Obsah

Usnesení RM 2017

Usnesení z 55. schůze Rady města Zákupy, která se konala dne 18. 1. 2017

(č. usnesení 377/2017/RM – 387/2017/RM)

Usnesení z 56. schůze Rady města Zákupy, která se konala dne 9. 2. 2017

(č. usnesení 388/2017/RM – 401/2017/RM)

Usnesení z 57. schůze Rady města Zákupy, která se konala dne 13. 3. 2017

(č. usnesení 402/2017/RM - 412/2017/RM)

Usnesení z 58. schůze Rady města Zákupy, která se konala dne 28. 3. 2017

(č. usnesení 413/2017/RM - 426/2017/RM)

Usnesení z 59. schůze Rady města Zákupy, která se konala dne 6. 4. 2017

(č. usnesení 427/2017/RM - 433/2017/RM)

Usnesení z 60. schůze Rady města Zákupy, která se konala dne 26. 4. 2017

(č. usnesení 434/2017/RM - 450/2017/RM)

Usnesení z 61. schůze Rady města Zákupy, která se konala dne 25. 5. 2017

(č. usnesení 451/2017/RM - 461/2017/RM)

Usnesení z 62. Schůze Rady města Zákupy, která se konala dne 19. 6. 2017

(č. usnesení 462/2017/RM)

Usnesení z 63. Schůze Rady města Zákupy, která se konala dne 27. 6. 2017

(č. usnesení 463/2017/RM - 476/2017/RM)

Usnesení z 64. schůze Rady města Zákupy, která se konala dne 4. 7. 2017

(č. usnesení 477/2017/RM - 479/2017/RM)

Usnesení z 65. schůze Rady města Zákupy, která se konala dne 17. 7. 2017

(č. usnesení 480/2017/RM)

Usnesení z 66. schůze Rady města Zákupy, která se konala dne 27. 7. 2017

(č. usnesení 481/2017/RM - 486/2017/RM)

Usnesení z 67. schůze Rady města Zákupy, která se konala dne 14. 8. 2017

(č. usnesení 487/2017/RM - 494/2017/RM)

Usnesení z 68. schůze Rady města Zákupy, která se konala dne 21. 8. 2017

(č. usnesení 495/2017/RM)

Usnesení z 69. schůze Rady města Zákupy, která se konala dne 31. 8. 2017

(č. usnesení 496/2017/RM - 502/2017/RM)

Usnesení ze 70. schůze Rady města Zákupy, která se konala dne 21. 9. 2017

(č. usnesení 503/2017/RM - 511/207/RM)

Usnesení ze 71. schůze Rady města Zákupy, která se konala dne 25. 10. 2017

(č. usnesení 512/2017/RM - 522/2017/RM)

Usnesení ze 72. schůze Rady města Zákupy, která se konala dne 27. 11. 2017

(č.usnesení 523/2017/RM - 533/2017/RM)

Usnesení ze 73. schůze Rady města Zákupy, která se konala dne 19. 12. 2017

(č. usnesení 534/2017/RM - 550/2017/RM)

Usnesení ze 74. schůze Rady města Zákupy, která se konala dne 28. 12. 2017

(č. usnesení 551/2017/RM - 552/2017/RM)