Město Zákupy
Město Zákupy

Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3)

Veřejná zakázka - VZ 8/2019
Rekonstrukce stezky Zákupy

23.12.2019 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce

 

Výzva

Zadávací dokumentace

Výkaz výměr

Projektová dokumentace

Návrh smlouvy o dílo

Krycí list nabídky

Čestné prohlášení 1

Čestné prohlášení 2


Dodatečné informace č. 1

Výkaz výměr - upravený


Dodatečná informace č. 2

Veřejná zakázka - VZ 7/2019
Zákupy - odbahnění a oprava Zákupského rybníka - PD

20.12.2019 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na služby

Výzva

Průvodní list nabídky

Závazný návrh slouvy o dílo

Čestné prohlášení 1

Čestné prohlášení 2

Veřejná zakázka - VZ 6/2019
Dodávka elektrického konvektomatu pro ZŠ a MŠ Zákupy

28. 11. 2019 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Zakázky malého rozsahu (§ 12, odst. 3), Zakázky na dodávky

Výzva k podání nabídky - Dodávka elektrického konvektomatu pro ZŠ a MŠ Zákupy

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky

Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo


 

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Výpis usnesení RM

Rozhodnutí zadavatele

Veřejná zakázka - VZ 5/2019
Sdružené služby dodávky plynu pro odběrná místa města Zákupy a jeho příspěvkové organizace

09.07.2019 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na dodávky

Více informací - VZ 5/20219 Sdružené dodávky zemního plynu pro odběrná místa města Zákupy a jeho příspěvkové organizace
Veřejná zakázka - VZ 4/2019
Sdružené služby dodávky elektrické energie pro odběrná místa města Zákupy a jeho příspěvkové organizace

09.07.2019 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na dodávky

Více informací - VZ 4/2019 Sdružené dodávky elektrické energie pro odběrná místa města Zákupy a jeho příspěvkových organiazací
Výzva k veřejné zakázce - VZ  3/2019
Rekonstrukce veřejného osvětlení ve městě Zákupy – etapa 2

27. 5. 2019 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na dodávky

Výzva k podání nabídek VZ 3/2019

Zadávací dokumentace VZ 3/2019

příloha č. 1 kryci list

příloha č. 2 Prohlášní k základni způsobilosti

příloha č. 3 smlouva o dílo Zákupy

Příloha č. 4 - Položkový rozpočet Zákupy

Příloha č. 5 Technické požadavky Zákupy ZD

Příloha č. 6 Výpočet osvětlenosti Zákupy


Vysvětlení zadání č. 1 ZMĚNĚNÁ Příloha č. 4 - Položkový rozpočet

ZMĚNĚNÁ Příloha c. 4 - Položkový rozpočet_Zákupy _na základě vysvětlení č. 1


Vysvětlení zadání č. 2 k VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE č. 3/2019, „Rekonstrukce veřejného osvětlení ve městě Zákupy – etapa 2“


Rozhodnutí a oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky-podpis

Výpis z usnesení 8. ZM - 10. 7. 2019

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Smlouva o dílo - rekonstrukce veřejného osvětlení obci Zákupy - etapa 2


Skutečně uhrazená cena

Veřejná zakázka - VZ 2/2019
Dětské hřiště Kamenice - Zákupy

22. 3. 2019 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na dodávky

Výzva k podání nabídky VZ 2/2019 Dětské hřiště Kamenice-Zákupy

Příloha č. 1 - Krycí list k doplnění

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet

Příloha č. 3 -Technická specifikace

Příloha č. 4 - Jednoduchý nákres s rozmístěním prvků

Příloha č. 5 - Jednoduchý nákres s rozmístěním prvků - mapa KN


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek - Dětské hřiště Kamenice

Výpis z usnesení 12. RM - 17. 4. 2019

Veřejná zakázka - VZ 1/2019
Dodávka audiovizuální techniky pro ZŠ a MŠ Zákupy

20.2.2019 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Zakázky malého rozsahu (§ 12, odst. 3), Zakázky na dodávky

Výzva k podání nabídky - Dodávka audiovizuání techniky pro ZŠ a MŠ Zákupy

příloha č. 1 - Nabídkový list

příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek VZ 12019 Dodávka audiovizuální techniky pro ZŠ a MŠ Zákupy

