Město Zákupy
Město Zákupy

Rok 2010

Leden


1. ledna přivítaly Zákupy ohňostrojem na stadionu rok 2010.
7. ledna večer začal padat sníh a sněžení trvalo do 10. ledna. V Zákupech napadlo asi 25 cm sněhu, který pak     držel až     do konce měsíce a i když v průběhu doby mírně odtával, úbytek byl nahrazován dalším sněžením. Místnímu hospodářství se úspěšně dařilo udržovat sjízdné místní komunikace i schůdné chodní-    ky. Vrstva sněhu dosáhla     trvalé výše 30 – 40 cm.
8. ledna se v Kamenici uskutečnila Silvestrovská procházka. Odpoledne se sešlo 15 lidí u hřbitova u sochy sv.Václava. Odtud šli po naučné stezce na velenickou křižovatku a zpět horem pod vysokým vedením za     Kamenickou vodárnou ke křížku U lip. Cestou zapalovali svíčky u pomníčků a studánek.
27. ledna celou republiku postihl arktický mráz, když teplota klesla pod -200 C. Silný mráz se projevil i v Zákupech, na několika místech překročil i hranici -240 C.
Téhož dne se konalo zasedání zastupitelstva města.
28. ledna přišla druhá vlna silného sněžení.

 

Únor


2. a 3. února se přehnala přes území republiky sněhová bouře, která přinesla v Zákupech 15 cm nového sněhu.     Vše komplikoval silný vítr vytvářející sněhové jazyky. Přesto pracovníci místního hospodářství dokáza-    li nemalým úsilím udržet místní komunikace dokonale sjízdné a schůdné. Pohyb po sídlišti tak daleko     více než sníh ztěžovaly práce na rekonstrukci kanalizace města.
3. února se uskutečnil zápis budoucích žáků první třídy základní školy. Dostavily se 33 děti, zapsáno bylo 30     žáků budoucí 1. třídy.
8. února byl hospodářský dvůr u zámku zařazen mezi národní kulturní památky.
13. února 2010 se konal ples KSČM v KD Zákupy.
20. února 2010 se konal Baráčnický ples v KD Zákupy.

 

Březen


12. března se konal v KD tradiční městský karneval.
20. března se děti radovaly na svém karnevalu.
24. března se konalo zasedání zastupitelstva města.
28. března se uskutečnil 28. ročník tradičního závodu ve skoku vysokém „Jitrnicová laťka“.

 

Duben


1. – 2. dubna uspořádalo Muzeum Eduarda Helda program pro děti „Namaluj si svou kraslici a velikonočního zajíčka“.
2. dubna zdobili v Kamenici velikonoční strom.
9. dubna pořádalo Muzeum Eduarda Helda Den Tibetu – besedu o Tibetu spojenou s výstavkou, ochutnávkou čajů a prodejem výrobků.
14. dubna se uskutečnil 3. díl besedy s kronikářem – Povídání o Zákupech: Orlík – syn císaře Napoleona.
29. dubna sehrál DS Havlíček v KD komedii A. Procházky „S tvojí dcerou ne“.
30. dubna uspořádala TJ Zákupy tradiční Májové štafety na stadionu E. Zátopka.
30. dubna se pálily čarodějnice v Zákupech i v Kamenici.

 

Květen


5. května hrál v KD DS Havlíček komedii „Tak takhle to bylo“.
7. – 9. května se zúčastnil DS Havlíček regionální přehlídky „Josefodolské divadelní jaro“.
8. května se uskutečnilo položení věnců u hrobů obětí 2. světové války v Zákupech a v Kamenici.
Kameničtí v tento den uspořádali za účasti 33 dospělých a 17 dětí výlet
8. května proběhla v galerii Eduard Held Muzea ve 14 hodin slavnostní vernisáž výstavy k 65. výročí vzniku
letiště Hradčany u Mimoně.
11. května proběhl na radnici další ročník dětské pěvecké soutěže „Zákupský vrabčáček“.
12. května sehrál DK Jirásek z České Lípy v zákupském KD Čechovovy aktovky.
19. května se konalo zasedání zastupitelstva města.
22. a 23. května se na Státním zámku v Zákupech setkali handicapovaní výtvarníci, umělci a jejich přátelé     na 7. ročníku regionálního projektu „Tvoříme duší 2010“.

 


28. a 29. května se uskutečnily volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Výsledky hlasování za územní celky , Obec: Zákupy

 

Na rozdíl od výsledků v rámci celé České republiky i Libereckého kraje se v Zákupech voliči přiklonili na stranu levice a z celkových výsledků tedy musí být zklamáni.
Levicové strany (ČSSD 23,60 %, KSČM 19,09 % a SPO Zemanovci 3,53 %) obdržely v Zákupech celkem 45,23 % hlasů (proti celostátním 37,68 % hlasů). Strany pravděpodobné budoucí středopravicové vládní koalice (ODS 14,32 %, TOP 09 12,11 % a VV 13,17 %) získaly v Zákupech 39,60 % hlasů (proti celostátním 47,80 % hlasů).
Ze stran, které by pravděpodobně do středopravicové koalice mohly jít, ale do poslanecké sněmovny se nedostaly, získala v Zákupech KDU-ČSL 1,50 % a Strana zelených 1,59 % hlasů (dohromady 3,09 % hlasů). Další strany jsou co do koaličního potenciálu málo čitelné, i když lze u nich předpokládat spíše pravicové než levicové názory (z nich v Zákupech nejsilnější Suverenita Bobošíkové získala 5,56 % a Česká pirátská strana 1,41 % hlasů).
Porovnáme-li letošní výsledky s minulými volbami v roce 2006, pak ODS ztratila v Zákupech 18,38 %, ČSSD 5,67 %, SZ 4,70 %, KSČM 2,38 %, KDU-ČSL 2,13 %.  V roce 2006 byl v Zákupech poměr mezi levicí a pravicí 50,48 %: 49,52 % ve prospěch levice.  I když v roce 2010 nové strany TOP 09 a VV získaly značné procento hlasů, ztrátu ODS ale na pravici nevyrovnaly.
Volební výsledky mohou být hodnoceny kladně či záporně podle politického zaměření jednotlivých     občanů. Všichni bez rozdílu ale nemohou kladně hodnotit nízkou volební účast v Zákupech. Svými     52,70 % jsme zůstali hluboko, o 10 %, za celostátní účastí. Bude-li takový zájem i o podzimní komu-    nální volby, pak naříkejme jen sami na sebe. Přesněji řečeno: vše, co bude případně špatně, padá na     hlavu těch, co se volbám vyhnou.
29. května uspořádali v Kamenici Dětský den.

