Město Zákupy
Město Zákupy

Členství města

Město Zákupy je členem Svazku obcí Libereckého kraje. Jedná se o dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizaci, jejímiž řádnými členy jsou města a obce, jakož i regionální sdružení obcí ve smyslu zákona o obcích. V rámci svazu dochází ke koordinovanému postupu a legitimnímu lobování v zájmu řešení obcím a městům společných problémů, na které samotné obce nestačí. Tyto problémy jsou nejčastěji spojeny s dopravní obslužností, odpadovým hospodářstvím, budováním infrastruktury, výstavbou veřejně prospěšných zařízení i organizací a rozvojem příhraniční spolupráce v oblasti Severních Čech na úseku kultury, lidských zdrojů, místní demokracie, sportu, cestovního ruchu a životního prostředí. Další výhodou vzájemné spolupráce jednotlivých obcí a měst je koordinovaný postup při přípravě a realizaci pilotních projektů celoregionálního významu.
Město Zákupy je dále členem Svazu měst a obcí, Mikroregionu Podralsko, též úzce spolupracuje s občanským sdružením LAG Podralsko.

 

SMOCR_blue_logoSvaz měst a obcí České republiky (SMO ČR) je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací, založenou jako zájmové sdružení právnických osob. Členy Svazu jsou obce a města. Svaz měst a obcí ČR je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. V současné době Svaz sdružuje kolem dvou a půl tisíce měst a obcí.

www.smocr.cz

 

mikroregion_podralsko_logoMikroregion Podralsko – V únoru r. 2000 se 19 obcí okresu Česká Lípa sdružilo do Mikroregionu Podralsko a k nim se přidaly 3 obce z okresu Mladá Boleslav a 1 obec okresu Liberec. Tzn., že v současné době je v Mikroregionu Podralsko dobrovolně sdruženo 22 obcí náležejících převážně do Libereckého kraje, s přesahem do kraje Středočeského. Předmětem činnosti mikroregionu je koordinace nejen společného postupu při realizaci záměrů ve městech a obcích oblasti Podralska, včetně plánování investičních akcí do budoucna v návaznosti na potřeby celého regionu vyplývajících z koncepcí rozvoje celé oblasti, ale také společného zapojování občanů mikroregionu do dění v tomto území a do jejich společného rozhodování. Území MRG Podralsko je vymezeno dvaceti dvěma obcemi, z nichž v okrese Česká Lípa leží následujících devatenáct:
Bezděz, Bohatice, Brniště, Doksy, Dubá, Dubnice, Hamr na Jezeře, Jablonné v Podještědí, Mimoň, Noviny pod Ralskem, Okna, Pertoltice pod Ralskem, Ralsko, Rokytá, Stráž pod Ralskem, Tachov, Velenice, Velký Valtinov a Zákupy. Obec Osečná patří do okresu Liberec a obce Bělá pod Bezdězem a Dolní Krupá do okresu Mladá Boleslav. V severní části má MRG společnou hranici se SRN (obec Jablonné v P.). Některé z obcí jsou také členy MRG Svazek obcí Máchův kraj.
Celková rozloha MRG Podralsko je 616,9 km2. Začátkem roku 2008 zde žilo cca 33 000 obyvatel. Svou hustotou cca 50 obyv./km2 se řadí k nejméně zalidněným oblastem (průměr okresu Česká Lípa 93 obyv./km2, Libereckého kraje 136 obyv./km2, ČR 130 obyv./km2).
Mezi obcemi jsou významné rozdíly v absolutní velikosti rozlohy území. Nejmenší obcí, co se rozlohy týče, je obec Bohatice – 393 ha, největšími obcemi jsou Doksy – 7 492 ha a zejména Ralsko – 17 025 ha. To je touto rozlohou, po obci Praha a Ostrava, třetí největší obcí v ČR.

www.podralsko.info

 