Výpis z usnesení 10. RM - 18. 3. 2019

 

Veřejná zakázka - VZ 17/2018
Zvýšení biodiverzity veřejné zeleně sídliště v Zákupech

7.12.2018 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na služby

Výzva k podání nabídky VZ 17/2018 Zvýšení biodiverzity veřejné zeleně sídliště v Zákupech

Zadávací a kvalifikační dokumentace, prohlídka místa plnění


Výpis z usnesení 4. ZM - 23. 1. 2019

Protokol z hodnocení nabídek

Smlouva o dílo -Zvýšení biodiverzity veřejné zeleně sídliště v Zákupech

Veřejná zakázka - VZ 16/2018
Dostavba vodohospodářské infrastruktury k RD - Zákupy

28.11.2018 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce

Výzva k podání nabídky VZ 16/2018 Dostavba vodohospodářské infrastruktury k RD - Zákupy

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky

Příloha č. 2 - Výkaz výměr

Příloha č. 3 - Návrh SoD

Příloha č. 4 - Projektová dokumentace s přílohami

Příloha č. 5 - Stavební povolení


Výpis z usnesení 4. ZM - 23. 1. 2019

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek VZ 16/2018

Smlouva o dílo - VZ 16/2018 Dostavba vodohospodářské infrastruktury k RD-Zákupy

Skutečně uhrazená cena

Veřejná zakázka - VZ 15/2018
Pojištění majetku a odpovědnosti města Zákupy, Pojištění lesů, dřevní hmoty a vozidel v majetku města Zákupy

22.11.2018 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na služby

Výzva k podání nabídky VZ 15/2018 Pojištění majetku

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k VZ 15/2018 Pojištění majetku

Př. č. 1a), b) - Seznam budovy

Př. č. 1c) Seznam památek

Př. č. 1 - Podklady pro pojištění nemovitého a movitého majetku

Př. č. 2 - Podklady pro pojištění škody a újmy na zdraví

Př. č. 3 a) - Podklad pro pojištění lesů a dřevní hmoty

Př. č. 3 - Podklady pro pojištění lesů a dřevní hmoty

Př. č. 4a), 4b) - Seznam vozidel

Př. č. 4 - Podklady pro pojištění motorových vozidel a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorových vozidel

Př. č. 5 - Čestné prohlášení - základní způsobilost

Př. č. 6 - Krycí list nabídky

Př. č. 7- Soubor pojistně-techn. parametrů pro poj. majetku a odpovědnost


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek VZ 15/2018 Pojištění majetku

Výpis z usnesení 3. ZM - 19. 12. 2018

Pojistná smlouva č. 2730901754

Pojistná smlouva č. 2731322767 pojištění lesů

Pojistná smlouva č. 2732322766

Rámcová pojistná smlouva č. 4213353933

Změna smlouvy č. 273232766

Skutečně uhrazená cena za rok 2018

Skutečně uhrazená cena za rok 2019

Veřejná zakázka - VZ 14/2018
Sdružené služby dodávky zemního plynu pro odběrná místa města Zákupy a jeho příspěvkové organizace

21.11.2018 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na dodávky

Více informací zde: Výzva k podání nabídky - VZ 14/2018 Sdružené služby dodávky zemního plynu pro odběrná místa města Zákupy a jeho příspěvkové organizace
Skutečně uhrazená cena za rok 2018
Veřejná zakázka- VZ 13/2018
Sdružené služby dodávky elektrické energie pro odběrná místa města Zákupy a jeho příspěvkové organizace

21.11.2018 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na dodávky

Více informací zde: Výzva k podání nabídky - VZ 13/2018 Sdružené služby dodávky elektrické energie pro odběrná místa města Zákupy a jeho příspěvkové organizace
Skutečně uhrazená cena za rok 2018
Veřejná zakázka -  VZ 12/2018
Elektrická požární signalizace – Kulturní dům Zákupy

30. 8. 2018 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na dodávky

Výzva k podání nabídky - VZ 122018 - Elektrická požární signalizace - Kulturní dům Zákupy