 

Červen


4. června hrál DS Havlíček v Třebívlicích shakespearovskou adaptaci „Sen čarovné noci“.
5. června uspořádalo město Zákupy ve spolupráci s místními složkami akce ke Dnu dětí.
5. června byl v areálu Nových Zákup odhalen památník Pěšího praporu 71. československých parašutistů.
5. června sehrál DS Havlíček na fotbalovém hřišti v Kamenici shakespearovskou adaptaci „Sen čarovné noci“. Hned potom následovalo kácení máje.
12. a 13. června se v Litoměřicích konalo velké setkání hasičů, na němž měli své místo i hasiči zákupští, kteří zde vystavili dokumenty ze své stošedesátileté historie a zúčastnili se vytvoření hasičské fontány.
18. června se mezi Novými Zákupy a Velenicemi čelně srazilo nákladní auto s autobusem. Ačkoliv se srážka obešla bez zranění, silnice byla uzavřena na celé odpoledne.
Večer čekala na zájemce a hlavně na děti Svatojánská noc na naučné stezce.
23. června se na svém zasedání sešlo zastupitelstvo města.
26. června se uskutečnily vzpomínkové akce na posledního českého korunovaného krále Ferdinanda V. (jako císař Ferdinand I.) Dobrotivého, který zemřel 29. června 1875.
Téhož dne se sešli občané Kamenice za účasti některých zastupitelů Zákup na veřejné schůzi, aby projednali, co je potřeba v Kamenici zajistit.
30. června skončil školní rok. Vycházející žáci místní základní školy obdrželi při slavnostním aktu v obřadní síni radnice své poslední vysvědčení.

 

Červenec


1. července začaly prázdniny.
4. července zapálením svíček u obnovené sochy sv. Václava u kamenického hřbitova byla zahájena v Kamenici     Prokopská pouť. Tím Kameničtí navázali na starou tradici. Vzhledem k tomu, že kaple sv. Prokopa byla     už dávno v Kamenici zbourána, byla tomuto světci zasvěcena zrestaurovaná kaplička u polní cesty smě-    rem k Pertolticím p. Ralskem. Vysvěcení bylo přítomno 60 občanů. Poté následovaly pouťové akce na     fotbalovém hřišti.
5. července – státní svátek (slovanští věrozvěsti Cyril a Metoděj)
6. července – státní svátek (upálení Mistra Jana Husa)
9. července došlo na železničním přejezdu v Božíkově ke střetu rychlíku s osobním autem. Nehoda si vyžádala dva těžce zraněné, kteří byli vrtulníkem odtransportováni do nemocnice.
31. července – plánované ukončení překanalizování Zákup. Bohužel tento plán nebyl splněn a práce na nové kanalizaci pokračovaly.

 

