Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Vyhlášky města

Obecně závazné vyhlášky města Zákupy jsou k nahlédnutí v úředních hodinách u tajemnice MěÚ Ing. Zuzany Šostkové.

Aktuální obecně závazné vyhlášky ke stažení jsou v evidenci zvýrazněny.
Z důvodu přehlednosti nejsou zveřejněny zrušené obecně závazné vyhlášky.

Evidence právních předpisů města Zákupy

Obecně závazná vyhláška č.1/2019 o regulaci provozování hazardních her

Obecně závazná vyhláška č.2/2018, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 1/2009 Požární řád města Zákupy

Obecně závazná vyhláška č.1/2018 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o nočním klidu

Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Zákupy

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o zřízení městské policie, podrobnostech stejnokroje strážníků městské policie a podrobnostech jeho nošení.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 7/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené ministerstvem financí podle jinéh právního opředpisu

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.2/2010 o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška č. 6/2010, o místním poplatku z ubytovací kapacity

Obecně závazná vyhláška č. 5/2010, o místním poplatku ze vstupného

Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt

Obecně závazná vyhláška č. 2/2010, o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Zákupy a vymezují prostor pro volné pobíhání psů
 

Obecně závazná vyhláška č. 6/2005, kterou se zrušuje Vyhláška TRŽNÍ ŘÁD na území Města Zákupy.

Obecně závazná vyhláška č. 5/2005, kterou se zrušuje Vyhláška o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy ZŠ a MŠ Zákupy.

Obecně závazná vyhláška č. 4/2005, kterou se zrušuje Vyhláška Domovní řád na území Města Zákupy.

Obecně závazná vyhláška č. 3/2005, kterou se zrušuje Vyhláška o pravidlech udržování veřejného pořádku a čistoty na území města Zákupy.

Obecně závazná vyhláška č. 2/2005, kterou se zrušuje Vyhláška o zooveterinárních a chovatelských podmínkách pro chov hospodářských zvířat v koloniích zájmových organizací a pozemcích občanů v katastru obce Zákupy, Kamenice, Lasvice, Šidlov, Brenná, Božíkov a Veselí.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2005, o zřízení městské policie, podrobnostech stejnokroje strážníků městské policie a podrobnostech jeho nošení.

Obecně závazná vyhláška r. 1995 města Zákupy o výši koeficientů, kterými se násobí sazba daně z nemovitosti, stanovená zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, ve znění pozdějších právních předpisů.