Příloha č. 1 a - Technická zpráva

Příloha č. 1 b - Výkres rozmístění EPS Usnesení ze 76. schůze Rady města Zákupy, která se konala dne 22. 2. 20181.PP až 2.NP

Příloha č. 1 c - Výkres Blokové schema EPS

Příloha č. 1 d - KD Zákupy tabulka adres hlásičů požáru

Příloha č. 2 a - Technická zpráva požární ochrany

Příloha č. 2 b - KD Zákupy pasport budovy, půdorys 1. P.P. požární řešeníSkutečně uhrazená cena za plnění veřejné zakázky - Opravy místních komunikací - Zákupy

Příloha č. 2 c - KD Zákupy pasport budovy, půdorys 1. N.P. požární řešení

Usnesení ze 76. schůze Rady města Zákupy, která se konala dne 22. 2. 2018Příloha č. 2 d - KD Zákupy Skutečně uhrazená cena za plnění veřejné zakázky - Opravy místních komunikací - Zákupypasport budovy, půdorys 2. N.P. požární řešení

Příloha č. 3 KRYCÍ LIST

Příloha č. 4 - Výkaz výměr

Příloha č. 5 - Návrh SOD


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek VZ 122018 - Eelektrická požární signalizace - Kulturní dům Zákupy

Výpis z usnesení 87. RM - 24. 9. 2018

Smlouva o dílo - CENTR PCO

skutecne-uhrazena-cena-Elektrická požární signalizace

Veřejná zakázka -  VZ 11/2018
Výměna oken a vchodových dveří – ul.  Koželužská č. p. 214, Zákupy

30. 7. 2018 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce

Výzva k podání nabídky VZ 11/2018 - Výměna oken a vchodových dveří, Koželužská 214, Zákupy

Příloha č. 1 Popis poptávaných prvků

Příloha č. 2 Krycí list

Příloha č. 3 - Návrh SOD

Příloha č. 4 Závazné stanovisko

Vysvětlení zadání č. 1 k Výzvě podání nabídky č. 11/2018. Výměna oken a vchodových dveří - ul. Koželužská č.p. 214, Zákupy


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek VZ 112018- Výměna oken a vchodových dveří - ul. Koželužská č.p. 214, Zákupy


Usnesení ze 76. schůze Rady města Zákupy, která se konala dne 22. 2. 2018


Smlouva o dílo VZ 112018 Výměna oken a vchodových dveří - ul. Koželužská č.p. 214, Zákupy

skutecne-uhrazena-cena-Výměna oken a vchodových dveří, Koželužská 214, Zákupy

Veřejná zakázka  -  VZ 10/2018
"PĚŠÍ STEZKA „KAMENICKÝ KOPEC“ K.Ú. ZÁKUPY“

18. 6. 2018 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce

Výzva k podání nabídky VZ Skutečně uhrazená cena za plnění veřejné zakázky - Opravy místních komunikací - Zákupy102018 Pěší stezka, Kamenický kopec, k.ú. Zákupy

Příloha č. 1 - Zadávací dokumentace

Příloha c. 2 - Výkaz výměrSkutečně uhrazená cena za plnění veřejné zakázky - Opravy místních komunikací - Zákupy

Příloha č. 3 - Projektová dokumentace

Příloha č. 4 - Smlouva o dílo - návrh

Příloha č. 5 - Krycí list nabídky

Příloha č. 6 - Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti

Příloha č. 7 - Čestné prohlášení o ekonomické způsobilosti


Více informací zde

Skutečně uhrazená cena za rok 2018

Skutečně uhrazená cena za plnění veřejné zakázky VZ 10/2018

Veřejná zakázka -  VZ 9/2018
Poskytnutí investičního úvěru - financování investiční akce Snížení energetické náročnosti bytových domů Zákupy

1. 6. 2018 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na služby

Výzva k podání nabídky VZ 9/2018 Poskytnutí investičního úvěru_signed

Příloha č. 1 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31. 12. 2017 (1)

Příloha č. 2 - Rozvaha-bilance k 31. 12. 2017 (1)

Příloha č. 3 - Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2017 (1)

Skutečně uhrazená cena za plnění veřejné zakázky - Opravy místních komunikací - ZákupyPříloha č. 4 - Příloha k 31. 12. 2017 (1)Skutečně uhrazená cena za plnění veřejné zakázky - Opravy místních komunikací - Zákupy