Srpen – měsíc povodní


6. srpna byl pátek. Okolo 16. hodiny začalo pršet a stále sílící déšť trval bez přestávky téměř 40 hodin. To mělo za následek, že začala stoupat voda ve Svitavě a
7. srpna pro obce kolem jejího toku nastaly dramatické chvíle. Odpoledne kolem 14. hodiny byl v Zákupech vyhlášen 1. stupeň povodňové aktivity, v 17 hodin 2. stupeň, zprávy hlásily utonulého muže v Lindavě,     kolem 20. hodiny byl vyhlášen 3. stupeň a brzy na to se Zákupy ocitly ve stupni extrémního nebezpečí.     Kalný proud se na mnoha místech vylil z koryta a kolem 22. hodiny byly již zaplaveny ulice Nábřežní,     Ke Koupališti, V Benátkách, Mírové náměstí, domy na pravém břehu Svitavy, voda sahala do ulice     Gagarinovy, U Stadionu a K Pastvinám, byla zaplavena část ulice Okružní až za garáže a včetně ČOV,     část ulice Mimoňské za poliklinikou a část ulice Borské pod mlýnem. V Božíkově byla zaplavena znač-    ná část průjezdní silnice a domy na obou březích říčky i za silnicí. Na vodočtu u mostu v Gagarinově     ulici se zastavil ukazatel na 296 cm (normální stav je cca 0,4 m), dále vodočet už nefungoval. Pro ohro-    žené občany vyhlásila starostka města evakuaci a ubytování i stravování pro ně bylo připraveno ve     školní jídelně. Vedení města i pracovníci městského úřadu byli v pohotovosti na radnici, odkud místní     rozhlas stále upozorňoval na možnost dalšího zhoršení situace a poskytoval potřebné informace pro     ohrožené občany. Členové místního hasičského sboru odváželi ohrožené lidi do bezpečí autem i na     člunu. Celkem bylo evakuováno a ubytováno 70 lidí. Voda     kulminovala po půlnoci v důsledku ote-    vření hrází rybníků na horním toku Svitavy a zastavila se v úzkých částech koryta téměř na čtyřech     metrech nad normálním stavem, tam kde se mohla rozlít do okolí, bylo vzedmutí menší.
Také Zlatý (Kamenický) potok se rozvodnil, ale nevytvořil naštěstí v Kamenici nebezpečnou situaci.
8. srpna kolem deváté hodiny jsem pořizoval fotodokumentaci. V té době už voda poklesla asi o metr a půl. I tak fotografie ukazují obrovské zatopené plochy. Ještě v pozdním odpoledni se voda držela na pěší zóně     a v části     ulice Nábřežní. Lidé z domů, které již záplava opustila, vynášeli zničené zařízení domácnosti,     začali sušit to, co bylo ještě použitelné. Bohužel v 16 hodin přišel znovu hustý déšť, který na štěstí trval     jen půl hodiny, ale přesto narušil záchranné práce.
Veliký kus práce při záchraně osob i majetku vykonali členové místního Sboru dobrovolných hasičů,     kteří byli v činnosti od začátku záplav až do ukončení záchranných prací včetně čerpání vody ze zato-    pených domů, sklepů, garáží i zahrad. Přes veškerou snahu všech, kteří se pokoušeli o záchranu majetku     občanů, byly škody značné, i když ani zdaleka ne takové, jaké postihly např. Chrastavu, Hrádek n. Nis.     či Frýdlant. Celkově v katastru Zákup a Božíkova bylo povodní postiženo na 145 domácností, naštěstí     žádný dům nebyl poškozen tak, aby musel být zbourán. Škody v Zákupech byly především na bytovém     zařízení – mnozí občané     nezachránili nic – a na drobných hospodářských zvířatech, byty v přízemí     zasažených domů byly zdevastovány.
9. srpna ráno byla již voda Svitavy v korytu, i když stále ještě nad normálním stavem, a během dne hladina dále     klesala. Na mnoha místech zůstaly ještě rozsáhlé laguny, z nichž voda jen pomalu mizela v dalších     dnech.  Stále pomáhali hasiči a pomoc poskytovalo vedení města a pracovníci městského úřadu, přede-    vším v zajišťování žádostí o finanční příspěvek pro postižené.
Těžko odhadovat, zda při této bleskové povodni šlo o vodu stoletou nebo dokonce tisíciletou. Fakt je, že     nikdo v Zákupech takovou povodeň nepamatuje.
10. srpna se stále kupily zničené věci před vytopenými domy, plnily se velkoobjemové kontejnery, obrovská     hromada těchto předmětů rostla na parkovišti za zámkem. Zákupští hasiči vyhlásili sbírku na pomoc     občanům postiženým povodní.
11. srpna se konečně hladina Svitavy ocitla na normálním stavu. Ve zprávách Českého rozhlasu uvedla  v rozhovoru starostka pí Miloslava Hudaková mimo jiné, že v Zákupech chybí vysoušeče a také činnost     krizového štábu a informovanost ze strany odpovědných orgánů nebyla dostatečná.
12. srpna obdržela redakce Zákupského zpravodaje e-mail z Washingtonu (USA) od zde dočasně pracujících     zákupských občanů Petra Kohouta a Tomáše Müllera o tom, že i za mořem myslí zákupští občané na     své město a organizují finanční pomoc -  sbírku v USA na zákupské občany postižené povodní.
17. srpna oznámili veřejné sdělovací prostředky, že v Zákupech neznámá žena ukradla pokladničku s čtyřmi a půl tisíci korunami, určenými na pomoc postiženým povodní.
18. srpna vyšel v Českolipském deníku na titulní straně článek o pomoci, kterou povodní postiženým Zákupům a     jejich  občanům  poskytl  závod  I. A. C.  Nové  Zákupy  (dříve Vest-Izol). Ředitel závodu ing. Heinrich Heuchel  sdělil,  že ve všech třiceti závodech koncernu (dokonce až ve Vietnamu) se rozběhla sbírka, na níž  se  scházely  jak  peníze,  tak  oblečení.     Společnost  I. A. C.  hned  první  den  po  povodni  darovala Zákupům  50 000  korun,  dalších sto tisíc bylo určeno na zajištění stravy ve školní kuchyni pro občany, kteří  přišli o všechny  potraviny a zařízení kuchyně. Ředitel Heuchel podotkl: „Našeho provozu se voda nedotkla,  ale  ze  čtyř  set  šedesáti  zaměstnanců  bylo vyplaveno třicet.“ Sám ředitel Heuchel obešel se
starostkou města nejvíce postižené domácnosti a každé z nich firma věnovala deset tisíc korun na nejpottřebnější  věci  a  do  vyplavených  domácností  byly  darovány  elektrospotřebiče  – především ledničky. Kromě  toho  firma  I. A. C.  zaplatila místním hasičům potřebné očkování, později pak nové vesty a helmy.

 

Souhrnná zpráva o povodni v Zákupech ve dnech 7. – 9. 8. 2010


Sepsaná pro MěÚ Česká Lípa – odbor životního prostředí:


