Město Zákupy
Město Zákupy

Stručná historie

Zákupy vznikly pravděpodobně ve 13. st. v době tzv. kolonizace. V části dnešního Podzámčí již před rokem 1315 stála tzv. Česká Ves osidlovaná zřejmě Čechy z vnitrozemí a na místě dnešního zámku panské sídlo – roku 1315 se píše jeho pán jako Fridman „de Richinstat”, to znamená, že toho roku již také stála Němci postavená vesnice okolo dnešního náměstí a obě vsi měly společný kostel Panny Marie u panského sídla, zničený za husitských válek. Obě vsi se také záhy spojily v městečko, vedle jehož českého jména Zákupy (Zákupí) se užíval německý název Richinstat, později Reichenstadt a konečně Reichstadt.

Vlastníky Zákup byli Pancířové se Smojna, kteří zde měli pravděpodobně tvrz na místě nynějšího zámku. Po Pancířích se majiteli stali Vartenberkové. V roce 1378 se uvádějí Zákupy jako městečko, J. V. Šimák se domnívá, že městečkem byly již v roce 1359. Před rokem 1458 vystavěl Beneš z Vartenberka kostel sv. Fabiána a Šebestiána a obnovil nadání obou kostelů.

Mezi roky 1460 a 1470 získali Zákupy Berkové z Dubé. Za jejich vlády dochází k velkému rozvoji Zákup. Faráři až do 15. st. byli převážně české národnosti. Roku 1541 byly Zákupy povýšeny na město a obdržely městský znak. První zmínka o škole pochází z roku 1458.

Od roku 1570 jsou již zaznamenána jména starostů, vznikly první řemeslnické cechy (obuvnický), r. 1563 založen špitál. Roku 1586 císař Rudolf II. potvrdil městský charakter Zákup a znak a udělil městu pečeť s právem pečetit zeleným voskem. Nejvýznamnějším držitelem Zákup v té době byl Zdislav Berka z Dubé, významným byl i Jan Berka, královský stolník, roku 1578 zavražděný v České Lípě.

Zadlužené Zákupy koupil roku 1612 Jan Novohradský z Kolovrat. Za třicetileté války bylo město několikrát drancováno (1621, 1634 a 1639 Sasy, Branibory i Švédy).

Roku 1632 se majitelem stal vévoda Jindřich Julius Sasko-Lauenburký, za jehož vlády v létě 1658 neúspěšně povstali poddaní. Julius Jindřich definitivně zrušil kostel Panny Marie a na jeho místě později vznikly terasy francouzské zahrady.
Jeho syn Julius František v letech 1679-85 vystavěl kapucínský klášter jako dík za záchranu v turecké válce a dal přestavět v barokním slohu zámek, rozšířený o předzámčí, hospodářský dvůr a pivovar i rozsáhlý park, v němž mezi léty 1680 – 90 vznikly krásné dvoustupňové terasy se schodištěm, vodními kaskádami, nikami a karyatidami. V r. 1689 byl ve zdejší sklárně utaven první zlatý rubín v Čechách.

Dědičkou panství se stala Anna Marie Františka, provdaná za velkovévodu toskánského. Po rozvodu s manželem učinila Zákupy svým sídlem a významně se zapsala do jejich historie. Rozšířila město, poskytovala obživu poddaným, z jejího popudu v roce 1708 vzniklo i sousoší Nejsvětější Trojice. Roku 1741 zdědila Zákupy její dcera Marie Anna provdaná za Ferdinanda Bavorského, což jí působilo v období válek o rakouské dědictví velké potíže a r. 1743 byla vypovězena z Čech. V roce 1744 vyloupili zámek Prusové. Roku 1749 byl Marii povolen návrat a po její smrti získal Zákupy její syn Klement František de Paula, vévoda Bavorský. Za jeho vlády byly založeny Lasvice (Klemensdorf). Po jeho smrti 1770 Zákupy získal kurfiřt Maxmilián Josef Bavorský.

Roku 1775 propuklo na panství opět nevolnické povstání a roku 1778 sem vpadli Prusové. Panství hospodářsky stagnovalo. V roce 1788 zakoupil předzámčí J. J. Leitenberger a zřídil zde textilní manufakturu, kterou později přenesl do Nových Zákup, kde vybudoval velký prosperující textilní závod.

V roce 1803 se majitelem stal arcivévoda Ferdinand Rakouský.

Za napoleonských válek byly roku 1813 Zákupy obsazeny francouzským a pak i ruským vojskem. Roku 1815 se stal Napoleonův syn František Josef Napoleon, zvaný Orlík, vévodou zákupským, ale nikdy Zákupy nenavštívil. Zemřel roku 1832 a Zákupy přešly definitivně do majetku císařského habsbursko-lotrinského rodu.

