Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3)

 

Výzva k veřejné zakázce - VZ  3/2019
Rekonstrukce veřejného osvětlení ve městě Zákupy – etapa 2

27. 5. 2019 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na dodávky

Výzva k podání nabídek VZ 3/2019

Zadávací dokumentace VZ 3/2019

příloha č. 1 kryci list

příloha č. 2 Prohlášní k základni způsobilosti

příloha č. 3 smlouva o dílo Zákupy

Příloha č. 4 - Položkový rozpočet Zákupy

Příloha č. 5 Technické požadavky Zákupy ZD

Příloha č. 6 Výpočet osvětlenosti Zákupy


Vysvětlení zadání č. 1 ZMĚNĚNÁ Příloha č. 4 - Položkový rozpočet

ZMĚNĚNÁ Příloha c. 4 - Položkový rozpočet_Zákupy _na základě vysvětlení č. 1


Vysvětlení zadání č. 2 k VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE č. 3/2019, „Rekonstrukce veřejného osvětlení ve městě Zákupy – etapa 2“


Rozhodnutí a oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky-podpis

Výpis z usnesení 8. ZM - 10. 7. 2019

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Smlouva o dílo - rekonstrukce veřejného osvětlení obci Zákupy - etapa 2

Veřejná zakázka - VZ 2/2019
Dětské hřiště Kamenice - Zákupy

22. 3. 2019 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na dodávky

Výzva k podání nabídky VZ 2/2019 Dětské hřiště Kamenice-Zákupy

Příloha č. 1 - Krycí list k doplnění

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet

Příloha č. 3 -Technická specifikace

Příloha č. 4 - Jednoduchý nákres s rozmístěním prvků

Příloha č. 5 - Jednoduchý nákres s rozmístěním prvků - mapa KN


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek - Dětské hřiště Kamenice

Výpis z usnesení 12. RM - 17. 4. 2019

Veřejná zakázka - VZ 1/2019
Dodávka audiovizuální techniky pro ZŠ a MŠ Zákupy

20.2.2019 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Zakázky malého rozsahu (§ 12, odst. 3), Zakázky na dodávky

Výzva k podání nabídky - Dodávka audiovizuání techniky pro ZŠ a MŠ Zákupy

příloha č. 1 - Nabídkový list

příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek VZ 12019 Dodávka audiovizuální techniky pro ZŠ a MŠ Zákupy

Výpis z usnesení 10. RM - 18. 3. 2019

 

Veřejná zakázka - VZ 17/2018
Zvýšení biodiverzity veřejné zeleně sídliště v Zákupech

7.12.2018 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na služby

Výzva k podání nabídky VZ 17/2018 Zvýšení biodiverzity veřejné zeleně sídliště v Zákupech

Zadávací a kvalifikační dokumentace, prohlídka místa plnění


Výpis z usnesení 4. ZM - 23. 1. 2019

Protokol z hodnocení nabídek

Smlouva o dílo -Zvýšení biodiverzity veřejné zeleně sídliště v Zákupech

Veřejná zakázka - VZ 16/2018
Dostavba vodohospodářské infrastruktury k RD - Zákupy

28.11.2018 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce

Výzva k podání nabídky VZ 16/2018 Dostavba vodohospodářské infrastruktury k RD - Zákupy

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky

Příloha č. 2 - Výkaz výměr

Příloha č. 3 - Návrh SoD

Příloha č. 4 - Projektová dokumentace s přílohami

Příloha č. 5 - Stavební povolení


Výpis z usnesení 4. ZM - 23. 1. 2019

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek VZ 16/2018

Smlouva o dílo - VZ 16/2018 Dostavba vodohospodářské infrastruktury k RD-Zákupy

Veřejná zakázka - VZ 15/2018
Pojištění majetku a odpovědnosti města Zákupy, Pojištění lesů, dřevní hmoty a vozidel v majetku města Zákupy

22.11.2018 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na služby

Výzva k podání nabídky VZ 15/2018 Pojištění majetku

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k VZ 15/2018 Pojištění majetku

Př. č. 1a), b) - Seznam budovy

Př. č. 1c) Seznam památek

Př. č. 1 - Podklady pro pojištění nemovitého a movitého majetku

Př. č. 2 - Podklady pro pojištění škody a újmy na zdraví

Př. č. 3 a) - Podklad pro pojištění lesů a dřevní hmoty

Př. č. 3 - Podklady pro pojištění lesů a dřevní hmoty

Př. č. 4a), 4b) - Seznam vozidel

Př. č. 4 - Podklady pro pojištění motorových vozidel a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorových vozidel