Město Zákupy a jeho části Božíkov, Kamenice a Brenná zasáhla dne 7. 8. 2010 povodeň. Město Zákupy obdrželo dne 7. 8. 2010 v dopoledních hodinách upozornění od MěÚ Cvikov na zvyšující se stav vodní hladiny řeky Svitavy v Lindavě, Kunraticích a Cvikově. Povodňová událost nastala na vodních tocích Svitávka, Kamenický potok a Ploučnice, jejichž správcem je Povodí Ohře. V důsledku dlouhotrvajícího deště došlo k velkému zvýšení hladiny řeky Svitávky, přelivu Bohatického a Malého zákupského rybníku. Z důvodu ohrožení se sešla 7. 8. 2010 v ranních hodinách povodňová komise ve složení:
Miloslava Hudaková – starostka, Sylva Moravcová – místostarostka, Pavel Paták – vedoucí Služeb místního hospodářství, zaměstnankyně MěÚ: Zdeňka Kadlecová, Romana Gabrielová, Marta Dostálová, Petr Zvára – městský strážník, Zdeněk Homza st. – starosta SDH, Zdeněk Homza ml. – velitel JSDHO.
Dne 7. 8. 2010 v 13.30 hod došlo ke zvýšení hladiny vody řeky na 1,1 m a byl vyhlášen I. povodňový stupeň a stav nahlášen do České Lípy.
V 17.30 hod. dosáhla hladina řeky 1,4 m a byl vyhlášen II. stupeň povodňové aktivity a v 18.30 hod. následovalo vyhlášení III. povodňového stupně ohrožení místním rozhlasem a podána zpráva do České Lípy.
Členové povodňové komise a členové JSDHO kontrolovali mosty a mostní propusti v pravidelných intervalech.
V době od 20.30 do 21.00 hod. došlo k vylití řeky z koryta a postupnému zaplavení okolních ulic: Borská, Zákoutí, Mírové náměstí, Nábřežní, Gagarinova, V Lukách, Lužická, Vodní, U Splavu, Tichá, Mostecká, Koželužská, Ke Koupališti, Okružní, Mimoňská, Božíkov, Kamenice, Brenná. Prostřednictvím místního rozhlasu byli obyvatelé neustále informováni o stavu ohrožení. V zaplavených částech obce se pohybovali členové JSDHO, pracovníci služeb místního hospodářství a členové povodňové komise, kteří neustále vyhodnocovali situaci a ve 21.30 hod. došlo k vyhlášení evakuace místním rozhlasem. Okamžitě započaly záchranářské práce a převoz obyvatel ze zatopených obydlí do ubytovny ZŠ a MŠ v Zákupech. Celkem bylo evakuováno 70 osob a 20 domácích zvířat. Ve 21.00 hod. učinil krizový štáb v České Lípě dotaz na evakuaci. Záchranářských prací se účastnili členové JSDHO, příslušníci Policie a HZS Česká Lípa. Hladina řeky Svitavy kulminovala 8. 8. 2010 v 3.15 hod. ve výšce 2,96 m. V době od 6.30 do 9.55 hod. poklesla hladina vody na 2,00 m a mohly začít práce na zprůjezdnění hlavní místní komunikace a zajištění dopravní obslužnosti města. Byly přistaveny první kontejnery na objemný odpad do ulic, kde už mohli občané začít s úklidem svých obydlí a započaly první svozy odpadu pracovníky Služeb místního hospodářství města Zákupy.
Město Zákupy zajistilo pro občany postižené povodní zdarma stravování ve školní jídelně, nakoupení čisticích a dezinfekčních prostředků. Hladina vody v řece Svitavě pomalu klesala až na 1,6 m, kdy byl stav nahlášen v 17.45 hod. na HZS Česká Lípa.
Dne 9. 8. 2010 v 7.00 hod. byl stav vody 1,00 m, místním rozhlasem bylo vyhlášeno zrušení I. stupně povodňové aktivity a dáno na vědomí na HZS Česká Lípa. V průběhu následujících dní byly prováděny úklidové a udržovací práce za pomoci JSDHO, pracovníků SMH, vojáků, příslušníků vězeňské služby a odsouzených, dobrovolníků a firem nabízejících pomoc. Byla zřízena přechodná skládka objemného odpadu, odkud se odpad odvážel ve velkokapacitních kontejnerech k likvidaci.
Město poskytlo ubytování nejhůře postiženým občanům v bytech v majetku města. Bylo zřízeno zásobovací centrum v objektu JSDHO, odkud se zpočátku obyvatelům rozvážely mycí, dezinfekční a úklidové prostředky a bylo zajištěno jejich trvalé vydávání. Město zajišťovalo vývoz septiků, čištění studní a kanalizace. Průběžně se opravovaly komunikace a mosty. Členům JSDHO a pracovníkům, kteří se nejvíce podíleli na odstraňování odpadů bylo zajištěno očkování proti žloutence.
Pracovnice MěÚ se pohybovaly v postižených oblastech, sepisovaly škody, poskytovaly informace o možné sociální pomoci. Město Zákupy uvolnilo finanční prostředky pro občany postižené povodní. Tato pomoc byla předávána pracovnicemi MěÚ přímo v postižených domácnostech.
Postupně docházelo k rozšíření pomoci nadačními společnostmi, nebývalá podpora přišla také z různých měst a obcí, od podniků, podnikatelů a občanů z celé republiky. Jednalo se především o úklidové a hygienické prostředky, následně pak o oděvy a především vysoušeče zdiva.
Je třeba kladně zhodnotit činnost jednotlivých složek města. Především JSDHO, která prováděla od záchranářských prací pomocí člunů, evakuace občanů, přes distribuci humanitární pomoci až po následné čerpání vody ze zaplavených objektů a úklid odpadů. Dále pak činnost povodňové komise, městské policie a zaměstnanců MěÚ, kteří se snažili občanům poskytovat co nejvíce informací nejen prostřednictvím místního rozhlasu, ale i svou přítomností v zaplavených oblastech. Pracovníci Služeb místního hospodářství města Zákupy se postarali o okamžitý úklid města a spolu s odbornými firmami zajistili jeho zneškodnění. Velkou měrou k úklidu pomohli také dobrovolníci, vojáci, vězeňská služba s odsouzenými a další soukromé firmy. Krizový štáb poskytl nákladní automobil pro převoz evakuovaných občanů.
Městu Zákupy vzniklo na majetku mnoho povodňových škod. Byly vytopeny obecní domy s byty na adrese Mírové Náměstí č. p. 91 a Koželužská 214. Dále byl zaplaven objekt v ulici Nábřežní s čerpadly pro závlahu stadionu, objekt WC a areál koupaliště včetně chat k ubytování. Byly porušeny 3 mosty na místních komunikacích a 3 mostní lávky přes řeku Svitávku. Další škody vznikly poškozením místních komunikací, veřejného osvětlení, dopravního značení, nádob na odpad a veřejné zeleně. Rozsah škod na soukromém majetku byl značný, neboť bylo zaplaveno celkem 145 objektů. Předběžný odhad výše povodňových škod na majetku činil 20 milionů Kč.
V rámci protipovodňových opatření bylo správci vodního toku řeky Svitávky, kterým je Povodí Ohře, nahlášena nutnost čištění říčního koryta od naplavenin a udržování průtočnosti koryta v celém jeho průřezu. Pro potřeby města a JSDHO byl zakoupen nový motorový člun a 2 ks megafonů.
V souvislosti s událostmi z 7. – 9. srpna 2010 se ukazuje jako nezbytně nutná realizace nového digitálního bezdrátového rozhlasu, o který město Zákupy již delší dobu usiluje. Ten by spolu s čidly na měření hladiny řeky vytvořil varovný systém ochrany před přírodními živly a umožnil tím kvalitnější informování občanů města před blížícím se nebezpečím.Za správnost zodpovídá: Pavel Paták, vedoucí SMH

 

Na dokreslení atmosféry kolem povodní přepisuji některé dopisy, které občané zaslali redakci Zákupského zpravodaje:


