Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Dotace

SEN bytového domu Nové Zákupy č. p. 507 – 509

Město Zákupy zahájilo dne 9. března 2017 projekt v Operačním programu Integrovaný regionální operační program s názvem „ SEN bytového domu Nové Zákupy č. p. 507 – 509“, s registračním číslem CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0007717. Jedná se o projekt spolufinancovaný z prostředků Evropských strukturálních fondů a prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Hlavním cílem projektu je zateplení panelového bytu domu č. p. 507 – 509. Zlepšení tepelně–technických vlastností konstrukcí na obálce. Projekt zahrnuje kompletní zateplení fasády budovy včetně soklu, osazení budek pro netopýry a rorýse, výměnu oken a vstupních dveří v suterénu a vyregulování otopné soustavy.

Cílovou skupinou projektu budou obyvatelé bytových domů a obyvatelé města Zákupy. Projekt zaručuje snížení nákladů na vytápění a ohřev teplé užitkové vody, zvýšení kvality bydlení, snížení závislosti na dodávkách energie pro obyvatele obytných domů a snížení emisí skleníkových plynů, snížení emise primárních částic a prokurzorů sekundárních částic, vyšší estetickou hodnotu veřejných prostor ve městě Zákupy.

Projekt přispěje k prosazování udržitelného rozvoje a to snížením spotřeby energie na vytápění a ohřev teplé užitkové vody a snížení emisí skleníkových plynů.


Město Zákupy realizuje projekt v Operačním programu Integrovaný regionální operační program s názvem „ SEN bytového domu Nové Zákupy č. p. 507 – 509 “, s registračním číslem CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0007717. Jedná se o projekt spolufinancovaný z prostředků Evropských strukturálních fondů a prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Dne 1. srpna 2018 bylo předáno staveniště zhotoviteli. Zhotovitel osadil stavební rozvaděče s podružným měřením elektro, založil a lepil izolanty, utěsnil spáry a zajistil měření vody přes pružné vodoměry. Vytvořil první vrstvu stěrky se sítí a provedl detail atiky. Provedl druhou stěrku a namontoval parapety. Byla vytvořena finální omítka, na domě byl umístěn hromosvod, proběhla vyměněna sklepní okna a byly provedeny výkopy základového soklu a zateplení soklové části.

Stavební práce probíhaly dle projektové dokumentace a v souladu s SOD a harmonogramem prací.