Po roce 1848 byl zámek určen za letní sídlo excísaře Ferdinanda I. Dobrotivého. Následovaly náročné přestavby v letech 1850 – 53 ve stylu druhého rokoka architektem J. Bělským, dvorním dekoratérem a čalouníkem J. Veselým a malíři J. Navrátilem a V. Kandlerem, sochařem V. Levým, štukatérem J. Effenbergerem a dalšími. Byl zde mimo jiné vybudován i první osobní výtah ve střední Evropě.

V roce 1838 měly již Zákupy poštu, roku 1842 je zasáhl velký požár. V revolučním roce 1848 byla ustavena garda. Tehdy měly Zákupy 283 domů, pivovar, vinopalnu, vrchnostenský dvůr a cihelnu, dva mlýny a pilu, bělidlo barchetu, plátna a příze.

V roce 1850 založil Ferdinand Leitenberger v Zákupech první hasičský spolek ve střední Evropě. V roce 1867 byla postavena nová radnice. Roku 1876 již mělo město telegraf, roku 1880 byl zřízen cukrovar v Nových Zákupech, od roku 1883 jezdí přes Zákupy vlak. Roku 1884 vznikla Heldova továrna na papírové zboží. V roce 1903 byla postavena škola, nyní zdravotní středisko. Telefon je v Zákupech od r. 1909, od r. 1913 elektřina.

I hlavy států Zákupy navštívily. V létech 1778 a 1779 tudy projížděl císař Josef II. V roce 1876 se na zámku sešel František Josef I. s carem Alexandrem II., aby dohodli ruské nezasahování při rakouském pronikání na Balkán. V roce 1899 navštívil Zákupy císař František Josef I. při velkých manévrech. Dne 1. července 1900 se zde konala svatba Františka Ferdinanda d’Este s hraběnkou Žofií Chotkovou.

Za první světové války byl v zámku lazaret. Po 1. světové válce se stal zámek státním majetkem (v jednom křídle byl lesní úřad, v roce 1933 získa1o místnosti v zámku české muzeum a r. 1936 bylo otevřeno. Po Mnichovu byl 2. října 1938 mobiliář muzea převezen do Bělé p. B.). Veřejnosti se zámek otevřel roku 1951. V roce 1953 převzal dvůr Státní statek Zákupy. Roku 1972 byla otevřena nová úvodní expozice. Od roku 1977 probíhala rekonstrukce a zámek byl opět otevřen roku 1985 s prohlídkovým okruhem, který se dál rozšiřuje. V r. 1997 byla rekonstruována voliéra a zahájena postupná oprava předzámčí. Od 1. ledna 2002 byl zámek prohlášen národní kulturní památkou. Sousední velkolepý hospodářský dvůr na svou obnovu teprve čeká.
V roce 1919 byla v kapucínském klášteře otevřena česká menšinová škola, roku 1922 se stěhovala do předzámčí, kde existovala až do září 1938. V roce 1923 vznikl první český ochotnický spolek na Českolipsku, nesoucí dnes jméno Havlíček. V roce 1930 byla v Zákupech zahájena výroba aut zn. Gatter. Zanikla v roce 1933.

9. října 1938 obsadilo Zákupy německé vojsko.

5. května 1945 přišla do města skupina Čechů z Bakova n. J., 9. května tu projela polská hlídka a 10. května Zákupy obsadila 28. armáda 1. ukrajinského frontu.

V létech 1945 – 46 došlo k vyhnání téměř všech obyvatel německé národnosti, což se negativně projevilo na dalším vývoji Zákup.

V roce 1947 vznikly v Nových Zákupech a sídlily zde první výsadkové jednotky Československé armády.

V r. 1949 vznikly Velkovýkrmny Zákupy, které převzaly do své správy hospodářské budovy zámku. V roce 1964 byla otevřena nová škola v nově vznikajícím sídlišti.

V roce 1968 se do Zákup nastěhovali sovětští vojáci, z nichž poslední odešel roku 1991. V r. 1991 byl otevřen kulturní dům, v r. 1994 udělil předseda Poslanecké sněmovny PČR městu prapor, navržený místním kronikářem J. Šimkem. V roce 1995 byla zahájena plynofikace města. V roce 1997 se konal první ročník Zákupských slavností a roku 2001 byl po opravách otevřen zámecký anglický park. V téže době byla prováděna kompletní rekonstrukce a dostavba školy na sídlišti. V roce 2007 byl s významnou finanční pomocí SRN zrestaurován Trojiční sloup na náměstí Svobody.

 

Překlad (translations)

Živé vysílání ZM

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:3
DNES:410
TÝDEN:1905
CELKEM:1801804

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace V Obraze

Informace z našeho webu v chytrých telefonech.  

Google play
App Store

Infokanál

Registrace infokanálu

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 30. 5. 2024
slabý déšť 18 °C 12 °C
pátek 31. 5. déšť 20/10 °C
sobota 1. 6. déšť 13/12 °C
neděle 2. 6. déšť 12/9 °C