Příloha č. 5 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Zákupy za rok 2017

Příloha č. 6 - Výpis z účtu Správy bytového fondu k 30. 4. 2018 (1)

Příloha č. 7 - Smlouva o dílo, VZOR


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek V/Z 92018 - Poskytnutí investičního úvěru

Výpis z usnesení 33. ZM - 25. 6. 2018


Smlouva o úvěru vč. příloh - KB

Skutečně uhrazená cena za plnění VZ_KB

Veřejná zakázka  -  VZ 8/2018
Snížení energetické náročnosti bytových domů v Zákupech - Technický dozor stavebníka (TDS) a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)

2. 5. 2018 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na služby

Výzva_TDI a BOZP_BD Zákupy

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky

Příloha č. 2 - ČP Základní způsobilost

Příloha č. 3 - ČP člen týmu

Příloha č. 4 - Seznam poddodavatelů

Příloha č. 5 - Vzorová Příkazní smlouvaSkutečně uhrazená cena za plnění veřejné zakázky - Opravy místních komunikací - Zákupy


Více informací zde

Veřejná zakázka-  VZ 7/2018
Obslužný objekt koupaliště, novostavba Zákupy

9. 4. 2018 - Vedoucí organizačních složek města Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce

Výzva k podání nabídky VZ 7/2018 - Obslužný objekt koupaliště, novostavba Zákupy

Příloha č. 1 - Krycí list k doplnění

Příloha č. 2 - Výkaz výměr

Příloha č. 3 - Návrh SODUsnesení ze 76. schůze Rady města Zákupy, která se konala dne 22. 2. 2018


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek VZ 7/2018


Rozhodnutí zadavatele - Obslužný objekt koupaliště, novostavba Zákupy

Usnesení z 31. Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 25. 4. 2018Skutečně uhrazená cena za plnění veřejné zakázky - Opravy místních komunikací - Zákupy

Smlouva o dílo VZ 7/2018 Obslužný Rozhodnutí zadavatele - Obslužný objekt koupaliště, novostavba Zákupyobjekt koupaliště, novostavba Zákupy


Skutečně uhrazená cena za plnění veřejné zakázky - Obslužný objekt koupaliště, novostavba Zákupy

Veřejná zakázka -  VZ 6/2018
Dětské hřiště Zákupy

23. 3. 2018 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na dodávky

Výzva k podání nabídky „Dětské hřiště Zákupy“

Příloha č. 1 - Krycí list k doplnění

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet

Příloha č. 3 - Technická specifikace technologického zařízení

Příloha č. 4 - Schéma 1

Příloha č. 4 - Schéma 2


Vysvětlení zadání č. 1 k VZ 6/2018 Dětské hřiště Zákupy

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek VZ 6/2018


Rozhodnutí zadavatele - Dětské hřiště Zákupy

Usnesení z 80. schůze Rady města Skutečně uhrazená cena za plnění veřejné zakázky - Opravy místních komunikací - ZákupyZákupy, která se konala dne 30. 4. 2018

Smlouva o dílo VZ 6/2018 Dětské hřiště Zákupy

Veřejná zakázka -  VZ 5/2018
Rekonstrukce veřejného osvětlení ve městě Zákupy

23. 3. 2018 - Vedoucí odborů Městského úřadu Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na dodávky

Výzva k podání nabídky „Rekonstrukce veřejného osvětlení ve městě Zákupy“

Zadávací dokumentace - PDF

Zadávací dokumentace - WORD

Příloha č. 1. Kryci list k doplnění

Příloha č. 2. Prohlášení o splnění základní způsobilosti

Příloha č. 3. Návrh - smlouva o dilo

Příloha č. 4. Zákupy - rozpočet

Příloha č. 5.a Výpočet osvětlenosti

Příloha č. 5.b Technické požadavky

Příloha č. 5.c Měření + návrh VO

Příloha č. 6 Popis současného stavu


Vysvětlení zadání č. 1 k VZ 5/2018 Skutečně uhrazená cena za plnění veřejné zakázky - Opravy místních komunikací - ZákupyRekonstrukce veřejného osvětlení ve městě Zákupy