„7. – 8. srpna 2010 zatopila velká povodeň Zákupy. Něco podobného se stalo v únoru 1946. Nástup vod byl velmi rychlý, rychlost vody odhaduji na 4,5 – 5 m/s. Tomu odpovídá tlak 1000 – 1250 kg/m2. Boční proud, do kterého jsem posléze z okna v přízemí v Borské ulici skočil, pak asi 2,25m/s. Nikdo mě nepřišel jistit. Tlak vody při 2,25 m/s je 250 kg/m2 mě tedy strhával silou 55 – 60 kg. Já ponořen asi 80 cm a nakloněn proti proudu vody jsem překonal asi 3,5 m, než jsem se dostal do klidné vody. Pak jsem šel spát do školní jídelny. Rozbolely mě ale silně kotníky, vše začalo hnisat, musel jsem navštívit lékaře. V domě je vše zničeno, na zahradě vyvrácené jabloně, zatopený sklep. Dům zůstal otevřen, voda vše zpřevracela, v kuchyni vyvrátila dveře z pantů. U zahrady je zničený plot, odneseno dřevo. Ptám se, kdo to zavinil. Že v Lindavě byla elektrárna, to vím. Pak je přehrada Naděje u Cvikova. U kravína V Zákoutí bylo suché koryto, to je zasypané. Je třeba důsledně kontrolovat povodí Svitavky, abychom předešli ohromným škodám.“       

                                  

   M. Horčička

 

„Nikdy jsem si nemyslela, že na dané téma někdy budu psát do zákupských novin, ale povodeň, která naše město postihla, mne k tomu vybízí.
Narodila jsem se v Zákupech a jako malá holka jsem v roce 1946 podobnou vodu zažila, ale ne tak obrovskou rychlostí stoupajícího toku. Voda nám sice tekla okny a byla rozlita všude jako tentokrát, ale vše bylo pomalejší. Já jsem tuto zkázu jako dítě prožívala spíše jako obrovskou senzaci. Jak to prožívali moji rodiče a okolí, mne nezajímalo.
Teď je vše jinak. Za celá léta jsme si asi všichni na stoupající hladinu vody zvykli. Bylo to normální. To, co se stalo tentokrát, nikdo nečekal a nebylo možné něco zachraňovat. Nevím, jak kdo, ale člověk v té chvíli snad přestane logicky uvažovat a neví, co dřív zachránit. Ale teď k vlastnímu poděkování.
Musím předeslat, že jistě většina obyvatel Zákup ví, že naše vztahy s mou sestrou nejsou právě ideální, ale nebýt jí a její celé velké rodiny, neměli bychom vůbec nic. Byli to právě oni, kteří nám zachránili, co se dalo a na své vlastní zapomněli (garáž, dílna, její vybavení). Moc je to postihlo pro jejich pomoc nám. Pak šlo vše velmi rychle. Na příkaz hasičů jsme museli opustit dům. Jelikož jsme se po pás brodili ve vodě, bosí, pantofle uplavaly, vybavila nás rodina Janků suchým oblečením, jídlem a zbytek noci jsme strávili v jejich bytě. Druhý den nám teprve došlo, jaká hrůza Zákupy postihla. Všichni nám opět pomáhali uklízet, sami bychom to určitě nezvládli. Poděkovala jsem osobně a nemusela o tom psát, ale nemohu veřejně nepoděkovat.
Chtěla bych za nás oba poděkovat spoustě lidí – obětavých, neúnavných, nezištných. Ať jsou to zákupští hasiči, městský úřad, který dal okamžitě pro postižené vodou vařit ve školní jídelně, dík kuchařkám, lidem, kteří rozváželi vodu, toaletní a čisticí prostředky, ale i takovým, kteří se přišli zeptat, zda nepotřebujeme pomoc. Jmenovitě paní Marcele Jiroušové se synem a paní Soně rozené Horáčkové, která nám v největším dešti dojela na kole pro hasiče. Městu za finanční částku, která nám pomohla při platbě prvního stavebního materiálu, hasičům za zapůjčení vysoušeče, který stále táhne ze zdí spousty vody, i za vytrhání podlah. Dále Městskému úřadu OSVaZ v České Lípě za finanční pomoc, také firmě IAC a panu Heinrichu Heuchelovi. Dík všem, kteří organizovali sbírky jak oblečení, tak jiných pro některé lidi důležitých věcí, všem těm, kteří do humanitární pomoci dávali, co mohli. Dík technickým službám města za plynulý odvoz zničeného zařízení bytu a naplavenin ze zahrady.
Nerada bych na někoho zapomněla. Jestli se tak stalo, tak se omlouvám. Každý, kdo pomáhal, přijme obrovský dík.
Myslím, že organizace celé pomocné akce všech, jak bylo uvedeno v předchozím čísle Zákupského zpravodaje, byla po všech stránkách maximální.“               

 

Za manžele Divišovy Anna Divišová

 

„Byl 7. srpen, 18 hodin. Leje a leje. Rozhodli jsme se, že zatopíme v krbu. Naše malá vnučka si hrála a my jsme seděli a povídali. Ve 20 hodin šla malá do pelechu a já jsem se šla podívat na Svitávku. Zbývaly ještě 2 kameny, nic dramatického. Ale nějaká hrůza již visela ve vzduchu, začali jsem vyklízet věci, dávat do výšky, asi půl metru, ale sílu vody jsme rozhodně podcenili. Za půl hodiny, tj. po půl deváté, již voda nacházela vlastní cestu. Tekla jako vlna tsunami po silničce před domem, a najednou hup, a už byla v domě, a hned nejméně půl metru, a neustále přibývala, až do výše 1,30 m před domem a 1 m ve všech místnostech. Dívali jsme se později z okna a viděli evakuaci sousedů, proud byl pěkný a samotní hasiči měli co dělat, aby to ustáli. Roubenka je fortelně stavěná a před velkou vodou nás ochránila, jako již dříve mnohokrát. Až do neděle odpoledne  jsme byli  jako na ostrově, radost měla jen vnučka. Ráno jsem jí řekla, ať se podívá z okna, a ona tak bezelstně pronesla, jé babí, tady je všude voda, a chtěla jít se podívat dolů. Taková velká povodeň byla v Zákupech naposledy 8. února 1946. Voda tekla do domu i přes okenní parapety, jako letos. Ale hlavně, že jsme tu pohromu všichni přežili!“

 

Ilsa Hovorková

 

Zbývá už jen dodat, že lidé, jimž voda zatopila přízemí domu, přišli o vše, co v těchto prostorech měli. Ti, kteří obývají patrový domek, stačili něco málo zachránit tím, že nejcennější věci vynesli do patra. Nábytek už ne. Ti, co žijí v přízemních domcích, nezachránili nic. Vzhledem k tomu, že město mělo k dispozici několik volných bytů, bylo možné potřebným občanům poskytnout náhradní ubytování. Jen pomoc, které se jim dostalo od města, hasičů, zákupských firem i obyčejných lidí, jim pomohla přenést se přes tuto katastrofu a začít znova. A to jsme nezažili ani zdaleka takovou apokalypsu jako např. občané Hrádku n. Nis., Raspenavy, Frýdlantu nebo Chrastavy.

