Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zastupitelstvo města

Organizační zařazení

Město Zákupy

Hlavní adresa

Borská 5
47123 Zákupy

Zastupitelstvo města

Zastupitelstvo města Zákupy bylo zvoleno v komunálních volbách v říjnu 2018 na období 4 let. Je složeno z 15 členů (složení zastupitelstva města).

Jednání zastupitelstva města jsou veřejnosti přístupná, konají se v zasedací místnosti MěÚ Zákupy od 17:00 hodin. Zastupitelstvo města se schází podle potřeby, nejméně však 1x za 3 měsíce. Program jednání zastupitelstva města je zveřejňován na úřední desce 7 dní před jednáním zastupitelstva. O průběhu zasedání se pořizuje zápis a usnesení zastupitelstva města, které jsou k nahlédnutí na městském úřadě u tajemnice MěÚ, v upravené formě jsou zveřejňovány na webových stránkách města.

 

Jednací řád zastupitelstva města

 

Zastupitelstvo města rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti dle § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Zastupitelstvu města je vyhrazeno např. schvalovat rozpočet města, vydávat obecně závazné vyhlášky, volit z řad členů zastupitelstva města starostu, místostarostu a další členy rady města a odvolávat je z funkce, zřizovat a zrušovat obecní policii a příspěvkové organizace, zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce, rozhodovat o nabytí a převodu nemovitých věcí a další.

Osoby

JménoFunkceTelefon
Benešová Jana
Nezávislé moderní Zákupy s podporou Nájemníků obecních bytů
zastupitelka777 116 099
Dvořák Jan
KSČM
zastupitel
Gabriel Evžen
Nezávislé moderní Zákupy s podporou Nájemníků obecních bytů
zastupitel
Hajdů Jaroslav, Mgr.
Nezávislé moderní Zákupy s podporou Nájemníků obecních bytů
místostarosta města777 854 834
Jirásek Josef
Nezávislé moderní Zákupy s podporou Nájemníků obecních bytů
zastupitel
Kopřiva Čestmír, Mgr.
Sdružení nezávislých kandidátů PRO ZÁKUPY
zastupitel721 746 302
Kreisinger Petr, Bc.
Nezávislé moderní Zákupy s podporou Nájemníků obecních bytů
zastupitel602 189 523
Kreisingerová Iva, Bc.
Nezávislé moderní Zákupy s podporou Nájemníků obecních bytů
zastupitelka487 857 171
487 827 778
775 750 023
Lípa Radek, Ing.
Nezávislé moderní Zákupy s podporou Nájemníků obecních bytů
starosta města487 857 171
487 827 777
775 750 021
Lukavec Petr, Ing.
Nezávislé moderní Zákupy s podporou Nájemníků obecních bytů
zastupitel
Paták Pavel, Ing.
Nezávislé moderní Zákupy s podporou Nájemníků obecních bytů
zastupitel728 377 654
775 750 024
Rydygr Zdeněk, Ing.
Živé Zákupsko
zastupitel724 265 387
Řezník Pavel, Ing.
Nezávislé moderní Zákupy s podporou Nájemníků obecních bytů
zastupitel732 599 543
Serdelová Iva
Nezávislé moderní Zákupy s podporou Nájemníků obecních bytů
zastupitelka
Andrová Kamila
Nezávislé moderní Zákupy s podporou Nájemníků obecních bytů
zastupitelka