Př. č. 5 - Čestné prohlášení - základní způsobilost

Př. č. 6 - Krycí list nabídky

Př. č. 7- Soubor pojistně-techn. parametrů pro poj. majetku a odpovědnost


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek VZ 15/2018 Pojištění majetku

Výpis z usnesení 3. ZM - 19. 12. 2018

Pojistná smlouva č. 2730901754

Pojistná smlouva č. 2731322767 pojištění lesů

Pojistná smlouva č. 2732322766

Rámcová pojistná smlouva č. 4213353933

Skutečně uhrazená cena za rok 2018

Veřejná zakázka - VZ 14/2018
Sdružené služby dodávky zemního plynu pro odběrná místa města Zákupy a jeho příspěvkové organizace

21.11.2018 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na dodávky

Více informací zde: Výzva k podání nabídky - VZ 14/2018 Sdružené služby dodávky zemního plynu pro odběrná místa města Zákupy a jeho příspěvkové organizace
Skutečně uhrazená cena za rok 2018
Veřejná zakázka- VZ 13/2018
Sdružené služby dodávky elektrické energie pro odběrná místa města Zákupy a jeho příspěvkové organizace

21.11.2018 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na dodávky

Více informací zde: Výzva k podání nabídky - VZ 13/2018 Sdružené služby dodávky elektrické energie pro odběrná místa města Zákupy a jeho příspěvkové organizace
Skutečně uhrazená cena za rok 2018
Veřejná zakázka -  VZ 12/2018
Elektrická požární signalizace – Kulturní dům Zákupy

30. 8. 2018 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na dodávky

Výzva k podání nabídky - VZ 122018 - Elektrická požární signalizace - Kulturní dům Zákupy

Příloha č. 1 a - Technická zpráva

Příloha č. 1 b - Výkres rozmístění EPS Usnesení ze 76. schůze Rady města Zákupy, která se konala dne 22. 2. 20181.PP až 2.NP

Příloha č. 1 c - Výkres Blokové schema EPS

Příloha č. 1 d - KD Zákupy tabulka adres hlásičů požáru

Příloha č. 2 a - Technická zpráva požární ochrany

Příloha č. 2 b - KD Zákupy pasport budovy, půdorys 1. P.P. požární řešeníSkutečně uhrazená cena za plnění veřejné zakázky - Opravy místních komunikací - Zákupy

Příloha č. 2 c - KD Zákupy pasport budovy, půdorys 1. N.P. požární řešení

Usnesení ze 76. schůze Rady města Zákupy, která se konala dne 22. 2. 2018Příloha č. 2 d - KD Zákupy Skutečně uhrazená cena za plnění veřejné zakázky - Opravy místních komunikací - Zákupypasport budovy, půdorys 2. N.P. požární řešení

Příloha č. 3 KRYCÍ LIST

Příloha č. 4 - Výkaz výměr

Příloha č. 5 - Návrh SOD


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek VZ 122018 - Eelektrická požární signalizace - Kulturní dům Zákupy

Výpis z usnesení 87. RM - 24. 9. 2018

Smlouva o dílo - CENTR PCO

skutecne-uhrazena-cena-Elektrická požární signalizace

Veřejná zakázka -  VZ 11/2018
Výměna oken a vchodových dveří – ul.  Koželužská č. p. 214, Zákupy

30. 7. 2018 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce

Výzva k podání nabídky VZ 11/2018 - Výměna oken a vchodových dveří, Koželužská 214, Zákupy

Příloha č. 1 Popis poptávaných prvků

Příloha č. 2 Krycí list

Příloha č. 3 - Návrh SOD

Příloha č. 4 Závazné stanovisko

Vysvětlení zadání č. 1 k Výzvě podání nabídky č. 11/2018. Výměna oken a vchodových dveří - ul. Koželužská č.p. 214, Zákupy


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek VZ 112018- Výměna oken a vchodových dveří - ul. Koželužská č.p. 214, Zákupy


Usnesení ze 76. schůze Rady města Zákupy, která se konala dne 22. 2. 2018


Smlouva o dílo VZ 112018 Výměna oken a vchodových dveří - ul. Koželužská č.p. 214, Zákupy

skutecne-uhrazena-cena-Výměna oken a vchodových dveří, Koželužská 214, Zákupy

Veřejná zakázka  -  VZ 10/2018
"PĚŠÍ STEZKA „KAMENICKÝ KOPEC“ K.Ú. ZÁKUPY“

18. 6. 2018 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce

Výzva k podání nabídky VZ Skutečně uhrazená cena za plnění veřejné zakázky - Opravy místních komunikací - Zákupy102018 Pěší stezka, Kamenický kopec, k.ú. Zákupy