lag_podralskoObčanské sdružení LAG Podralsko vzniklo 31. května 2004. Hlavním úkolem je celkový rozvoj regionu Podralsko, a to především na principech iniciativy Evropské unie LEADER. LAG Podralsko, o. s. má v současné době 45 členů.  Region Podralska se rozkládá na území 48 obcí, ve kterých žije více než 49 000 obyvatel, rozloha je 998 km2.
Území působnosti LAG Podralsko:  Bělá pod Bezdězem, Bezděz, Blatce, Blíževedly, Bohatice, Brniště, Březovice, Čistá, Doksy, Dolní Krupá, Dubá, Dubnice, Hamr na Jezeře, Holany, Horní Police, Horní Libchava, Chlum, Jablonné v Podještědí, Jestřebí, Kozly, Kvítkov, Kravaře, Luka, Mimoň, Noviny pod Ralskem, Okna, Osečná, Pertoltice, Plužná, Provodín, Ralsko, Rokyta, Skalka u Doks, Sosnová, Stráž pod Ralskem, Stružnice, Stvolínky, Tachov, Tuhaň, Velenice, Velký Valtinov, Volfartice, Vrchovany, Zahrádky, Zákupy, Žandov a Ždírec. Od dubna 2005 je LAG Podralsko potvrzenou místní akční skupinou pro realizaci vlastní strategie v rámci programu LEADER  (Operační program Zemědělství), na tuto realizaci má v období 2007 – 2013 přidělené finanční prostředky. Oblasti podporované při realizaci strategie je priorita č. 1 – Obnova a rozvoj vesnic, priorita č. 2 – Občanské vybavení a služby, podpora vzdělávání, priorita č. 3 – Podpora cestovního ruchu, priorita č. 4 – Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova.
Náplň činnosti LAG Podralsko – příprava projektů a zajištění jejich realizace v programu Leader i dalších programech podle kritérií a podmínek, stanovených pro tyto programy; aktivní spolupráce mezi jednotlivými členy sdružení a spolupráce s dalšími partnerskými sdruženími, resp. fyzickými a právnickými osobami; spolupráce se svazky obcí  Mikroregion Podralsko, Svazek obcí Peklo, Svazek obcí Máchův kraj, orgány státní správy a orgány samospráv obcí, měst a kraje při rozhodovacích procesech umožňujících naplnění otázek řešení problematiky v dotčeném teritoriu; poskytování poradenství  při  zpracovávání žádostí  o dotace a granty všem zájemcům na svém území působnosti.

www.lagpodralsko.com

 

euroregion_nysaMěsto Zákupy je současně členem Euroregionu Nisa. Euroregion Nisa, také Euroregion Nisa – Neisse – Nysa, je první euroregion, který byl vytvořen v oblasti střední a východní Evropy. Založen byl v roce 1991 a zahrnuje části území Německa, Polska a Česka. Euroregion je dobrovolným zájmovým sdružením obcí a okresů trojzemí Čech, Německa a Polska, byl založen za účelem podpory rozvoje těchto oblastí formou vzájemné přeshraniční spolupráce. Zástupci tří zemí schválili na „Konferenci Trojmezí 23.  – 25.  5.  1991“ Memorandum určující další kroky při vytváření regionu. Již v červnu 1991 byla vytvořena třístranná pracovní skupina, která navrhla model struktury, který je do dnešních dnů základem pro práci. K samotnému založení Euroregionu došlo v Žitavě 21. prosince 1991. Od roku 2004 má sídlo v nejvýznamnějším městě Euroregionu, v Liberci.

www.neisse-nisa-nysa.org

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především historické obce nebo jejich části, na jejichž území jsou zachovány významné kulturní hodnoty, zejména nemovité památky. Vzniklo z iniciativy měst v listopadu 1990.
K 1.1.2017 má celkem 212 členů (obcí, měst a městských částí), z toho 201 řádných a 11 přidružených.
Sdružení uplatňuje specifické problémy historických sídel při úpravě stávajících a navrhování nových právních norem, které ovlivňují ekonomické a právní postavení obcí a jejich hospodaření.

Sdružení je partnerem Ministerstva kultury ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Ministerstva životního prostřední ČR, orgánů vrcholných zastupitelských sborů, odborných nestátních institucí působících v oblasti památkové péče, nezávislých neziskových organizací zabývajících se péčí o národní dědictví a spolupracuje s dalšími organizacemi a institucemi působícími v ČR i v zahraničí, jejich poslání je shodné s jeho cíli.

Mezi nejvýznamnější činnosti a aktivity Sdružení patří péče společně s Ministerstvem kultury a Ministerstvem pro místní rozvoj o Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón.

www.historickasidla.cz/

Překlad (translations)

Živé vysílání ZM

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:70
TÝDEN:2817
CELKEM:1782669

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace V Obraze

Informace z našeho webu v chytrých telefonech.  

Google play
App Store

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11
1
12 13 14
15 16 17 18 19 20
1
21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
1
1 2 3 4 5

Infokanál

Registrace infokanálu

Aktuální počasí

dnes, neděle 21. 4. 2024
polojasno 8 °C 0 °C
pondělí 22. 4. polojasno 8/-2 °C
úterý 23. 4. zataženo 11/-1 °C
středa 24. 4. déšť 6/4 °C