiérů byl pověřen dvorní dekoratér Josef Veselý, malířskou výzdobu provedl Josef Navrátil. Ten také vytvořil návrhy na vzory tapet, dekorační látky, některé kusy nábytku a kamna.

Ferdinand I. byl posledním skutečným uživatelem zámku, po jeho smrti  (1875) byl již zámek navštěvován pouze příležitostně. R. 1918, po zániku monarchie, přešel společně s ostatními císařskými statky do vlastnictví československého státu a státním majetkem je dosud.

http://www.zamek-zakupy.cz
 

Překlad (translations)

Živé vysílání ZM

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:176
TÝDEN:1664
CELKEM:1808904

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace V Obraze

Informace z našeho webu v chytrých telefonech.  

Google play
App Store

Infokanál

Registrace infokanálu

Aktuální počasí

dnes, pátek 14. 6. 2024
zataženo 19 °C 7 °C
sobota 15. 6. zataženo 23/10 °C
neděle 16. 6. slabý déšť 23/11 °C
pondělí 17. 6. oblačno 26/12 °C