 

zakupy_zaplavy

Tyto snímky zachycují situaci, kdy voda již nejméně o 1 metr opadla. Nejvyšší stav vody byl zhruba ve 2 hod. v noci a snímky z této doby zachycují bohužel jen jednotlivá místa a neposkytují tak obraz celé katastrofy.

 

zakupy_zaplavy

 

21. srpna se konal již 50. ročník tradičního volejbalového turnaje O pohár města Zákup. Jeho vítězem se mezi     osmi účastníky stalo mužstvo České Lípy, Zákupy získaly 2. místo.
28. srpna uspořádali členové základní organizace Českého svazu chovatelů Zákupy pod záštitou prezidenta     Agrární     komory ČR Ing. Jana Veleby v areálu u náměstí Krajskou výstavu národních plemen krá-    líků, drůbeže a     holubů doplněnou expozicemi včelařů, zahrádkářů, pěstitelů ovoce, chovatelů morčat     a zakrslých králíků, chovatelů papoušků a výstavkou dětských obrázků na téma Můj zvířecí miláček.

 

Září


1. září začal nový školní rok.
4. září uspořádali v Kamenici pochod na ukončení prázdnin.
10. – 11. září proběhly XIV. ZÁKUPSKÉ SLAVNOSTI.
V pátek 10. září proběhlo od 17 hodin na radnici zahájení slavností za účasti pozvaných hostů, mezi nimiž byli mimo jiné hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler, senátor PČR ing. Karel Kapoun, poslanec europarlamentu ing. Jaromír Kohlíček, ředitel zákupského podniku IAC Nové Zákupy ing. Heinrich Heuchel, početná delegace vedení města (5) a hasičů (10) z polského města Rakoniewice, které chce navázat se Zákupy družbu, dále pak představitelé Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje v čele s ředitelem odboru IZS plk. Mgr. Jaromírem Lebedou, zástupci okresního vedení SDH, zástupci hostujících SDH, zastupitelé a další občané zastupující občanská sdružení v Zákupech a občané spolupracující s městem. Všechny přivítala zákupská starostka Miloslava Hudaková a nejvýznamnější hosté pronesly krátké pozdravné projevy. Poté následovalo ocenění některých zákupských občanů za pomoc při přípravě slavností a dlouholetou práci pro zákupské hasičstvo, raut a společenská zábava.
V 19 hodin začal v místním kostele sv. Fabiána a Šebestiána koncert, na němž zazpívala mezzosopranistka Dagmar Čemusová, na varhany hrál Jiří Chlum. Zhruba stovka posluchačů prožila při klasické hudbě nezapomenutelné chvíle.
Sobota 11. září začala v 9.30 přijetím hostů na radnici, přednáškou Jiřího Kunsta o historii hasičského sboru Zákupy a významu Ferdinanda Leitenbergera pro rozvoj požární ochrany Českolipska. V 10 hodin byl zahájen slavnostní pochod SDH Zákupy, zástupců města a hostů za doprovodu Hasičské dechovky z náměstí Svobody na hřbitov k hrobu F. Leitenbergera, u něhož byly položeny věnce hasičských organizací a kytice hejtmana a polských hostí. Od 11 hodin byl ve školní jídelně podáván guláš, což poněkud narušilo účast na slavnostním nástupu jednotky SDH, zahajovacích projevech a oceněních vybraných členů DSH a občanů, jež probíhalo již na koupališti. Ocenění byli:


Cena města Zákup:


SDH Zákupy za pomoc při povodních 2010
Výjezdová jednotka SDH Zákupy za pomoc při povodních 2010
p. Jiří Kunst za dlouholetou spolupráci s městem Zákupy
p. Jiří Havner za pomoc při povodních 2010
p. Michal Stránský za pomoc při povodních 2010


Prestižní cena města Zákupy:


p. Heinrich Heuchel za dlouholetou spolupráci s městem Zákupy a pomoc při povodních 2010


Cena SDH Zákupy:


p. František Vomáčka za dlouholeté působení v SDH Zákupy (medaile)
SDH Skalice za dlouholetou spolupráci s SDH Zákupy a městem Zákupy (soudek)
SDH Dobranov za dlouholetou spolupráci s SDH Zákupy a městem Zákupy (soudek)


Cena SDH Zákupy in memoriam:


p. Hubert Vašek za vedení kroniky SDH Zákupy
p. Jaroslav Horský za dlouholeté působení ve funkci starosty SDH Zákupy
Ve stejnou dobu probíhal v Muzeu Eduarda Helda křest nové knihy o Zákupech „Zákupy a okolí na starých pohlednicích“.
V 11:30 proběhlo předání nové požární techniky, následoval závod parních stříkaček, ukázka techniky, lezeckého výcviku a pásového obojživelného vozidla MPT HZS Libereckého kraje. Ukázka činnosti mladých hasičů, zásah hasičů při dopravní nehodě, ukázka činnosti chemické brigády AČR, hasební zásah dvou letadel, hasební zásah vrtulníku a jeho následná prohlídka na zemi, ukázka zásahu při úniku nebezpečných látek, hasební zásah na hořící automobil – to vše naplnilo odpolední program na koupališti, doprovázený Ševcovskou kapelou. V podvečer vystoupila skupina Maxim Turbulenc a na závěr Revival Michala Davida. V dalším průběhu hrála skupina Septima.
Po celou dobu si diváci mohli prohlížet výstavu Historie Hasičského sboru Zákupy a požární ochrany Českolipska, statické ukázky vybrané požární techniky, soutěže o ceny v hasičských soutěžích pro děti a mládež a samozřejmě nechyběly ani prodejní stánky a pouťové atrakce.
XIV. ZÁKUPSKÉ SLAVNOSTI zakončila ve 21.30 nádherná hasičská fontána za působení téměř 80 stříkaček nad koupalištěm, které se zúčastnily i dva hasičské sbory ze SRN a po ní skvělý ohňostroj v režii p. J. Novotného. Závěr slavností pak byl obohacen vzácnou návštěvou dvou newyorkských hasičů, kteří zasahovali při teroristickém útoku na USA 11. září 2001 Michaela Czecha a Alejandro Bottariniho.