Příloha č. 1 - Zadávací dokumentace

Příloha c. 2 - Výkaz výměrSkutečně uhrazená cena za plnění veřejné zakázky - Opravy místních komunikací - Zákupy

Příloha č. 3 - Projektová dokumentace

Příloha č. 4 - Smlouva o dílo - návrh

Příloha č. 5 - Krycí list nabídky

Příloha č. 6 - Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti

Příloha č. 7 - Čestné prohlášení o ekonomické způsobilosti


Více informací zde

Skutečně uhrazená cena za rok 2018

Skutečně uhrazená cena za plnění veřejné zakázky VZ 10/2018

Veřejná zakázka -  VZ 9/2018
Poskytnutí investičního úvěru - financování investiční akce Snížení energetické náročnosti bytových domů Zákupy

1. 6. 2018 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na služby

Výzva k podání nabídky VZ 9/2018 Poskytnutí investičního úvěru_signed

Příloha č. 1 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31. 12. 2017 (1)

Příloha č. 2 - Rozvaha-bilance k 31. 12. 2017 (1)

Příloha č. 3 - Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2017 (1)

Skutečně uhrazená cena za plnění veřejné zakázky - Opravy místních komunikací - ZákupyPříloha č. 4 - Příloha k 31. 12. 2017 (1)Skutečně uhrazená cena za plnění veřejné zakázky - Opravy místních komunikací - Zákupy

Příloha č. 5 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Zákupy za rok 2017

Příloha č. 6 - Výpis z účtu Správy bytového fondu k 30. 4. 2018 (1)

Příloha č. 7 - Smlouva o dílo, VZOR


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek V/Z 92018 - Poskytnutí investičního úvěru

Výpis z usnesení 33. ZM - 25. 6. 2018


Smlouva o úvěru vč. příloh - KB

Skutečně uhrazená cena za plnění VZ_KB

Veřejná zakázka  -  VZ 8/2018
Snížení energetické náročnosti bytových domů v Zákupech - Technický dozor stavebníka (TDS) a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)

2. 5. 2018 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na služby

Výzva_TDI a BOZP_BD Zákupy

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky

Příloha č. 2 - ČP Základní způsobilost

Příloha č. 3 - ČP člen týmu

Příloha č. 4 - Seznam poddodavatelů

Příloha č. 5 - Vzorová Příkazní smlouvaSkutečně uhrazená cena za plnění veřejné zakázky - Opravy místních komunikací - Zákupy


Více informací zde

Veřejná zakázka-  VZ 7/2018
Obslužný objekt koupaliště, novostavba Zákupy

9. 4. 2018 - Vedoucí organizačních složek města Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce

Výzva k podání nabídky VZ 7/2018 - Obslužný objekt koupaliště, novostavba Zákupy

Příloha č. 1 - Krycí list k doplnění

Příloha č. 2 - Výkaz výměr

Příloha č. 3 - Návrh SODUsnesení ze 76. schůze Rady města Zákupy, která se konala dne 22. 2. 2018


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek VZ 7/2018


Rozhodnutí zadavatele - Obslužný objekt koupaliště, novostavba Zákupy

Usnesení z 31. Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 25. 4. 2018Skutečně uhrazená cena za plnění veřejné zakázky - Opravy místních komunikací - Zákupy

Smlouva o dílo VZ 7/2018 Obslužný Rozhodnutí zadavatele - Obslužný objekt koupaliště, novostavba Zákupyobjekt koupaliště, novostavba Zákupy


Skutečně uhrazená cena za plnění veřejné zakázky - Obslužný objekt koupaliště, novostavba Zákupy

Veřejná zakázka -  VZ 6/2018
Dětské hřiště Zákupy

23. 3. 2018 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na dodávky

Výzva k podání nabídky „Dětské hřiště Zákupy“

Příloha č. 1 - Krycí list k doplnění

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet

Příloha č. 3 - Technická specifikace technologického zařízení

Příloha č. 4 - Schéma 1

Příloha č. 4 - Schéma 2


Vysvětlení zadání č. 1 k VZ 6/2018 Dětské hřiště Zákupy

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek VZ 6/2018


Rozhodnutí zadavatele - Dětské hřiště Zákupy

Usnesení z 80. schůze Rady města Skutečně uhrazená cena za plnění veřejné zakázky - Opravy místních komunikací - ZákupyZákupy, která se konala dne 30. 4. 2018

