Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Služby místního hospodářství


Služby místního hospodářství města Zákupy, Gagarinova 356

vedoucí
 
Ing. Pavel Paták mob. 775 750 024
tel./fax 487 857 148

e-mail: patak@mesto-zakupy.cz

 

Sběrný dvůr města Zákupy, Gagarinova 356

Ve sběrném dvoře odebíráme objemný odpad.
Kód: 200 307 – staré sedačky, nábytek apod. a nebezpečný odpad podle provozního řádu – ledničky, televize, zářivky, barvy, aku baterie a znečištěné obaly od olejů..

 

Neodebíráme odpady:
Kód:160103 – pneumatiky
Kód: 130204 – chlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje
Kód: 130205 – nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje
Kód: 170601 – izolační materiál s obsahem azbestu

Služby místního hospodářství udržují veškeré plochy zeleně města a místní komunikace.

 

Provozní doba

pondělí 13.00 – 17.00 hod.
středa 13.00 – 17.00 hod.
každá poslední sobota v měsíci 8.00 – 12.00 hod. s platností od 1.4.2011

 

PŮJČOVNÉ A POPLATKY ZA SLUŽBY od 1.1.2008
  v pracovní době po pracovní době
Přívěs za osobní auto 300,- Kč/den 60,- Kč/hodinu  
Výsuvný žebřík 400,- Kč/den 80,- Kč/hodinu  
Míchačka 400,- Kč/den 80,- Kč/hodinu  
Křovinořez 350,- Kč/hodinu 150,- Kč/hodinu 
Motorová pila 350,- Kč/hodinu 150,- Kč/hodinu
Traktor 450,- Kč/motohodinu 350,- Kč/mh
Přívěs za traktor 300,- Kč/den 60,- Kč/hodinu  
Multikára  23,- Kč/km   
Štěpkování 800,- Kč/hodinu   
Prodej štěpků 250,- Kč/m³   
Rotační sekačka 600,- Kč/mh   Schváleno RM dne 12. 12. 2007, usnesení č. 236/07.