 

USA-11~1

 

22. září se konalo zasedání zastupitelstva města.
24. září sehrál DS Havlíček Zákupy v KD shakespearovskou adaptaci „Sen čarovné noci“ pro žáky místní školy.
25. září uspořádali členové základní organizace Českého svazu chovatelů Zákupy pod záštitou prezidenta Agrární komory ČR Ing. Jana Veleby v areálu u náměstí Krajskou výstavu národních plemen králíků, drůbeže a holubů doplněnou expozicemi včelařů, zahrádkářů, pěstitelů ovoce, chovatelů morčat a zakrslých králíků, chovatelů papoušků a výstavkou dětských obrázků na téma Můj zvířecí miláček.
26. září sehrál DS Havlíček Zákupy v KD shakespearovskou adaptaci „Sen čarovné noci“ ve prospěch občanů postižených povodní.
28. září byly zapáleny svíčky u sochy sv. Václava u kamenického hřbitova.

 

Říjen


13. října se uskutečnilo poslední zasedání zastupitelstva města v tomto volebním období.
15. – 16. října se konaly volby do zastupitelstva města.
Výsledky komunálních voleb 2010 v Zákupech
Zákupy byly rozděleny na tři volební okrsky. Okrsek č. 1 volil na radnici, volební místnost okrsku č. 2 byla v budově školy na sídlišti a okrsek č. 3 volil v Domě s pečovatelskou službou v Nových Zákupech.
V seznamu voličů bylo celkem zapsáno 2 161 občanů, během voleb bylo vydáno 1 093 obálek, účast občanů byla tedy 50,58 %, čímž se dostala nad celostátní průměr. Odevzdáno bylo 1 092 obálek s hlasovacím lístkem, kandidáti obdrželi celkem 14 699 platných hlasů, z čehož vyplývá 1681 hlas neplatný, tzn. většinou chybně označené hlasovací lístky.
Volební účast byla největší v okrsku č. 2, nejmenší v okrsku č. 3.
Podle jednotlivých volebních stran byly v rámci celých Zákup výsledky následující:

 

Volby do zastupitelstev obcí 15.10. – 16.10.2010

 

Zastupitelstvo města

Zvolení zastupitelé dle výsledku

Výsledky voleb – výběr okrsku

Zápis


Řada nezvolených kandidátů získala více hlasů, než někteří zvolení. Je to dáno volebním systémem, který zajišťuje, aby i menší volební strany měly své zástupce v zastupitelstvu (pokud množství hlasů, jež získaly, není pouze marginální).

 

Komentář:


Zákupy zůstaly věrny své levicové tradici, a tak celkově znovu zvítězila KSČM. Zvláště silné pozice má v Nových Zákupech. Nepochybnou příčinou úspěchu komunistické kandidátky je to, že komunisté mají v Zákupech svoji stálou a ukázněnou voličskou základnu jak mezi členy strany, tak mezi sympatizanty. K úspěchu KSČM přispěla jistě i dosavadní starostka pí M. Hudaková, která se co do počtu hlasů umístila těsně na druhém místě. Kandidátka KSČM také obsahovala většině občanů dostatečně známé osoby. Přesto se KSČM propadla o více než 5 % proti posledním volbám, což ji stálo jeden mandát.
Těsně druhé o 1,79 % zůstaly Nezávislé moderní Zákupy, myslím především díky svému lídrovi ing. R. Lípovi, kterého bylo v minulém období hodně vidět jak na jednáních zastupitelstva, tak i při různých akcích jako byly povodně nebo budování dětských hřišť. Také silná kandidátka s mnoha známými osobami volebnímu úspěchu přispěla. NMZ získaly 4 zastupitele, jejichž věkový průměr je 30,75 roku a jsou tedy příslibem do budoucna a zdá se, že přitáhly i mladé voliče. Nejvíce získaly v okrsku č. 1. Jako zcela nový subjekt v zákupské politice dosáhly NMZ vynikajícího výsledku.
Nájemníci obecních bytů jako účelové sdružení těch, kterým se nelíbí současná bytová politika a způsob správy bytového fondu, bodovali jak na sídlišti v Zákupech, tak i v Nových Zákupech. Je to signál, že se zákupskými byty je opravdu třeba něco změnit. Kandidáti NOB měli nosné a všem srozumitelné programové téma, se kterým dosáhli, přestože byli novým volebním seskupením, nesporného úspěchu. Možná by měli uvažovat, aby se volební sdružení NOB změnilo na občanské sdružení, které by ve prospěch nájemníků působilo kontinuálně.
ČSSD šla do voleb jako v Zákupech dosud příliš neetablovaná strana. Řekl bych, že dva mandáty jsou proto úspěchem, k němuž bezpochyby přispěla osoba lídra kandidátky – dosavadní místostarostky RSDr. S. Moravcové, když značná část kandidátů byla většině zákupských občanů málo známá.
Na dalších místech po jednom mandátu získali kandidáti dvou nezávislých kandidátek a úplně nejhůře se umístila ODS, jejíž neúspěch je možná důsledkem toho, co přineslo úspěch kandidátům NOB, tedy městské byty, a kterou zachraňovala před fiaskem především osoba Mgr. Č. Kopřivy.
Sečteme-li procento hlasů všech nezávislých kandidátek, dostaneme číslo 55,76 %, čímž se Zákupy zařadily mezi velkou většinu menších měst a obcí, kde nezávislí kandidáti dostali většinu hlasů na úkor klasických politických stran.
Proti minulým volbám si pohoršila o jeden mandát KSČM, o 2 mandáty Zákupy v Evropě a ODS. Vůbec se nezúčastnily voleb KDU-ČSL, TVRZ a Zákupsko. Naopak nově přibyly Nezávislé moderní Zákupy, Nájemníci obecních bytů, ČSSD a Změna pro Zákupsko.
Ze členů dosavadního zastupitelstva nekandidoval ing. Josef Ther a Mgr. Jiří Jech, své mandáty neobhájili ing. Josef Petrnek, Petr Schelzig, Pavel Kouba, Bc. Martina Marečková a Josef Jirotka.
Pokud jde o celkovou politickou orientaci voličů, pak zvláště silné levicové smýšlení je ve 3. volebním okrsku, tj. v Nových Zákupech, kde občané dali přednost levicovým stranám před možností zvolit více novozákupských zastupitelů. Naopak více pravicově smýšlí zákupské sídliště.