Smlouva o dílo VZ 6/2018 Dětské hřiště Zákupy

Veřejná zakázka -  VZ 5/2018
Rekonstrukce veřejného osvětlení ve městě Zákupy

23. 3. 2018 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na dodávky

Výzva k podání nabídky „Rekonstrukce veřejného osvětlení ve městě Zákupy“

Zadávací dokumentace - PDF

Zadávací dokumentace - WORD

Příloha č. 1. Kryci list k doplnění

Příloha č. 2. Prohlášení o splnění základní způsobilosti

Příloha č. 3. Návrh - smlouva o dilo

Příloha č. 4. Zákupy - rozpočet

Příloha č. 5.a Výpočet osvětlenosti

Příloha č. 5.b Technické požadavky

Příloha č. 5.c Měření + návrh VO

Příloha č. 6 Popis současného stavu


Vysvětlení zadání č. 1 k VZ 5/2018 Skutečně uhrazená cena za plnění veřejné zakázky - Opravy místních komunikací - ZákupyRekonstrukce veřejného osvětlení ve městě Zákupy

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek - I. jednání - VZ 5/2018

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek - II. jednání - VZ 5/2018

Rozhodnutí a oznámení zadavatele - VZ 5/2018 - Rekonstrukce veřejného osvětlení ve město Zákupy

Výpis z usnesení 32. ZM - 23. 5. 2018

Smlouva o dílo VZ 5/2018 - Eco led Sol

Skutecne-uhrazena-cena-Rekonstrukce veřejného osvětlení

Veřejná zakázka -  VZ 4/2018
Rekonstrukce fasády a sanační práce bytový dům č.p. 51, Zákupy

7. 3. 2018 - Vedoucí organizačních složek města Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce

Výzva k podání nabídky VZ 4/2018 - Rekonstrukce fasády a sanační práce bytový dům č.p. 51, Zákupy

Příloha č. 1 - Krycí list k doplnění

Příloha č. 2 - Návrh SOD

Příloha č. 3 - Výkaz výměr

Příloha č. 4 - Závazné stanovisko


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek VZ 4/2018 - Rekonstrukce fasády a sanační práce bytový dům č.p. Skutečně uhrazená cena za plnění veřejné zakázky - Opravy místních komunikací - Zákupy51, Zákupy.doc

Výpis z usnesení 31. ZM - 25. 4. 2018


Smlouva o dílo VZ 4/2018 - Rekonstrukce fasády č.p. 51, Zákupy


Skutečně uhrazená cena za plnění veřejné zakázky VZ 4/2018

Veřejná zakázka -  VZ 3/2018
Opravy výtluků na místních komunikací metodou SILKOT-Zákupy

7. 3. 2018 - Vedoucí organizačních složek města Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce

Výzva k podání nabídky VZ 3/2018 - Opravy výtluků na místních komunikacích metodou SILKOT - Zákupy

Příloha č. 1 Krycí list k doplnění

Příloha č. 2 - Návrh SoD


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek VZ 32018 - Oprava výtluků na místních komunikacích metodou SILKOT, Zákupy

Výpis z usnesení 78. RM - 29. 3. 2018

Smlouva o dílo - Asfaltservis, Praha

Veřejná zakázka -  VZ 2/2018
Opravy místních komunikací-Zákupy

7. 3. 2018 - Vedoucí organizačních složek města Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce

Výzva k podání nabídky VZ 2/2018 - Opravy místních komunikací - Zákupy

Příloha č. 1 Krycí list k doplněníSkutečně uhrazená cena za plnění veřejné zakázky - Opravy místních komunikací - Zákupy

Příloha č. 2 - Výkaz výměr

Příloha č. 3 - Návrh SoD

Příloha č. 4 - Snímky katastrální mapy

Vysvětlení zadání č. 1


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek VZ 2/2018 Opravy místních komunikací-Zákupy

Výpis z usnesení 31. ZM - 25. 4. 2018


Smlouva o dílo - Bitunova - Opravy místních komunikací - Zákupy


Skutečně uhrazená cena za plnění veřejné zakázky - Opravy místních komunikací - Zákupy

Výzva k veřejné zakázce -          VZ 1/2018
Dodávka audiovizuální techniky pro ZŠ a MŠ Zákupy

29.1.2018 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Zakázky malého rozsahu (§ 12, odst. 3), Zakázky na dodávky

Výzva k podání VZ HW a SW pro ZŠ a MŠ Zákupy

příloha č. 1 - Nabídkový list

příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Výpis z u snesení 76. RM - 22. 2. 2018

Archív: zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3)