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek - I. jednání - VZ 5/2018

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek - II. jednání - VZ 5/2018

Rozhodnutí a oznámení zadavatele - VZ 5/2018 - Rekonstrukce veřejného osvětlení ve město Zákupy

Výpis z usnesení 32. ZM - 23. 5. 2018

Smlouva o dílo VZ 5/2018 - Eco led Sol

Skutecne-uhrazena-cena-Rekonstrukce veřejného osvětlení

Veřejná zakázka -  VZ 4/2018
Rekonstrukce fasády a sanační práce bytový dům č.p. 51, Zákupy

7. 3. 2018 - Vedoucí organizačních složek města Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce

Výzva k podání nabídky VZ 4/2018 - Rekonstrukce fasády a sanační práce bytový dům č.p. 51, Zákupy

Příloha č. 1 - Krycí list k doplnění

Příloha č. 2 - Návrh SOD

Příloha č. 3 - Výkaz výměr

Příloha č. 4 - Závazné stanovisko


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek VZ 4/2018 - Rekonstrukce fasády a sanační práce bytový dům č.p. Skutečně uhrazená cena za plnění veřejné zakázky - Opravy místních komunikací - Zákupy51, Zákupy.doc

Výpis z usnesení 31. ZM - 25. 4. 2018


Smlouva o dílo VZ 4/2018 - Rekonstrukce fasády č.p. 51, Zákupy


Skutečně uhrazená cena za plnění veřejné zakázky VZ 4/2018

Veřejná zakázka -  VZ 3/2018
Opravy výtluků na místních komunikací metodou SILKOT-Zákupy

7. 3. 2018 - Vedoucí organizačních složek města Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce

Výzva k podání nabídky VZ 3/2018 - Opravy výtluků na místních komunikacích metodou SILKOT - Zákupy

Příloha č. 1 Krycí list k doplnění

Příloha č. 2 - Návrh SoD


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek VZ 32018 - Oprava výtluků na místních komunikacích metodou SILKOT, Zákupy

Výpis z usnesení 78. RM - 29. 3. 2018

Smlouva o dílo - Asfaltservis, Praha

Veřejná zakázka -  VZ 2/2018
Opravy místních komunikací-Zákupy

7. 3. 2018 - Vedoucí organizačních složek města Zákupy, Zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3), Zakázky na stavební práce

Výzva k podání nabídky VZ 2/2018 - Opravy místních komunikací - Zákupy

Příloha č. 1 Krycí list k doplněníSkutečně uhrazená cena za plnění veřejné zakázky - Opravy místních komunikací - Zákupy

Příloha č. 2 - Výkaz výměr

Příloha č. 3 - Návrh SoD

Příloha č. 4 - Snímky katastrální mapy

Vysvětlení zadání č. 1


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek VZ 2/2018 Opravy místních komunikací-Zákupy

Výpis z usnesení 31. ZM - 25. 4. 2018


Smlouva o dílo - Bitunova - Opravy místních komunikací - Zákupy


Skutečně uhrazená cena za plnění veřejné zakázky - Opravy místních komunikací - Zákupy

Výzva k veřejné zakázce -          VZ 1/2018
Dodávka audiovizuální techniky pro ZŠ a MŠ Zákupy

29.1.2018 - Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy a SBF, Zakázky malého rozsahu (§ 12, odst. 3), Zakázky na dodávky

Výzva k podání VZ HW a SW pro ZŠ a MŠ Zákupy

příloha č. 1 - Nabídkový list

příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo


Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Výpis z u snesení 76. RM - 22. 2. 2018

Archív: zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3)

Překlad (translations)

Živé vysílání ZM

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:3
DNES:364
TÝDEN:893
CELKEM:1825158

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace V Obraze

Informace z našeho webu v chytrých telefonech.  

Google play
App Store

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Infokanál

Registrace infokanálu

Aktuální počasí

dnes, úterý 23. 7. 2024
slabý déšť 24 °C 15 °C
středa 24. 7. slabý déšť 19/13 °C
čtvrtek 25. 7. slabý déšť 18/11 °C
pátek 26. 7. slabý déšť 21/10 °C