Porovnání minulých a letošních voleb:

 

porovnání minulých a letošních voleb

 

Ukázalo se, že ve volbách uspěly ty strany, které mají buď výrazné kandidáty (viditelné a činné i mimo předvolební agitaci v rámci práce samosprávných orgánů, v činnosti občanských sdružení, či v rámci své profese), nebo nosné a srozumitelné, konkrétní programové téma. Samozřejmě, že ideální je spojení obou faktorů.
16. října se konaly akce na oslavu 50. výročí založení volejbalového oddílu TJ Zákupy.
28. října jsme oslavili státní svátek – vznik Československé republiky.

 

Listopad


10. listopadu se od 18 hodin uskutečnilo ustavující zasedání Zastupitelstva města Zákupy. V nabitém sále kulturního domu nejprve zvolení zastupitelé složili zákonem předepsaný slib a potom byl stanoven počet členů rady města na pět s dvěma uvolněnými funkcionáři – starostou a místostarostou. Dále bylo stanoveno, že zastupitelstvo bude mít dva pětičlenné výbory: finanční a kontrolní a další dva sedmičlenné výbory: Osadní výbor Kamenice a Místní výbor Nové Zákupy, jejichž předsedové nemusí být členy zastupitelstva města. Následně byli voleni vedoucí funkcionáři města. Do funkce starosty byl zvolen pan Ing. Radek Lípa (zastupitel zvolený za Nezávislé moderní Zákupy), místostarostkou se stala slečna Iva Kreisingerová (Nezávislé moderní Zákupy), dalšími členy rady pak pánové ing. Zdeněk Rydygr (Zákupy v Evropě), Bc. Jaroslav Hajdů (Nájemníci obecních domů) a Pavel Paták (KSČM). Předsedou finančního výboru byl zvolen Bc. Petr Kreisinger (Nezávislé moderní Zákupy), předsedou kontrolního výboru ing. Pavel Řezník (Nájemníci obecních domů). Předsedou Osadního výboru Kamenice se stal pan Bc. Radek Hlavnička (kandidát za Nezávislé moderní Zákupy) a předsedou Místního výboru Nové Zákupy pan Petr Starý (Změna pro Zákupsko).
Připomínáme další zvolené členy zastupitelstva města: Bc. Michal Vinš (Nezávislé moderní Zákupy), Jan Dvořák (KSČM), Mgr. Čestmír Kopřiva (ODS), Miloslava Hudaková  (KSČM), Helena Slavíková (KSČM), RSDr. Sylva Moravcová (ČSSD), Boris Ornst (ČSSD), ing. Jiřina Fridrichová (Změna pro Zákupsko).
Na závěr zasedání nově zvolený starosta ing. Lípa poděkoval dosavadní starostce pí Hudakové a místostarostce RSDr. Moravcové za vykonanou práci v minulém funkčním období a předal jim kytice. Po té pronesl krátký projev, v němž poděkoval za důvěru voličů i členů zastupitelstva, upozornil na současnou obtížnou ekonomickou situaci, slíbil za sebe i ostatní zvolené funkcionáře a všechny zastupitele, že budou pracovat s plným nasazením pro Zákupy a požádal občany, aby se aktivně účastnili práce na zvelebování a rozkvětu Zákup.
V následujících dnech se rozvinula tisková debata v Českolipském deníku mezi členem RM panem Ing. Rydygrem a bývalou starostkou pí Hudakovou o „kostlivce“ v rozpočtu města.
17. listopadu – státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii.
20. listopadu se v Kamenici uskutečnil turnaj ve stolním tenisu.

 

Prosinec


3. prosince byl slavnostně rozsvícen vánoční strom na náměstí Svobody v Zákupech. Jeho rozsvícení bylo spo-    jeno s mikulášskou nadílkou.
4. prosince rozsvítili vánoční strom v Kamenici. Při té příležitosti DS Havlíček Zákupy provedl Živý betlém,     jemuž následovala mikulášská nadílka.
14. prosince se konala v kulturním domě akademie Základní školy a Mateřské školy Zákupy.
18. prosince sehrál DS Havlíček Zákupy na nádvoří státního zámku v Zákupech představení Betlémský příběh –     ŽIVÝ BETLÉM s koledami, které zazpívaly děti z Pěveckého sboru ZŠaMŠ a ženský sbor Bambini di     Doksy.     Zároveň si mohli diváci prohlédnout výstavu lidových betlémů, které uspořádalo Muzeum     Eduarda Helda, a zúčastnit se předvánočmí prohlídky zámeckých prostorů.  Bylo postaráno i o občer-    stvení.
17. prosince se v kostele sv. Fabiána a Šebestiána uskuteční VÁNOČNÍ KONCERT Českolipského dětského     pěveckého sboru pod vedením sbormistra Petra Nováka.
31. prosince uspořádal OV v Kamenici Silvestrovské sáňkování.
 

 

 


 

Překlad (translations)

Živé vysílání ZM

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:167
TÝDEN:1655
CELKEM:1808895

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace V Obraze

Informace z našeho webu v chytrých telefonech.  

Google play
App Store

Infokanál

Registrace infokanálu

Aktuální počasí

dnes, pátek 14. 6. 2024
zataženo 19 °C 7 °C
sobota 15. 6. zataženo 23/10 °C
neděle 16. 6. slabý déšť 23/11 °C
pondělí 17. 6. oblačno 26/12 °C